Jos sinä et kunnioita opettajia, lapsesikaan eivät kunnioita heitä
 

Jos sinä et kunnioita opettajia, lapsesikaan eivät tee niin

Vanhempina olemme lapsillemme tärkein roolimalli. Meidän tuleekin näyttää heille, että opettajia on tärkeää kunnioittaa.
Jos sinä et kunnioita opettajia, lapsesikaan eivät tee niin

Viimeisin päivitys: 06 helmikuuta, 2023

Opettajilla on tärkeä rooli oppilaidensa elämässä: he eivät ainoastaan auta näitä oppimaan ja pysymään turvassa koulussa, vaan myös ohjaavat heitä läpi opintojen auttaakseen heitä saavuttamaan tavoitteensa. Jos sinä vanhempana et kunnioita opettajia ja arvosta heidän kovaa työtään, et voi odottaa lastesikaan tekevän niin.

Opettajat työskentelevät väsymättä tehdäkseen oppimisesta hauskaa oppilailleen ja saadakseen heidät saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Ilman opettajia oppilaat eivät menestyisi koulussa tai nousisi tietämättömyyden merestä. On kuitenkin tärkeää, että lapsiin juurrutetaan kotona tiettyjä sääntöjä ja arvoja, jotta he osaavat kunnioittaa opettajiensa työtä eivätkä vähättele heitä sanoin tai kiusanteolla.

Saatat olla kiinnostunut tästäkin artikkelista: Näin autat lasta sopeutumaan kouluun

Jos sinä vanhempana et kunnioita opettajia, lapsesi oppivat ottamaan sinusta mallia

Opettajilla on paljon velvollisuuksia, mutta he tuntuvat aina mielellään auttavan oppilaitaan. He ohjaavat oppilaita tiedon polulla ja antavat näille arvokasta palautetta työstään. Tämä auttaa oppilaita hiomaan taitojaan kirjoittajina, muusikkoina tai urheilijoina. Kiitos elämässä menestymisestä kuuluukin osittain opettajien omistautumiselle ja kovalle työlle.

Äiti ja poika opettajan kanssa juttusilla.
Jos sinä vanhempana et kunnioita opettajia koulussa tai kotona, lapsesi matkivat taatusti huonoa esimerkkiäsi.

Kun lapset eivät kunnioita vanhempiaan kotona, he eivät kunnioita ketään myöskään kodin ulkopuolella. Jos opettajan asemaa ei kunnioiteta kotona, hänen työtä halveksitaan tai hänestä esitetään loukkaavia kommentteja, lapset oppivat tekemään samaa luokkahuoneessa. On todistettu, että lapset eivät matki ainoastaan hyvää esimerkkiä, vaan ottavat mallia myös vanhempiensa huonosta käytöksestä.

Siksi hyvän suhteen ylläpitäminen opettajiin on erittäin tärkeää. Lasten ja nuorten tulee kohdella opettajiaan kunnioittavasti ja välttää konflikteja heidän kanssaan. Heidän tulee myös tehdä kaikki läksynsä ja kouluprojektinsa asiaankuuluvalla tavalla. Kotoa saatu esimerkki auttaa kehittämään heidän tunneälyään ja saa heidät tekemään parhaansa koulussa.

Opettajat auttavat meitä kehittymään ihmisinä

Opetus on jaloa mutta hyvin totista työtä, sillä tuhansien oppilaiden elämä käy opettajien käsissä ja kaikilla perheillä on erilainen tarina. Ja monien yhteiskunnassa ilmenevien ongelmien syynä ovat väärinkäsitykset toisista. Siksi koulutus vaatii vanhempien ja opettajien yhteistyötä. Yhdessä voimme kaikki kehittyä.

Mikä rooli opettajilla tulisi olla lasten koulutuksesa? Opettajien roolin tulisi olla kaksijakoinen: yhtäältä saada vanhempien luottamus keskustelemalla heidän kanssaan heidän lapsistaan, ja toisaalta auttaa lapsia ajattelemaan ja päättelemään, kylvää luottamusta heidän sydämiinsä, vaalia oppimishalua ja tukea heitä joka hetki.

