Lapset

Tässä osiossa autamme sinua ymmärtämään paremmin lapsesi älyllistä ja fyysistä kehitystä. Opit ymmärtämään, miksi lapsesi käyttäytyy tietyllä tavalla ja kuinka sinun tulisi reagoida joka tilanteessa. Opi terveydestä, ravitsemuksesta, hygieniasta ja kaikesta muusta, mitä tarvitset kasvattaaksesi onnellisen ja terveen lapsen.

Sekundaariset tunteet lapsilla
Sekundaariset tunteet lapsilla

Tunteet voidaan jakaa primaarisiin, sekundaarisiin ja instrumentaalisiin eli välineellisiin tunteisiin. Primaariset emootiot ovat perustavanlaatuisia tunnereaktioita ulkoisiin ärsykkeisiin ja tukevat ihmisen selviytymistä.…

Lapsen emotionaaliset ongelmat
Lapsen emotionaaliset ongelmat

Emotionaaliset ongelmat eivät kosketa ainoastaan aikuisia, sillä myös lapset voivat kärsiä niistä erilaisista sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä johtuen. Lapsen emotionaaliset…

Lapsen sosiaalisemotionaaliset taidot
Lapsen sosiaalisemotionaaliset taidot

Olet varmasti kuullut emotionaalisen kasvatuksen tärkeydestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Tämänkaltaisen kasvatuksen pääasiallinen tavoite on maksimoida sosiaalisemotionaalisten taitojen kehittyminen ja omaksuminen.…

Lapsen piirustustaidon kehitys
Lapsen piirustustaidon kehitys

Piirustustaidon kehitys alkaa jo varhaisessa vaiheessa lapsen muodostaessa paperille erilaisia muotoja. Aivan kuten kaikki muutkin taidot, myös piirustustaito kehittyy vaiheittain…

Lapsen kokema pelko ja sen voittaminen
Lapsen kokema pelko ja sen voittaminen

Moni aikuinen muistaa varmasti omasta lapsuudestaan erilaisia pelkoja, liittyivätpä ne sitten käärmeisiin, lääkärikäynteihin tai pimeään. Lapsi saattaa tuntea itsensä pieneksi…

Tanssin hyödyt lapsille
Tanssin hyödyt lapsille

Useimmat lapset rakastavat luonnostaan tanssimista, ja on tavallista, että pienikin vauva alkaa liikuttaa kehoaan musiikin tahdissa. Tanssin hyödyt eivät ole ainoastaan fyysisiä, vaan tanssiminen on hauska ja yleensä sosiaalinen aktiviteetti,…