7 vinkkiä, joiden avulla motivoida lasta opiskelemaan - Äitiyden Ihme
 

7 vinkkiä, joiden avulla motivoida lasta opiskelemaan

Jos etsit keinoja, joiden avulla motivoida lasta opiskelemaan, löydät niitä tästä artikkelista.
7 vinkkiä, joiden avulla motivoida lasta opiskelemaan
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 08 heinäkuuta, 2019

On olemassa monia eri keinoja, joiden avulla motivoida lasta opiskelemaan. Näistä yksi parhaista on hyödyntää lapsen sisäistä halua oppia uutta ja tutkia asioita.

Jo nuoresta iästä lähtien lapsella on tapana matkia vanhempiensa toimia. Tämä valmistaa aivoja imemään tietoa lapsen kasvaessa. Tätä sisäsyntyistä kykyä voidaan hyödyntää tarjoamalla lapselle ohjausta ja motivoimalla tätä opiskelemaan.

Lapsen motivoiminen opiskelemaan ja menestymään koulussa jo nuorella iällä on hyvin tärkeää. Se, että lapsi on motivoitunut, tulee auttamaan häntä myös aikuisena. Se on nimittäin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, joita tarvitaan työmaailmassa menestymiseen.

Lapsen motivoimisen ohjenuorat

Lapsen motivoiminen on oleellista, jotta tämä tekee parhaansa koulussa ja oppii nauttimaan itse oppimisesta. Jokainen vanhempi haluaa varmasti luoda ilmapiirin, jossa lapsi oppii näkemään vaivaa haluamiensa asioiden eteen ja omistautumaan opiskelulle.

Motivoitunut lapsi yrittää kovemmin ja hänellä on positiivinen asenne opiskelua kohtaan. Lapsi oppii myös ratkaisemaan ongelmia monin eri tavoin. On olemassa kolme ohjenuoraa, mitä tulee lapsen motivoimiseen opiskelun suhteen, ja ne esittelemme seuraavaksi.

1. Positiivinen vahvistaminen

Positiivinen vahvistaminen motivoi lasta opiskelemaan, ja vanhempien hyväksyntä on paras palkinto, jonka lapsi voi saada saavutuksistaan. Ilmaise siis lapselle olevasi tyytyväinen hänen saamistaan hyvistä arvosanoista tai olevasi ylpeä hänen saavuttaessaan jotain, mikä olikin paljon odotettua vaikeampaa. Näin lapsi tekee jatkossakin töitä saavuttaakseen tavoitteensa ja saadakseen kiitosta onnistuessaan.

Lapset rakastavat vanhempiensa miellyttämistä. Tunnustamalla lapsen näkemän vaivan, motivoituu ja rohkaistuu tämä tekemään parhaansa myös jatkossa.

2. Motivoi lasta olemalla kiinnostunut

Keskustele lapsesi kanssa tietääksesi, mitä hän opiskelee ja oppii. Osoita kiinnostusta lapsen opiskelua kohtaan ja kysy häneltä kysymyksiä.

Voit myös yhdistää lapsen oppimia asioita tosielämän tilanteisiin. Voit esimerkiksi pyytää lasta tarkastamaan ostoskuitin ruokakaupassa käynnin jälkeen. Ottamalla huomioon lapsen iän ja kehitysvaiheen, voit pyytää häntä tekemään tehtäviä, joissa hän voi hyödyntää koulussa oppimaansa.

Voit motivoida lasta opiskelemaan olemalla kiinnostunut hänen koulunkäynnistään

3. Kannusta lasta tämän saadessa huonon arvosanan

Jos lapsesi saa kokeesta odotettua huonomman arvosanan, muista kannustaa häntä tekemään parhaansa jatkossakin. Älä moiti tai toru lasta, vaan etsi ratkaisua. Auta lasta ymmärtämään, missä virhe tapahtui, jotta tämä voi omistaa enemmän aikaa vaikeaksi kokemansa asian opiskelulle.

Muistuta lasta niistä vaikeuksista, jotka hän on aikaisemmin voittanut. Lapseen on hyvä valaa itseluottamusta. Lupaa auttaa lasta asian kanssa ja kerro olevasi varma, että hän pystyy parempaan.

7 vinkkiä, joiden avulla motivoida lasta opiskelemaan

Seuraavaksi jaamme seitsemän neuvoa, joiden avulla voit motivoida lasta opiskelemaan.

1. Aseta oikeanlaiset tavoitteet

Muista, että olet tietoineen siitä, miten näet asiat. Monesti lapsi asettaa omat odotuksensa sen mukaan, mitä hän luulee sinun odottavan häneltä.

