Kuinka kasvattaa muista riippumaton lapsi? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka kasvattaa muista riippumaton lapsi?

On tärkeää juurruttaa lapsen mieleen vahvuuden ja johtajuuden arvot jo nuorella iällä. Tämä auttaa terveen itsetunnon rakentumisessa ja kasvattaa luottamusta ratkaista tilanteet itse.
Kuinka kasvattaa muista riippumaton lapsi?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 13 toukokuuta, 2019

Lapsi oppii kohtaamaan erilaisia tilanteita jo nuoresta iästä lähtien. On hienoa, kun lapsi ylittää kohtaamansa esteet ja pitää kiinni omista periaatteistaan. Se, että vanhemmat tietävät, kuinka kasvattaa muista riippumaton lapsi, auttaa lasta kasvamaan menestyneeksi mieheksi tai naiseksi.

On suuri etu, jos lapsi osaa tunnistaa tilanteet, jotka hän pystyy ratkaisemaan itse. Näissä tapauksissa lapsi rakentaa omaa itsenäisyyttään ja itseluottamustaan. Omista teoista vastuun kantaminen, omien ratkaisujen tekeminen ja virheiden pelkäämisen puuttuminen ovat olellisimmat perustuspalikat muista riippumattoman lapsen kasvatuksessa. 

Se, että lapsella on edellä mainittuja ominaisuuksia, hyödyttää sekä lasta että tämän vanhempia monella tapaa. Tavalla tai toisella lapsi kehittää tulevaisuudessa tarvitsemiaan välineitä. Samalla lapsen lapsuus on täynnä palkitsevia kokemuksia sekä vanhempiensa kiintymystä ja ehdotonta tukea. Muista riippumaton lapsi ei pelkää kohdata vaikeita tai epämukavia tilanteita. Tämä antaa ehdottomasti potkua lapsen itsetunnon kehittymiselle.

Muista riippumattomuuden hyödyt

Kun lapselle opetetaan riippumattomuuden arvo, hän oppii seuraavia asioita:

  • Itsenäisyyttä: Lapselle kehittyy terve itsetunto ja positiivinen käsitys itsestään
  • Kohtuullista kypsyyttä
  • Virheiden tekemisen pelkäämättömyyttä: Lapsesta kasvaa varovainen, mutta itsevarma, mitä tulee vastuun ottamiseen tai päätösten tekoon
Muista riippumaton lapsi kasvaa itsevarmaksi

Kun lapsella on nämä ominaisuudet, hänen on helpompi kasvaa ja kehittyä oikealla tavalla. Perheellä ja kasvatuksella on tässä tärkeä merkitys. Vahva ja yhtenäinen ydinperhe on merkittävin tekijä lapsen kehityksen ja käyttäytymisen kannalta. Perhe antaa pohjan lapsen itsetunnolle sekä hengelliselle ja älylliselle vahvuudelle.

Kuinka kasvattaa muista riippumaton lapsi?

Kun halutaan kasvattaa muista riippumaton lapsi ja vahvistaa tämän itsenäisyyteen tarvittavia piirteitä, voidaan hänen elämäänsä sisällyttää tiettyjä aktiviteetteja. Vanhempina meillä on velvollisuus tehdä asioita lapsemme parhaaksi. Siihen kuuluu eittämättä myös lapsen kannustaminen itsenäisyyteen, jotta tämä oppii ylittämään kaikki tielleen mahdollisesti tulevat esteet.

“Kasvattaaksesi lapsen, jolle kehittyy hyvä itsetunto, tulee lapsen oppia myös häviämään.”

– Dr. Estivill

Jos halutaan, että lapsesta kasvaa muista ihmisistä riippumaton henkilö, tulee kasvatus aloittaa jo varhain. Kannattaa aloittaa helpoilla tehtävillä, jotka lapsi osaa hoitaa ongelmitta. Ajan kuluessa ja lapsen kasvaessa, tehtävien vaikeustasoa voidaan nostaa.

Lapselle annettavia vastuita voivat olla esimerkiksi itse pukeutuminen ja omien lelujen kerääminen. Vaikka nämä saattavat vaikuttaa yksinkertaisilta ja jopa merkityksettömiltä teoilta, lapsi näkee nämä tehtävät saavutuksena. Samalla hän valmistautuu haasteellisempiin vastuutehtäviin. Lapsi oppii myös tuntemaan omat rajansa ja arvostamaan omaa vaivannäköään.

Hyvät ihmissuhteet ovat avainasemassa

Vanhempien ja lapsen muodostama emotionaalinen liitto on kaiken perusta. Siksi rakkaus ja terve kiintymys ovat avainasemassa lapsen itsevarmuuden kehittymisessä. 

Tämän ihmissuhteen myötä vanhemmat edistävät lapsen varman ja itsenäisen persoollisuuden kehitystä sekä tarjoaa lapselle kaiken tämän tarvitseman. Kun lapsi saa vanhemmiltaan tarvitsemaansa tukea, lapsi löytää myös motivaatiota voittamaan haasteita sekä tutkimaan ympäristöään vapaasti.

Lapsen iän karttuessa ja itsetunnon kasvaessa, vanhemmat voivat antaa lapsen tehdä yhä enemmän päätöksiä itse. Samalla lapsi voi yhä enemmän suorittaa aktiviteetteja itsekseen.

Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi kylpeminen, kengännauhojen sitominen, ruokailuvälineillä syöminen ja vaatteiden valitseminen. Lapsi voi myös vaikuttaa esimerkiksi asioilla käymiseen tai matkusteluun. Kaikki tämä auttaa lasta tekemään aloitteita itse sekä ilmaisemaan itseään vapaasti.

Antamalla lapsen suorittaa tiettyjä tehtäviä itse, kasvaa hänestä muista riippumaton lapsi

Lapsen jokainen saavutus ansaitsee onnittelut. On siis tärkeää kehua lasta, kun hän voittaa haasteet. On kuitenkin tärkeää myös muistaa, ettei liioittele kehumista.

Kun lapsi epäonnistuu tai tekee virheitä, arvosta lapsen sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta. Keskustele lapsen kanssa tämän tekemistä virheistä ja anna kiitosta lapsen näkemästä vaivasta. Tämä auttaa lasta käsittelemään turhautumisen tunteita itsekontrollin ja sietokyvyn avulla.

Lapselle on tärkeää antaa vapautta, jotta hänelle voi kasvaa terve itsetunto. Sinulla on kuitenkin merkittävä rooli lapsen elämässä.

Vanhempina meidän tulee olla läsnä jokaisella lapsen elämän alueella, toimimassa oppaina sekä tarjoamassa tukea. Lapsen ylisuojeleminen ei välttämättä ole huono asia, mutta se voi kuitenkin vahingoittaa lapsen itsetuntoa ja turvallisuuden tunnetta.

Salli pienokaisesi oppia selviytymään ympäristössään itsekseen. Anna lapsen kokea ja kohdata haasteita, joita hänen kohdalleen osuu. Tulet yllättymään lapsen kyvystä löytää ratkaisuja ja järkeilystä, jotka perustuvat lapsen itseluottamukseen.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.