Haetuimmat
Teini-ikäiset
Lisääntynyt verkkokiusaaminen nuorten keskuudessa

Lisääntynyt verkkokiusaaminen on vakava ongelma ympäri maailmaa. Pelastakaa lapset -järjestön mukaan verkkokiusaaminen on yleisin väkivallan muoto nuorten keskuudessa. Yhdysvalloissa 36,5 % yläaste- ja lukioikäisistä nuorista on joutunut tämän tyyppisen kiusaamisen uhriksi vuonna 2019. Kiusaamista on tapahtunut aina, ja se on…

Teinien halu olla suosittu

Halu olla suosittu etenkin kaveripiirissä on teineille luonnollista, ja monelle nuorelle jopa yksi tämän elämänvaiheen keskeisimmistä asioista. Suosion tavoittelemisen tulisi kuitenkin tapahtua normaalien rajojen puitteissa, joten vanhempien on tärkeää kiinnittää huomiota ja puuttua tiettyihin asioihin. Teinien halu olla suosittu Sosiaalisen elämän…

Sisarussuhteet teini-iässä

Teini-ikä on ihmisen elämässä monin tavoin haastava vaihe, joka on täynnä suuria muutoksia. Muiden ihmissuhteiden tavoin myös sisarussuhteet joutuvat tässä vaiheessa koetukselle. On tavallista, että teini-iässä perhe jää taka-alalle ja ystävät muuttuvat nuoren tärkeimmäksi viiteryhmäksi. Tämä voi näkyä myös sisarussuhteiden…

Romanttisen rakkauden ongelmat teini-ikäisten suhteissa

Teini-ikäisten romanttiset suhteet ovat tärkeä aihe, sillä yhteiskunta on tässäkin asiassa yhä vapaampi ja avoimempi. Henkilön näkökulma rakkauteen rakentuu ajan myötä perustuen hänen kokemuksiinsa, ympäristön välittämiin viesteihin ja yhteiskunnan ominaispiirteisiin. Edelleen monet nuoret uskovat tiettyihin rakkauteen liittyviin perinteisiin ihanteisiin, jotka…

Lisää artikkeleita aiheesta Äitiyden Ihme