Opettajat eivät totisesti haaveile luokkahuoneesta, jossa lapset riehuvat tai näpräävät tunnin aikana älypuhelimiaan. Sitä vastoin opettaja kuvittelee mielessään hiljaisen luokkahuoneen, jossa kaikki kuuntelevat tarkkaavaisesti opetusta. Ja kun lapset keskittyvät, opettaja kyllä huomaa sen ja arvostaa sitä. Opeta lapsillesi siis kunnioitusta kotona, niin he osoittavat sitä koulussa.

Oppilaat halaavat opettajaansa.

Jos et kunnioita opettajia, muista että he ovat tiedonvartijoita

Opettajilla on keskeinen rooli yhteiskunnassamme, sillä he kouluttavat seuraavan sukupolven johtajia ja kansalaisia. He myös määrittävät, ketkä oppilaista menestyvät ja keiden on ponnisteltava hieman kovemmin. Ilman opettajien tukea moni oppilas epäonnistuisi ja luopuisi henkilökohtaisista unelmistaan.

Ja vaikka monilla kouluilla ei ole resursseja ja varoja palkata tarpeeksi opettajia vastaamaan oppilaiden tarpeisiin, opettajat tekevät kaikkensa auttaakseen oppilaita pysymään opintopolulla. Jo pelkästään tämän vilpittömän työn vuoksi vanhempien ja oppilaiden tulee näyttää arvostuksensa sitä kovaa työtä kohtaan, jota opettajat tekevät heidän hyväkseen joka päivä.

Opettajat ovat keskeisessä asemassa koulutuksen kannalta: he auttavat meitä menestymään läpi opintojemme. Jos meillä ei olisi riittävästi opettajia ohjaamaan nuorisoa, miljoonat ihmiset luopuisivat tavoitteistaan, yrityksillä olisi vaikeuksia palkata työntekijöitä ja yhteiskunta ei ylipäätään toimisi kunnolla.

Aivan kuten lasten tulee kunnioittaa opettajia, myös opettajien tulee kunnioittaa oppilaita

Jokaisella opettajalla tulee olla luontaista kunnioitusta ja empatiaa oppilaitaan kohtaan. Lapsia tulisi kuitenkin myös opettaa kunnioittamaan itseään riippumatta siitä, keitä heidän edessään on tai millainen auktoriteetti kyseisillä ihmisillä on. Kenenkään ei tulisi mitätöidä heitä tai kohdella heitä alentavasti, ja loppujen lopuksi opettajatkin ovat vain ihmisiä. Opeta lapsesi siis tuomaan äänensä kuuluviin epäoikeudenmukaisuutta kohdatessaan ja vaatimaan hyvää käytöstä, kun he itsekin käyttäytyvät kunnolla.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Guerra-Bustamante J, León-Del-Barco B, Yuste-Tosina R, López-Ramos VM, Mendo-Lázaro S. (2019). Emotional Intelligence and Psychological Well-Being in Adolescents. Int J Environ Res Public Health. 2019 May 16;16(10):1720. doi: 10.3390/ijerph16101720. PMID: 31100799; PMCID: PMC6572191. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31100799/
  • Pacheco, N. N. E., & Fernández-Berrocal, P. (2013). Inteligencia emocional en adolescentes. Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers, (352), 34-39. Recuperado de: https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/1170/993
  • Sánchez-Núñez MT, García-Rubio N, Fernández-Berrocal P, Latorre JM. (2020). Emotional Intelligence and Mental Health in the Family: The Influence of Emotional Intelligence Perceived by Parents and Children. Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug 27;17(17):6255. doi: 10.3390/ijerph17176255. PMID: 32867380; PMCID: PMC7503667. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32867380/
  • Salguero, J. M., Fernández-Berrocal, P., Ruiz-Aranda, D., Castillo, R., & Palomera, R. (2015). Inteligencia emocional y ajuste psicosocial en la adolescencia: El papel de la percepción emocional. European journal of education and psychology4(2). Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/1293/129322659005.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.