Tieto- ja viestintäteknologia perusopetuksessa: hyödyt ja työkalut
 

Tieto- ja viestintäteknologia perusopetuksessa: hyödyt ja työkalut

Tieto- ja viestintäteknologia perusopetuksessa on oleellinen työkalu. Oppilaat hankkivat sen avulla erilaisia taitoja luokkahuoneessa.
Tieto- ja viestintäteknologia perusopetuksessa: hyödyt ja työkalut
Azucena Fernández

Kirjoittanut ja tarkastanut opettaja Azucena Fernández.

Viimeisin päivitys: 31 toukokuuta, 2023

Tieto- ja viestintäteknologia perusopetuksessa on erittäin tärkeää, sillä sen avulla lapset voivat etsiä ja järjestää tarvitsemaansa tietoa. Lisäksi lapset, jotka osaavat käyttää tietokonetta jo varhaisessa iässä, pärjäävät paremmin nykymaailmassa.

Tieto- ja viestintäteknologia voidaan määritellä joukoksi työkaluja, joita suuri määrä ihmisiä käyttää ja käsittelee ja joiden avulla he siirtävät tietoa nopeasti ja tehokkaasti riippumatta välillään olevasta etäisyydestä.

Kun lapset etenevät koulujärjestelmässä, he ottavat yhä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan. Moni asiantuntija uskookin, että tieto- ja viestintäteknologia tulisi siksi sisällyttää opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on, että kaikki koulut tuottavat tietokonetaitoisia ja itsenäisiä oppilaita.

Lyhyt historiallinen katsaus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön perusopetuksessa

Vuonna 1985 käynnistettiin ensimmäinen institutionaalinen projekti tieto- ja viestintäteknologian integroimiseksi luokkahuoneeseen: Atenea-projekti. Lisäksi käynnistettiin Mercurio-projekti tietokoneen ja audiovisuaalisen median sisällyttämiseksi opetussuunnitelmaan. Sitä alettiin kehittää henkilökohtaisen tietokoneen ilmestymisen myötä.

Toinen vaihe alkoi vuonna 1995. Se liittyi Internetin ilmestymiseen. Sen jälkeen tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoa opetuksessa koskevissa suunnitelmissa on ollut sekä valtiollisia että alueellisia komponentteja.

Oppilaat käyttävät Internetiä perusopetuksessa.

Tällä hetkellä tavoitteena on saada laajakaistayhteys kaikkiin kouluihin. Sitä toteutetaan pikkuhiljaa, ja tavoitteena on myös olla erottelematta eri maantieteellisiä alueita.

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyt koulussa

Tieto- ja viestintäteknologian ominaisuudet, kuten joustavuus vuorovaikutuksessa, kyky jakaa tietovirtoja ja virtuaalisuus, ovat niin tärkeitä, että on käytännössä mahdotonta ajatella perusopetusta ilman tällaisia teknisiä työkaluja (Begoña Gros ja David Contreras, 2006).

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa on avain opetus-oppimisprosessin tulosten parantamiseen. Ei tarvitse kuin vilkaista konstruktivistisia teorioita. Tieto- ja viestintäteknologia on työkalu, jonka käyttö voi hyödyttää suuresti sekä opettajia että oppilaita.

Sen avulla oppilaat voivat tutkia, tarkkailla, ratkaista ongelmia ja löytää asioita itse. Sen käyttö parantaa myös ikätovereiden keskinäistä ja opettajien välistä vuorovaikutusta.

Se laajentaakin oppimiskokemusta, toisin sanoen se nostaa opetussuunnitelman tasoa parantamalla oppitunnin sisällön välitystä. Se antaa oppilaille ennen kaikkea mahdollisuuden osallistua oppitunnilla monilla eri tavoilla.

Tieto- ja viestintäteknologia tekee oppimisesta rajatonta. Se ylittää luokkahuoneen seinät ja saa opetuksen toimimaan missä ja milloin tahansa. Opiskelijat ja opettajat voivat hyödyntää resursseja jopa kotoa käsin.

Lisäksi sen käyttö rikastuttaa opetussuunnitelmaa helpottamalla pääsyä tiedon lähteille. Siksi se laajentaa oppimisen rajoja. Lisäksi nopeat yhteydet mahdollistavat oppimateriaalien nopean tarkastelun, lataamisen ja käsittelyn.

Asianmukainen tieto- ja viestintäteknologia perusopetuksessa

On luotu erityisiä palveluja tieto- ja viestintäteknologian sisällyttämiseksi perusopetukseen. Ne ovat erittäin hyödyllisiä teknisiä työkaluja opiskeluun ja opetussisällön täydentämiseen koulussa ja sen ulkopuolella.

Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Erityiset valtiollisten tai alueellisten organisaatioiden portaalit.
  • Luomisen työkalut ja tuet. Esimerkiksi interaktiiviset tussitaulut tai e-vihkot.
Tieto- ja viestintäteknologia on perusopetuksessa hyödyllinen työkalu.
  • Oppikirjakustantajien tarjoamat oppimateriaalit verkossa.
  • Intranet (sisäverkot, joiden rakenne on samanlainen kuin internetillä).
  • Opetuspelit: oppilaat oppivat pelaamalla.

Monet tutkimukset osoittavat, että oppilaiden motivaatio lisääntyy tietotekniikan käytön myötä. Itse asiassa sen käyttö johtaa opetusmetodien mullistumiseen kouluissa.

Lopuksi on hyvä muistuttaa, että tieto- ja viestintäteknologialla on myönteinen ja suora vaikutus nykyiseen opetusympäristöön, sillä tämä ympäristö on uppoutunut tietoyhteiskuntaan. Nykyinen .com -sukupolvi omaksuu teknologisten työkalujen käytön luonnostaan, ja tätä meidän on hyödynnettävä käyttääksemme hyödyksemme tieto- ja viestintäteknologan opetukselle tuomia etuja.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.