Lapset

Tässä osiossa autamme sinua ymmärtämään paremmin lapsesi älyllistä ja fyysistä kehitystä. Opit ymmärtämään, miksi lapsesi käyttäytyy tietyllä tavalla ja kuinka sinun tulisi reagoida joka tilanteessa. Opi terveydestä, ravitsemuksesta, hygieniasta ja kaikesta muusta, mitä tarvitset kasvattaaksesi onnellisen ja terveen lapsen.

Mitä on lapsen korkea älykkyys?
Mitä on lapsen korkea älykkyys?

Tiedätkö, miten lapsen korkea älykkyys näkyy? Oletko joskus miettinyt, että oma lapsesi saattaisi olla huomattavasti keskitasoa älykkäämpi? Vanhempina saatamme olla puolueellisia, mitä…

Piirtäminen on kirjoittamisen esimuoto
Piirtäminen on kirjoittamisen esimuoto

Monien tutkimusten mukaan piirustustaidolla on merkittävä rooli kirjoittamisen oppimisessa. Ennen kirjoittamista lapsi ilmaisee tunteitaan ja ajatuksiaan maailmasta piirtämällä. Jos piirtäminen on kirjoittamisen…

Lapsen symbolinen ajattelu
Lapsen symbolinen ajattelu

Symbolinen ajattelu auttaa lasta ymmärtämään abstrakteja käsitteitä ja on näin välttämätöntä hänen kehityksensä kannalta. Vanhempien ja muiden läheisten aikuisten onkin syytä tukea lapsen symbolista ajattelua varhaisesta vaiheesta lähtien, jotta lapsi…

Lapsen impulsiivinen käytös
Lapsen impulsiivinen käytös

On tavallista, että lapsi puhuu tai toimii ajattelematta toimintansa seurauksia. Nuoren lapsen impulsiivinen käytös on tietyissä määrin normaalia ja odotettavissa, mutta jatkuva ja liiallinen impulsiivisuus muodostuu ongelmaksi. Aikuiset ajattelevat usein impulsiivisen…

Sekundaariset tunteet lapsilla
Sekundaariset tunteet lapsilla

Tunteet voidaan jakaa primaarisiin, sekundaarisiin ja instrumentaalisiin eli välineellisiin tunteisiin. Primaariset emootiot ovat perustavanlaatuisia tunnereaktioita ulkoisiin ärsykkeisiin ja tukevat ihmisen selviytymistä.…