Kasvatus

Lapsen kasvatus on yksi vaikeimmista asioista, joka vanhempien täytyy tehdä. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja me kaikki haluamme tehdä parhaamme kasvattaaksemme lapsemme hyvin. Täällä puhumme tästä kaikesta: hoitopaikan tai päiväkodin valitsemisesta, kiukkukohtausten käsittelemisestä, parhaasta kurinpitotavasta, kodin säännöistä ja muista asioista, jotka auttavat sinua kasvattamaan lapsestasi vastuullisen aikuisen.

Jean-Jaques Rousseaun pedagogiikka

Jean-Jaques Rousseaun pedagogiikka huomioi lapsen tämän kasvatuksellisen prosessin keskipisteenä. Rousseau esitteli pedagogisen teoriansa yhdessä tunnetuimmista teoksistaan Émile eli kasvatuksesta (1762). Tämä kirja on filosofinen tutkielma luonnosta ja ihmisen kasvatuksesta. Kuka oli Jean-Jaques Rousseau? Genevessä 28.6.1712 syntynyt Jean-Jaques Rousseau oli pedagogi, filosofi,…

Lapsen matemaattinen älykkyys

Matemaattisen älykkyyden oppiminen ja harjoittaminen on olennainen osa lapsen kognitiivista kehitystä. Matemaattinen älykkyys on kykynä ihmiselle tärkeä, sillä sen avulla voidaan kuvata ja analysoida muun muassa seuraavia asioita: Määriä Tilaa Muotoja Muutoksia Suhteita Epävarmuutta ja satunnaisuutta Kuten huomaat, matemaattinen älykkyys…

Kuinka kasvattaa lapsi ilman kieltämistä?

Saatat ajatella, että on mahdotonta kasvattaa lapsi ilman kieltämistä ja ei-sanan käyttöä. Lapsi tarvitsee kuria, eikä kasvattaminen ilman kieltämistä tarkoita sitä, että lapselle sallitaan kaikenlainen käyttäytyminen tai häneltä poistettaisiin kaikki rajoitukset. Ilman kieltämistä kasvattaminen on erilainen lähestymistapa lapsen kasvatukseen. Lapsen…

Tunnekasvatuksen tärkeys luokkahuoneessa

Sosioemotionaalisten taitojen sanotaan olevan merkki ihmisen kyvystä sopeutua ympäristöönsä ja muutoksiin. Samoin emotionaalisten taitojen ja tunneälyn uskotaan olevan hyvä indikaattori tulevaisuuden menestyksestä. Tunnekasvatuksen tärkeys onkin alettu tunnistaa oppilaitoksissa ja tunnekasvatus on noussut keskiöön myös koulujen arjessa. Tunnekasvatuksen tärkeys luokkahuoneessa Sellaiset…

Kuinka edistää esikouluikäisen lapsen taiteellista lahjakkuutta?

Piirtäminen on yksi ensimmäisistä tavoista, joilla esikouluikäinen lapsi ilmaisee luovuuttaan, ja se on myös tapa kommunikoida. Piirtäminen auttaa omalta osaltaan lapsen emotionaalisessa, kognitiivisessa ja sosiaalisessa kehityksessä. On tapoja, joilla esikouluikäisen lapsen taiteellista lahjakkuutta voidaan edistää. Omaehtoisen piirtämisen kautta lapsi voi…

Kokemusperäisen oppimisen tärkeys

Kokemusperäinen oppiminen on kasvatuksellinen lähestymistapa tai menetelmä, jonka avulla lapsi oppii asioita omien kokemustensa perusteella. Kokemusperäisen oppimisen tausta-ajatus on se, että lapsi oppii opetussuunnitelman sisältämiä konsepteja ja sisältöä käymällä läpi erilaisia tilanteita. Kokemusperäisen oppimisen tunnuspiirteitä Kokemusperäiseen oppimiseen perustuvan menetelmän mukaan…

Koulukiusaajan tunnuspiirteet

Oppilailla, jotka osoittavat aggressiivista ja väkivaltaista käytöstä toisia oppilaita kohtaan, on erityinen fyysinen ja psykologinen profiili. Tänään esittelemme yleisimmät koulukiusaajan tunnuspiirteet, joista etenkin opettajien on tärkeä olla tietoisia. On kasvattajien vastuulla tunnistaa mahdolliset hyökkäävästi käyttäytyvät henkilöt havainnoimalla ja merkitsemällä ylös…

Mitä on kriittinen pedagogiikka?

Kriittinen pedagogiikka on yksi pedagogiikan alan sivuhaaroista. Pedagogiikkaan kuuluu kasvatuksen ja opetuksen tutkiminen, analysointi ja määrittäminen kaikessa kompleksisuudessaan. Tämän alan soveltaminen on luonteeltaan psykososiaalista ja sen tavoitteena on järjestää yksilöiden kasvatusta ja koulutusta. Ajan myötä pedagogiikka on haarautunut erilaisiksi teorioiksi,…

Kätesi ovat ainoa koru, jonka haluan kaulani ympärille

Jotkut ihmiset haaveilevat kodin omistamisesta, toiset vallasta ja rikkauksista. Toisille hieno auto ja kalliit esineet merkitsevät enemmän kuin mikään muu. Minä puolestani haluan kaulani ympärille kauneimman korun, sinun kätesi. En tarvitse kallista helmikaulakorua tai timanttisormusta, sillä ne eivät lämmitä sydäntäni…

