Kasvatus

Lapsen kasvatus on yksi vaikeimmista asioista, joka vanhempien täytyy tehdä. Kukaan ei ole seppä syntyessään, ja me kaikki haluamme tehdä parhaamme kasvattaaksemme lapsemme hyvin. Täällä puhumme tästä kaikesta: hoitopaikan tai päiväkodin valitsemisesta, kiukkukohtausten käsittelemisestä, parhaasta kurinpitotavasta, kodin säännöistä ja muista asioista, jotka auttavat sinua kasvattamaan lapsestasi vastuullisen aikuisen.

Howard Gardnerin ajatukset opetuksesta

Howard Gardner on yhdysvaltalainen psykologi ja tutkija, joka tunnetaan parhaiten hänen kehittämästään moniälykkyysteoriasta, jossa älykkyyttä pidetään kahdeksana itsenäisenä kykynä, joihin kulttuuri vaikuttaa. Gardner jakoi älykkyyden kielelliseen, matemaattis-loogiseen, musiikilliseen, avaruudelliseen ja visuaaliseen, liikunnalliseen, intrapsyykkiseen ja interpsyykkiseen älykkyyteen sekä luonnon ymmärtämisen kykyyn.…

Kuinka opettaja voi kannustaa lapsia lukemaan?

Opettajalla voi olla kova työ opettaa luokkansa oppilaat lukemaan, ja toisen haasteen tarjoaa se, että lapset saadaan lukemaan vapaaehtoisesti myös vapaa-ajalla. Vaikka rakkaus lukemiseen syttyykin usein kotona, on kuitenkin monia tapoja, joilla myös opettaja voi omalta osaltaan kannustaa lapsia lukemaan.…

Virtuaaliopiskelu ja sen hyvät ja huonot puolet

Nykyään virtuaaliopiskelu valitaan yhä useammin perinteisen koulutusmuodon sijaan tai rinnalle, olipa kyse sitten lapsista tai aikuisista. Yhä useammat vanhemmat kääntyvät teknologisten koulutusinstituutioiden puoleen niiden tarjoamien etujen vuoksi. ”Informaatio- ja kommunikaatioteknologia tekee etäopiskelun helpoksi. Kommunikaatioyhteys voidaan saavuttaa teknologiaa hyödyntämällä. Verkossa opiskelu…

Mitä on positiivinen huomio?

Lapset tarvitsevat runsaasti huomiota, etenkin aikuisilta. He saattavat toisinaan jopa turvautua huonoon käytökseen herättääkseen huomiota – vaikka se olisikin negatiivista. Tämän vuoksi positiivinen huomio on lasten kanssa niin tärkeää. Sen avulla vanhemmat voivat paremmin varmistaa, että lapset eivät turvaudu huomionhakuiseen…

Kuinka edistää lapsen optimistisuutta?

Lapsen kasvattaminen ei tarkoita ainoastaan ruoan, turvan ja kiintymyksen tarjoamista, vaan siihen liittyy muun muassa tärkeiden elämässä tarvittavien arvojen opettamista. Jokaisen vanhemman kannattaisi myös pyrkiä edistämään lapsen optimistisuutta, sillä se on yksi ihmisen hyödyllisimmistä piirteistä kaikissa elämänvaiheissa. Liian usein vanhemmat…

Parantaako luokan uusiminen koulumenestystä?

Toisin kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, ehtojen saaminen ja luokalle jääminen on Suomessa nykyään harvinaista. Oppimisvaikeuksiin ja muihin ongelmiin pyritään tänä päivänä puuttumaan hyvissä ajoin ennen niiden kärjistymistä. Monissa muissa maissa luokan uusiminen on kuitenkin edelleen hyvin yleistä. Auttaako siis…

Opeta lasta olemaan uskollinen periaatteilleen

Yhteiskunnan osana elämiseen liittyy tarve kuulua joukkoon ja tulla hyväksytyksi. Tämä on sisäsyntyinen piirre kaikissa ihmisissä. Jokainen meistä mukautuu jossain määrin toisten ihmisten toiveisiin luodakseen suhteita ja yhteyksiä. Vanhempien on kuitenkin opetettava lastaan olemaan uskollinen periaatteilleen ja arvoilleen. Loppujen lopuksi…

Mitä vaikutuksia sosiaalisella vertailulla on?

Vertailemme jatkuvasti itseämme ympärillämme oleviin ihmisiin – niin tuntemiimme ihmisiin kuin sosiaalisessa mediassa tai julkisuudessa esiintyviin henkilöihinkin, toisinaan jopa fiktiivisiin hahmoihin. Yleinen mielipide vaikuttaisi olevan se, että sosiaalisella vertailulla on negatiivinen olemus, ja sitä tulisi välttää tekemästä. Mutta mitä sanot,…

Teatteriesitysten hyödyntäminen lasten kasvatuksessa

Teatteriesitysten hyödyntäminen koulussa ja kasvatuksessa on kannattavaa, sillä näytelmien ja erilaisten esitysten sisällyttäminen opiskeluun auttaa kehittämään monenlaisia taitoja. Samalla teatteri on lapsille hauska tapa oppia uusia asioita ja päästä tutkimaan ilmaisutaidon ja luovuuden maailmaa. Espanjalainen kirjailija Fernando Aleman muistuttaa Children’s Theater…

Kuinka opettaja voi varmistaa, että oppilaat ovat ymmärtäneet opetetut asiat?

