Teini-ikäiset

Olet onnistuneesti saattanut pienokaisesi läpi lapsuuden ja olet päässyt yli jokaisesta haasteesta ja vaikeudesta jotka se toi mukanaan. Miksi siis olisit huolissasi nyt kun ollaan teini-iän kynnyksellä? Ei syytä paniikkiin! Tämä vaihe lapsesi elämässä on täynnä muutoksia ja uusia tarpeita, mutta olemme mukanasi joka askeleella jotta voit kohdata ne parhaalla mahdollisella tavalla ja auttaa lastasi kypsymään, itsenäistymään ja olemaan onnellinen. Tästä osiosta löydät kaipaamiasi neuvoja tähän elämänvaiheeseen.

Lisääntynyt verkkokiusaaminen nuorten keskuudessa

Lisääntynyt verkkokiusaaminen on vakava ongelma ympäri maailmaa. Pelastakaa lapset -järjestön mukaan verkkokiusaaminen on yleisin väkivallan muoto nuorten keskuudessa. Yhdysvalloissa 36,5 % yläaste- ja lukioikäisistä nuorista on joutunut tämän tyyppisen kiusaamisen uhriksi vuonna 2019. Kiusaamista on tapahtunut aina, ja se on…

Teinien halu olla suosittu

Halu olla suosittu etenkin kaveripiirissä on teineille luonnollista, ja monelle nuorelle jopa yksi tämän elämänvaiheen keskeisimmistä asioista. Suosion tavoittelemisen tulisi kuitenkin tapahtua normaalien rajojen puitteissa, joten vanhempien on tärkeää kiinnittää huomiota ja puuttua tiettyihin asioihin. Teinien halu olla suosittu Sosiaalisen elämän…

Sisarussuhteet teini-iässä

Teini-ikä on ihmisen elämässä monin tavoin haastava vaihe, joka on täynnä suuria muutoksia. Muiden ihmissuhteiden tavoin myös sisarussuhteet joutuvat tässä vaiheessa koetukselle. On tavallista, että teini-iässä perhe jää taka-alalle ja ystävät muuttuvat nuoren tärkeimmäksi viiteryhmäksi. Tämä voi näkyä myös sisarussuhteiden…

Romanttisen rakkauden ongelmat teini-ikäisten suhteissa

Teini-ikäisten romanttiset suhteet ovat tärkeä aihe, sillä yhteiskunta on tässäkin asiassa yhä vapaampi ja avoimempi. Henkilön näkökulma rakkauteen rakentuu ajan myötä perustuen hänen kokemuksiinsa, ympäristön välittämiin viesteihin ja yhteiskunnan ominaispiirteisiin. Edelleen monet nuoret uskovat tiettyihin rakkauteen liittyviin perinteisiin ihanteisiin, jotka…

Seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen esiteini-ikäiselle

Vanhempien ei kannata huolestua lapsen kysellessä seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Päinvastoin, seksistä ja seksuaalisuudesta puhuminen auttaa esiteini-ikäistä muodostamaan terveen käsityksen seksuaalisuudesta. Seksuaalisuuden määritelmä Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisenä olemista koko ihmisen elämän ajan. Seksuaalisuuteen kuuluvat…

Kuinka parantaa teini-ikäisen huonoa käytöstä?

On hyvin yleistä, että teini-ikäinen käyttäytyy aika ajoin huonosti. Huonoa käytöstä ei kuitenkaan kestä ikuisesti, sillä pikkuhiljaa nuori aikuistuu, ja samalla tämän käytös yleensä paranee. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö lapsen teini-ikä voisi olla kaikille osapuolille haastavaa aikaa. Tässä artikkelissa jaamme…

Onko teini-ikäisen kanssa kommunikointi mahdoton tehtävä?

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan noin kuudesosa maapallon asukkaista – eli 1,2 miljardia ihmistä – on 10-19-vuotiaita lapsia ja nuoria. Jokaisella heistä on omat erityiset tarpeensa, ja heidän kanssaan kommunikoiminen on erittäin tärkeää. Jokainen murrosiän läpikäyneen lapsen vanhempi kuitenkin tietää, että…

Henkien kätkemä -elokuvan opetukset

Vuonna 2001 julkaistu Henkien kätkemä on yksi niistä elokuvista, jotka eivät koskaan vanhene. Vielä tänäkin päivänä se houkuttelee niin lapsia kuin aikuisiakin ruudun äärelle – myös heitä, jotka eivät muuten ole vihkiytyneitä anime-elokuvien ihailijoita. Monet lähteet ovat listanneet tämän parhaan…

Lawrence Stenhousen opintosuunnitelmamalli

Vuonna 1926 Manchesterissa syntyneen ja koko uransa opettamiselle ja opintosuunnitelman tutkimiselle omistaneen Lawrence Stenhousen opintosuunnitelmamalli korostaa opintosuunnitelman olevan koulunkäyntiä ja opetusta mullistava elementti. Tämän mallin mukaan opettajien ja professoreiden rooli on äärimmäisen tärkeä. Mitä opintosuunnitelma tarkoittaa? Ymmärtääksemme paremmin, mistä Lawrence Stenhousen…

Uniongelmien seuraukset nuorilla

Lepo ja nukkuminen on tärkeää sekä mielen että kehon uudistumisen kannalta. Uni on hyvin tärkeässä roolissa jokaisen elämässä, mutta erityisen tärkeää se on lapsille ja nuorille, jotka ovat vielä kehittymässä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Nuoret käyvät läpi monia erilaisia fyysisiä, psykologisia, emotionaalisia…

Saavatko vanhemmat seurata lapsensa käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa?