Rahakasvatus on tärkeä osa vanhemmuutta

Raha ei tietenkään ole tärkeässä roolissa pienen lapsen elämässä, mutta tämä ei tarkoita, etteikö rahakasvatus voisi alkaa jo varhaisessa vaiheessa. Näin luodaan terve ja tasapainoinen suhde rahaan, joka on välttämätön resurssi jokaisen meidän elämässä. Vanhempien esimerkillä on suuri vaikutus lapsen rahankäyttöön,…

Sosiometrinen mittausmenetelmä apuna koulukiusaamiseen

Sosiometrinen mittausmenetelmä voi olla loistava apukeino, jonka avulla opettajat voivat havainnoida lasten keskinäisiä suhteita luokkahuoneessa. Tämän menetelmän avulla opettajat voivat saada selville mahdollisia kiusaamistapauksia ja ehkäistä koulukiusaamista. Opettajien on hyvä oppia käyttämään sosiometristä mittausta, sillä kiusaaminen on vakava ongelma kouluissa.…

Unicefin työ lasten suojelemiseksi

Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto eli UNICEF aloitti toimintansa vuonna 1946. Alkujaan järjestön toiminnan tarkoituksena oli tarjota apua lapsille, jotka kärsivät toisen maailmansodan aiheuttamista seurauksista. Lyhyessä ajassa järjestön toiminta kuitenkin laajentui, ja tänä päivänä Unicefin työ on levinnyt 57 maahan ympäri maailman.…

Yleiset huonot opiskelutavat, joita kannattaa pyrkiä välttämään

Lasten heikko opiskelukyky kulkee usein käsi kädessä motivaation puutteen kanssa, jonka puolestaan voivat aiheuttaa huonot opiskelutavat. Lapsi saattaa siis olla laiska opiskelemaan, koska hän ei osaa opiskella tehokkaasti. Hyvien opiskelutapojen omaksuminen on siis tärkeää lapsen opiskelumotivaation ja koulumenestyksen kannalta. Seuraavaksi…

Kuinka luoda hyvä opiskelusuunnitelma?

Nykyiset opetusmenetelmät suosivat yleisesti johdettua opiskelua, jossa opettaja nähdään oppaana opiskelijan oppimisprosessissa. Tämä on vastakohta perinteisemmälle ja vanhemmalle menetelmälle, jossa opettaja toimii opetettavan aineen asiantuntijana. Tehokkaiden opiskelutapojen opettaminen on tärkeää voidaksemme auttaa lasta menestymään koulussa. Hyvä opiskelusuunnitelma on tällöin tarpeen.…

Positiivisen ja negatiivisen vahvistamisen eroavaisuudet

Vahvistaminen on hyvä opetus- ja harjoitusmenetelmä, jonka tavoitteena on korjata lapsen käytöstä. Tämä tekniikka keskittyy toivotun käyttäytymismallin vahvistamiseen, eli se kannustaa lasta käyttäytymään useammin toivotulla tavalla. Vastavuoroisesti se auttaa ehkäisemään ei-toivottua ja sopimattonta käytöstä. Jotta tätä psykopedagogista voimavaraa pystyttäisiin hyödyntämään…

Osoitan rakkauteni tekojen, en sanojen kautta

Sanotaan, että teot kertovat enemmän kuin sanat. Tämän vuoksi osoitan rakkauteni tekojen, en sanojen kautta. On minun vastuullani opettaa sinulle asia toisensa perään elämäsi varrella, jotta sinusta kasvaa hyvä ihminen. Haluan rakastamalleni lapselle parhaan mahdollisen tulevaisuuden. Haluan, että olet onnellinen,…

Positiivisen ja negatiivisen rangaistuksen erot

Monet vanhemmat käyttävät rangaistuksia lapsen huonon käytöksen muuttamiseen. Tätä menetelmää käytetään kuitenkin usein tietämättä kuitenkaan, mitkä ovat positiivisen ja negatiivisen rangaistuksen erot. Rangaistusta ei suositella käytettäväksi lapsen käytöksen muokkaamiseen, ja siihen tulisikin turvautua vain äärimmäisissä tapauksissa. Rangaistukset eivät opeta lapselle…

Kysy nämä 6 kysymystä ennen kuin hankit lapselle älypuhelimen

Tänä päivänä lähestulkoon jokaisella aikuisella on älypuhelin, ja lapset luonnollisesti tottuvat siihen, että heidän vanhempansa käyttävät jatkuvasti puhelinta. Kännyköitä näkyy yhä nuorempien käsissä, ja on ymmärrettävää, että lapsi haluaa oman älypuhelimen, kun kaikilla muillakin hänen ympärillään sellainen on. Vanhempien kannattaa…

Minulla on kaikki haluamani, en voisi enempää elämältä pyytää

Välillä unelmamme saavat siivet alleen ja kurkottelevat tähtiä. Todellisuudessa aito onnellisuus löytyykin lähempää maanpintaa. Onni kukoistaa elämän puutarhassa, jossa se on lähempänä heitä, joita eniten rakastamme – kumppaniamme ja lapsiamme. Kun minulla on perheeni, minulla on kaikki haluamani, enkä voisi…

10 koko perheen aktiviteettia joulunalusaikaan

Joulunalusaika ja joulu itse ovat monen lapsen ja aikuisen suosikkiaikaa. Saatte kaiken irti tästä ihanasta ajasta aloittamalla jouluun valmistautumisen ja yhdessäolon jo hyvissä ajoin ennen jouluaattoa. Tänään listaamme kymmenen koko perheen aktiviteettia joulunalusaikaan. 10 koko perheen aktiviteettia joulunalusaikaan 1. Älkää…