Lapsen on hyvä tietää, että haluat hänen menestyvän, sillä tämä motivoi häntä paljon. Jos sinun odotuksesi ovat matalalla, on todennäköistä, että lapsi ei saavuta odotettuja tavoitteita.

Jotta asetetut tavoitteet ovat sopivia ja samassa linjassa lapsen kykyjen kanssa, on hyvä keskustella lapsen kanssa aihealueista, joista lapsi pitää eniten. Sinun tulee myös selvittää, mitä lapsi osaa parhaiten, jotta tavoitteet voidaan asettaa korkeammalle näillä osa-alueilla.

Tutustu lapsen mielenkiinnon kohteisiin ja kykyihin, jotta odotuksia voidaan säätää lapsen kasvaessa ja niitä voidaan soveltaa tilanteen mukaan.

2. Asettakaa lasta auttavia tavoitteita

On äärimmäisen tärkeää opettaa lapselle, että hän asettaa itse omat tavoitteensa. Tämä auttaa lasta motivoitumaan ja kannustaa lasta saavuttamaan ne.

Kirjoita lapsen nimeämät tavoitteet paperille, ja aseta paperi näkyvälle paikalle kotona, jotta lapsi näkee sen joka päivä. Muista, että tavoitteiden tulee olla tarkkoja ja mitattavissa.

3. Osoita lapselle koulunkäynnin olevan tärkeää

Jos pystyt näyttämään lapselle, kuinka tärkeää koulutus on sinulle ja kuinka innostunut siitä itse olet, saattaa lapsi omaksua samanlaisen asenteen opiskelua kohtaan. 

Voit luoda lapsen opettajiin hyvän suhteen, ilmoittautua vapaaehtoiseksi koulun tarjoamiin aktiviteetteihin, luoda lapselle sopivan tilan, jossa tehdä kotiläksyjä ja selvittää, mitä kokeita lapsella on tulossa.

On hyvä olla myös tietoinen tehtävistä ja vastuualueista, joita eri oppiaineissa lapsella on.

4. Auta lasta kehittämään positiivinen asenne koulunkäyntiä kohtaan

Jos lapsi huomaa sinun olevan kiinnostunut hänen kotiläksyistään, myös lapsi näkee asian kiinnostavana. Ole tietoinen siitä, että jokainen lapsi oppii ja opiskelee omalla tavallaan. Auta lasta löytämään itselleen sopiva tapa opiskella ja kannusta lasta hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

On olemassa kolmenlaista oppijatyyppiä: oppilas, joka oppii kuuntelemalla; oppilas, joka sisäistää tiedon lukemalla ja analysoimalla sekä oppilas, joka oppii käytännön harjoitusten kautta.

5. Käytä lasta motivoivaa kieltä

On hyvin tärkeää kannustaa lasta. Voit kannustaa lasta kehumisen lisäksi eri tavoin. Motivaatio tarkoittaa sitä, että lapsi arvioi itseään positiivisessa valossa. 

Voit kannustaa lasta huomioimalla lapsen vaivannäkö, jotta lapsi tekee parhaansa ja saa vielä parempia tuloksia seuraavalla kerralla.

Lasta voi motivoida opiskelemaan huomioimalla hänen vaivannäkönsä

6. Motivoi lasta oppimaan kotona ja kodin ulkopuolella

Sinun täytyy saada lapsi näkemään oppiminen hauskana asiana. Motivoitunut lapsi näkee oppimismahdollisuuksia joka puolella ja ymmärtää, että monet hauskat aktiviteetit ovat mahdollisia oppimiskokemuksia.

Voit esimerkiksi käydä lapsen kanssa museoissa, joissa on esillä teemaa, jota lapsi opiskelee koulussa parhaillaan tai lukea lapsen kanssa jotain kirjallisuuden klassikkoteosta ja katso myöhemmin sen elokuvaversio.

7. Vahvista lapsen itsetuntoa

Kun autat lapsen itsetunnon edistämisessä, huomaat lapsen olevan paljon motivoituneempi, mikä auttaa myös lasta paremmin kohtaamaan vastoinkäymisiä. 

Lapsi on valmis ratkaisemaan minkä tahansa ongelman, sillä hän pystyy luottamaan omiin vahvuuksiinsa. Kun lapsi tekee virheitä, hän näkee ne mahdollisuutena oppia jotain uutta.

Kun motivoit lasta opiskelemaan, parantaa se myös lapsen koulumenestystä. Sinun avustasi ja asenteestasi on paljon hyötyä lapselle myös tulevaisuudessa.

Ota nämä seitsemän vinkkiä käyttöösi – toivomme niistä olevan paljon hyötyä!


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.