Yksi koulunkäynnin perustavoitteista on oppimisen varmistaminen. Arvioidakseen, ymmärtävätkö oppilaat opetettavan materiaalin, opettajat voivat hyödyntää tiettyjä strategioita. Niiden avulla opettajan ei tarvitse toivoa parasta odottaessaan oppilaiden koevastauksia, vaan hän tietää etukäteen, onko hän tehnyt työnsä hyvin ja ovatko oppilaat ymmärtäneet opetetut…

Mikä on vauvakieli ja mitä sen hyödyt ovat?

Olet todennäköisesti huomannut, kuinka aikuiset muuttavat puhetapaansa ja äänenkäyttöään puhuessaan vauvojen ja pienten lasten kanssa. Vauvakieli on juuri tällainen aikuisten tapa puhua pienille lapsille melodisella ja korkealla äänellä, intonaatiotaan ja ilmaisutapaansa muuttaen. On tärkeää pitää mielessä, että kieli on taito,…

Pikku prinssi ja kuusi arvokasta oppia

Pikku prinssi on ranskalaisen kirjailijan Antoine de Saint-Exupéryn vuonna 1943 julkaisema tarina, joka on noussut jonkinlaiseen kulttimaineeseen eri ikäisten lukijoiden keskuudessa. Tämä onnen tavoittelusta kertova tarina on kestänyt aikaa ja on yhtä relevantti tänä päivänä kuin 77 vuotta sitten kirjoittamishetkellään.…

Kuinka auttaa lasta lukemisen aloittamisessa?

Lukutaito on yksi tärkeimmistä taidoista, jonka lapsi voi oppia. Tänään annamme muutamia vinkkejä siihen, miten vanhemmat voivat auttaa lasta lukemisen aloittamisessa. Käytettiinpä lukuharjoituksissa mitä tahansa metodia, nämä ohjeet ovat universaaleja ja käytännöllisiä. Kuinka auttaa lasta lukemisen aloittamisessa? Lukekaa yhdessä mahdollisimman…

5 tapaa motivoida lasta auttamaan kotitöissä

Jokainen vanhempi tietää, että lapsen saaminen tekemään kotitöitä on usein hyvin vaikeaa. Toisinaan vanhemmat päättävät suorittaa askareet itse, koska pääsevät näin helpommalla ja välttyvät konflikteilta. Kotitöiden harjoittelu voi kuitenkin olla toimiva työkalu hyvien arvojen ja taitojen opettamiseksi, minkä vuoksi jaammekin…

Four Little Corners -kirjan 4 arvokasta opetusta

Jerome Ruillierin kirja Four Little Corners kannattaa esitellä lapsille päiväkodeissa ja kouluissa ympäri maailman. Se on lyhyt, yksinkertainen ja visuaalinen tarina, joka tarjoaa lapselle monta arvokasta opetusta tiiviissä paketissa. Se opettaa lapselle myös matematiikan käsitteitä. Tarinan päähenkilöt ovat erilaisia geometrisia…

Milloin lapsipsykologi on hyvä apu?

Lapsi ei valitettavasti synny käyttöoppaan kanssa, eikä vanhemmille ole olemassa yhtä kasvatusopasta, joka tarjoaisi vastaukset kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Vaikka vanhemmat yrittävät parhaansa, on normaalia, että he tuntevat toisinaan olonsa hämmentyneeksi ja tietyt ongelmat ylivoimaisiksi. Psykologilla vierailu voi kuulostaa monesta pelottavalta…

Perhe on sydämen asia

Perhe on sydämen asia, jonka tehtävä on taata sen nuorimpien jäsenten hyvinvointi. Perhe muodostuu empatiasta ja turvallisuuden tunteesta, jotka tukevat lapsen onnellista ja arvokasta kasvua. Käsitys perheestä on muuttunut paljon viime vuosina, mikä on vain hyvä asia, sillä on tärkeää…

Hyvistä arvoista kertovat lapsen lausahdukset

Lapsen kasvatuksen laatu näkyy hänen kielenkäytössään ja yleisessä käytöksessään. Tietyt lapsen lausahdukset ovat selvä merkki siitä, että vanhemmat ovat opettaneet hänelle hyviä arvoja ja tapoja. Näiden välittämiseen on monia tekniikoita, mutta tehtävä ei kuitenkaan missään nimessä ole helppo. Monet vanhemmat,…

Helpot tavat opettaa lasta siivoamaan

Siistiys ja järjestys vaikuttavat ihmisen elämän eri osa-alueisiin yllättävän paljon. Tämän vuoksi vanhempien kannattaa opettaa lasta siivoamaan ja pitämään paikat järjestyksessä jo pienestä pitäen. Jokainen vanhempi kuitenkin tietää, että lapsen saaminen siivoamaan ei aina ole helppoa, ja lapsen ja vanhempien…

Rajoittavat vanhemmat, kapinalliset lapset

Lapsuus ja suhde vanhempiin vaikuttavat suuresti ihmisen persoonallisuuteen ja näkyvät henkilön elämässä aina sen loppuun asti. Liian rajoittavat vanhemmat voivat saada toimillaan – vaikka tarkoittaisivatkin niillä hyvää – lapsen kapinoimaan. Rajoittavat vanhemmat On olemassa valtavasti erilaisia kasvatus- ja vanhemmuustyylejä, jotka…