Teini-ikäiset

Olet onnistuneesti saattanut pienokaisesi läpi lapsuuden ja olet päässyt yli jokaisesta haasteesta ja vaikeudesta jotka se toi mukanaan. Miksi siis olisit huolissasi nyt kun ollaan teini-iän kynnyksellä? Ei syytä paniikkiin! Tämä vaihe lapsesi elämässä on täynnä muutoksia ja uusia tarpeita, mutta olemme mukanasi joka askeleella jotta voit kohdata ne parhaalla mahdollisella tavalla ja auttaa lastasi kypsymään, itsenäistymään ja olemaan onnellinen. Tästä osiosta löydät kaipaamiasi neuvoja tähän elämänvaiheeseen.

Murrosikäisiin liittyvät stereotypiat ja ennakkoluulot

Murrosikäisiin liittyvät stereotypiat ja ennakkoluulot ovat hyvin tavallisia, emmekä useinkaan tule miettineeksi niiden olevan myös riski lapsen identiteetin rakentumiselle. Yhteiskunnan ja sen kontekstin, jossa elämme, ymmärtäminen voi olla vaikea ja monimutkainen tehtävä. Tämän vuoksi luomme erilaisia stereotypioita ja ennakkoluuloja, jotka…

Miksi teini-ikäiset ovat vaikutuksille alttiita?

Nuoruus on se kehityksen vaihe, jolloin identiteetti alkaa toden teolla muodostua – identiteetti, joka määrittää ihmisen ja samalla erottaa hänet muista. Tästä syystä erityisesti teini-ikäiset ovat vaikutuksille alttiita. Yleisesti ottaen nuoret eivät halua erottua ikätovereistaan. Pelko siitä, että on erilainen,…

Kuinka lähentyä teini-ikäisen kanssa?

Lapsen lähestyessä teini-ikää myös kommunikointivaikeudet nostavat usein päätään. Vaikka vanhemmat rakastavatkin lastaan syvästi, voivat sukupolvien väliset erot lisätä välimatkaa. Moni nuoren vanhempi miettiikin, onko mitään keinoa lähentyä teini-ikäisen kanssa. Vinkkejä, joiden avulla voit lähentyä teini-ikäisen kanssa Nuoruusikä on tärkeä ja…

Nuoren ensimmäinen päivä lukiossa

Ensimmäinen päivä lukiossa voi olla nuorelle pelottava kokemus, mutta on hyvä muistaa, että sen ei tarvitse olla. Vanhemmat voivat omilla toimillaan vähentää lapsen jännitystä ja ahdistusta. Ensimmäinen lukiopäivä tarkoittaa uuden luvun aloittamista nuoren elämässä, mikä voi tehdä päivästä stressaavan. Tässä…

Tyypillisimmät nuorten itsetunto-ongelmat

Itsetunto-ongelmat ovat valitettavan yleisiä nuorten keskuudessa ja voivat vaikuttaa suuresti niistä kärsivän henkilön elämänlaatuun. Itsetuntoa pidetään yhtenä tärkeimmistä menestyksen avaimista missä tahansa elämänvaiheessa, mutta positiivisen omakuvan ja itsetunnon kehittäminen on erityisen tärkeää teini-iässä. Heikko itsetunto voi olla iso haaste ihmisen…

Missä iässä tyttö lakkaa kasvamasta ja kehittymästä?

Esimurrosiän ja murrosiän monimuotoiset vaiheet tarkoittavat merkittäviä muutoksia jokaisen ihmisen elämässä. Huomattavinta on lapsen fyysinen kasvu. Tyttären kasvua ja kehitystä seuratessaan monen vanhemman mieleen juolahtaa kysymys siitä, milloin lapsi lakkaa kasvamasta ja kehittymästä. Tyttöjen ja poikien esimurrosiän ja murrosiän aikaisessa fyysisessä…

Teini-ikäisten nomofobia, eli eroahdistus matkapuhelimesta

Nomofobia on fobia, jossa henkilö pelkää matkapuhelimesta erossa olemista. Vaikka vaivasta kärsii useimmiten teini, kukaan ei ole immuuni nomofobialle. Brittitutkimuksen mukaan jopa 73 prosenttia ihmisistä joutuu paniikinomaiseen tilaan joutuessaan olemaan erossa matkapuhelimestaan. Tutkijat pyrkivät selvittämään, mikä nomofobiaa aiheuttaa, ja millaisia hoitokeinojan ongelman lievittämiseksi on.…

Kuinka toimia, kun lapsi ei halua työskennellä tai opiskella?

Yksi yleisimpiä myöhäiseen teini-ikään ehtineiden nuorten vanhempien valituksen ja murheen aiheita on se, että lapsi ei halua työskennellä tai opiskella. Nämä nuoret käyvät usein läpi hämmennyksen ja pettymysten vaihetta, eikä opiskelu- tai työpaikka kuulosta heistä houkuttelevalta. Yksi varakkaassa ympäristössä kasvamisen…

Halu olla suosittu on tavallinen nuoruusiän ilmiö

Teini-ikäinen käy läpi monenlaisia fyysisiä ja henkisiä muutoksia. Nuoruusiässä mikään ei ole yksinkertaista, ja muiden mielipiteet itsestä ovat erittäin tärkeitä. Sen takia moni nuori haluaa olla suosittu ystäviensä ja luokkakavereidensa keskuudessa. Kaikki nuoret janoavat ystäviensä hyväksyntää – toiset enemmän ja toiset…

Anna lukemisen lahja: Parhaat kirjat teini-ikäisille

Teini-ikäiset ovat usein intohimoisia lukemiaan kirjoja kohtaan ja usein myös kriittisempiä teoksen sisällön suhteen. Jotkut alkavat jopa luoda omia kirjallisia tuotoksia nuoresta iästä lähtien. On olemassa lukuisia kirjoja, jotka kannustavat nuoria nauttimaan lukemisesta. Tämän päivän aiheenamme ovatkin parhaat kirjat teini-ikäisille. Lukeminen on…

6 kirjaa murrosikäisille lukijoille

Yleisestä uskomuksesta poiketen myös teini-ikäiset voivat olla varsinaisia lukutoukkia. He tarvitsevat vain hieman motivaatiota ja rohkaisua. Tässä artikkelissa esittelemme 6 mainiota kirjaa murrosikäisille lukijoille. Teini-ikä ja sen mukanaan tuomat haasteet Teinivuodet ovat monelle vaikea vaihe. Teini-ikäisen keho käy läpi monia…

6 tapaa ja taitoa, jotka lapsen tulisi oppia ennen murrosikää

On olemassa taitoja ja tapoja, jotka jokaisen lapsen tulisi oppia ennen murrosikää, ja vanhempien on hyvä olla näistä tietoisia. Lapsillamme on oltava ymmärrys tietyistä asioista teini-ikään ja oikean maailman kohtaamiseen mennessä. Lasten ollessa pieniä, emme kiinnitä juurikaan huomiota pieniin sattumuksiin,…

Prinssi Rohkean ei tarvitse pelastaa tytärtäni

Viime vuosina olemme kokeneet oikean kultaisen aikakauden sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia koskien. Itse asiassa yksi asia on todella selvä nykypäivän äideille: tytär ei tarvitse Prinssi Rohkeaa pelastajakseen. Meidän täytyy opettaa tyttäremme arvostamaan vapautta ja rohkeutta. UNESCO:n mukaan yksi yhteiskuntien päämääristä on…