Sosiaalinen ympäristö - Äitiyden Ihme

Sosiaalinen ympäristö

Lapsen itsetunnon ja minäkuvan kannalta on tärkeää, että hänellä on hyvä suhde ympäristöönsä. Perhedynamiikalla, lapsen persoonallisuudella ja samaistumisella ikätovereihin on suuri merkitys lapsen psykososiaalisessa sopeutumisessa. Tässä osiossa annamme sinulle kaiken tarvitsemasi tiedon tämän prosessin ymmärtämiseksi.