Saavatko vanhemmat seurata lapsensa käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa vastoin tämän tahtoa? Tässä artikkelissa annamme neuvoja, kuinka vanhemmat voivat kontrolloida lapsensa käyttäytymistä digitaalisessa maailmassa sopivalla tavalla. Sosiaalisesta mediasta on tullut maailmanlaajuinen sosiaalinen ilmiö – jopa siinä määrin, että se on muuttanut tapaamme…

Itsensä vahingoittaminen teini-iässä

Jos huomaat lapsesi kehossa toistuvasti haavoja, naarmuja, mustelmia tai palovammoja, älä missään nimessä ohita asiaa. Itsensä vahingoittaminen on teini-ikäisen tapa pyytää apua. Tänä päivänä tällaista itsensä vahingoittamista ei käsitellä mielenterveysongelmana. Itsensä vahingoittaminen on alati kasvava ongelma teini-ikäisten keskuudessa. Viimeisen 30…

Teini-ikäisen tunne-elämä ja tunneälyn kehittäminen

Tunneälystä puhutaan nykyään paljon etenkin aikuisten kohdalla, mutta se on tärkeä ominaisuus myös nuoremmilla ihmisillä. Teini-ikä on vaihe, johon liittyy monia fyysisiä ja henkisiä muutoksia, ja jolloin tunteet ovat usein hyvin voimakkaat ja vaihtelevat. Tunneälyn kehittäminen on oleellista kyseisen ikävaiheen…

Mitä pakata mukaan, kun lapsi lähtee leirille?

Suomessa kesäleirit eivät ole yhtä yleisiä ja suosittuja kuin monissa muissa maissa, mutta tästä huolimatta ne ovat viihtyisiä ja hyödyllisiä kokemuksia lapsille. Tämän vuoksi kerromme tänään, mitä kannattaa pakata mukaan, kun lapsi lähtee leirille. Ota selvää leiristä Ensimmäiseksi on tärkeää…

Murrosikäisiin liittyvät stereotypiat ja ennakkoluulot

Murrosikäisiin liittyvät stereotypiat ja ennakkoluulot ovat hyvin tavallisia, emmekä useinkaan tule miettineeksi niiden olevan myös riski lapsen identiteetin rakentumiselle. Yhteiskunnan ja sen kontekstin, jossa elämme, ymmärtäminen voi olla vaikea ja monimutkainen tehtävä. Tämän vuoksi luomme erilaisia stereotypioita ja ennakkoluuloja, jotka…

Miksi teini-ikäiset ovat vaikutuksille alttiita?

Nuoruus on se kehityksen vaihe, jolloin identiteetti alkaa toden teolla muodostua – identiteetti, joka määrittää ihmisen ja samalla erottaa hänet muista. Tästä syystä erityisesti teini-ikäiset ovat vaikutuksille alttiita. Yleisesti ottaen nuoret eivät halua erottua ikätovereistaan. Pelko siitä, että on erilainen,…

Kuinka lähentyä teini-ikäisen kanssa?

Lapsen lähestyessä teini-ikää myös kommunikointivaikeudet nostavat usein päätään. Vaikka vanhemmat rakastavatkin lastaan syvästi, voivat sukupolvien väliset erot lisätä välimatkaa. Moni nuoren vanhempi miettiikin, onko mitään keinoa lähentyä teini-ikäisen kanssa. Vinkkejä, joiden avulla voit lähentyä teini-ikäisen kanssa Nuoruusikä on tärkeä ja…

Nuoren ensimmäinen päivä lukiossa

Ensimmäinen päivä lukiossa voi olla nuorelle pelottava kokemus, mutta on hyvä muistaa, että sen ei tarvitse olla. Vanhemmat voivat omilla toimillaan vähentää lapsen jännitystä ja ahdistusta. Ensimmäinen lukiopäivä tarkoittaa uuden luvun aloittamista nuoren elämässä, mikä voi tehdä päivästä stressaavan. Tässä…

Tyypillisimmät nuorten itsetunto-ongelmat

Itsetunto-ongelmat ovat valitettavan yleisiä nuorten keskuudessa ja voivat vaikuttaa suuresti niistä kärsivän henkilön elämänlaatuun. Itsetuntoa pidetään yhtenä tärkeimmistä menestyksen avaimista missä tahansa elämänvaiheessa, mutta positiivisen omakuvan ja itsetunnon kehittäminen on erityisen tärkeää teini-iässä. Heikko itsetunto voi olla iso haaste ihmisen…