6 tärkeintä tekijää, jotka vaikuttavat lapsen koulumenestykseen
 

6 tärkeintä tekijää, jotka vaikuttavat lapsen koulumenestykseen

Koulumenestykseen ei vaikuta yksinomaan älykkyys, vaan monet muutkin tekijät. Lue lisää alta.
6 tärkeintä tekijää, jotka vaikuttavat lapsen koulumenestykseen
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lapsen koulumenestykseen vaikuttavat erilaiset fyysiset ja psyykkiset tekijät. Ne huomioimalla lapsen oppimiskykyä voidaan parantaa, jolloin hän menestyy paremmin koulussa.

Nämä tekijät ratkaisevat sen, miten hyvin oppilas omaksuu opetetut asiat.

Koulumenestys ja mielen hygienia

Ennen kuin puhumme erilaisista fyysisistä ja psyykkisistä tekijöistä, jotka vaikuttavat lapsen koulumenestykseen, katsotaan ensin mitä tarkoitamme mielen hygienialla. Se voidaan määritellä sellaisiksi henkisiksi, fyysisiksi ja psyykkisiksi olosuhteiksi, jotka edistävät älyllisissä tehtävissä suoriutumista.

Onnistuminen tai epäonnistuminen tietyssä tehtävässä voi usein johtua mielentilasta. Tiedon tehokkaaseen hankintaan tarvitaan itseluottamusta ja riittävää motivaatiota. Tähän vaikuttavat pääasiassa seuraavat seikat.

Lapsen koulumenestykseen vaikuttavat erilaiset fyysiset ja psyykkiset tekijät.
  • Fysiologiset olosuhteet, rentoutumisen aste, lihasjännitys, väsymys, pirteys ja kehon yleinen toiminta.
  • Ihmisen käsitys itsestään (positiivinen tai negatiivinen) vaikuttaa onnistumiseen. Itseensä uskova henkilö hakee aina menestystä, kunnes saavuttaa sen.

Siksi on erittäin tärkeää suhtautua myönteisesti omiin kognitiivisiin kykyihin ja saada siten lisää luottamusta omiin kykyihin ja taitoihin.

Fyysiset tekijät, jotka vaikuttavat lapsen koulumenestykseen

Fyysiset tekijät ovat ratkaisevan tärkeitä kaikissa älyllisissä tehtävissä. Kehon hyvinvointi ja fyysinen terveys ovat tärkeässä asemassa sen kannalta, miten ihminen suoriutuu. Tarkastellaanpa joitain näistä tekijöistä.

Ruokavalio

On tärkeää noudattaa terveellistä ja tasapainoista ruokavaliota, joka sisältää muun muassa vihanneksia, hedelmiä, kalaa ja kananmunia. Aterioiden ei tarvitse olla runsaita, etenkään iltaisin. Fyysisen aktiivisuuden ja ravinnon on aina oltava tasapainossa.

Liikunta

Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia, mutta sitä tulee harrastaa johdonmukaisesti, ei vain ratkaisevina hetkinä ja äärimmäisellä tavalla. Tämä auttaa vähentämään stressiä, joka aiheuttaa ärtyisyyttä, herkkyyttä, jatkuvaa valppautta jne.

Unen määrä

Koululaisten tulisi nukkua 7–9 tuntia yössä. Nukkuminen on tärkeää, jotta palaudumme päivän fyysisistä ja psyykkisistä ponnisteluista. Muista myös, että unen laatu on määrää tärkeämpää. Herätessä tulisi olla tunne siitä, että on nukkunut hyvin. Tämä onnistuu noudattamalla seuraavia suosituksia:

  • Vältä energiajuomia, erityisesti ennen nukkumaanmenoa.
  • Syö illalla riittävän ajoissa ja valitse helposti sulavia ruoka-aineita.
  • Mene nukkumaan aina samaan aikaan ja vältä elektronisten laitteiden käyttöä vähintään kahta tuntia ennen.
  • Harrasta kuntoilua tai urheilua.
  • Älä vie henkilökohtaisia ongelmia sänkyyn.
  • Älä käytä rauhoittavia lääkkeitä säännöllisesti.
  • Pyri rentoutumaan puoli tuntia ennen nukkumaanmenoa.
  • Jos uni ei tule, sängyssä pyörimisen sijaan kannattaa mieluummin nousta ylös ja tehdä jotain muuta, kunnes sinua alkaa nukuttaa.

Psyykkiset tekijät, jotka vaikuttavat lapsen koulumenestykseen

Lapsen koulumenestys riippuu monista psyykkisistä tekijöistä.

Olemme nyt käyneet läpi koulumenestykseen vaikuttavat fyysiset tekijät, mutta ei pidä unohtaa myöskään psyykkisten tekijöiden merkitystä. Huolet, motivaatio, itsetunto, ahdistus ja yleinen psyykkinen tila vaikuttavat kaikki opinnoissa suoriutumiseen.

Innostus ja itseluottamus vaikuttavat lapsen koulumenetykseen

Lapsen on luotettava itseensä ja omiin kykyihinsä, unohdettava kompleksit sekä oltava itsevarma ja oppimisesta innostunut.

Itsetunnon taso

Itsetunto ilmaisee ihmisen itseluottamuksen määrää, joka myöskin vaikuttaa onnistumiseen alalla kuin alalla (tässä tapauksessa koulumenestykseen). Ihmisen on tunnettava omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Hänellä tulee olla myönteinen asenne ja hänen on oltava vakuuttunut siitä, että ajan ja ponnistelun myötä hän saavuttaa tavoitteensa ja onnistuu.

Uteliaisuus ja kiinnostus oppimiseen, vastaanottavaisuus

Jos opiskelija on asennoitunut ja kiinnostunut oppimaan ja hankkimaan uutta tietoa, hän suoriutuu koulussa paljon paremmin. Uteliaisuus ja kiinnostus saavat hankkimaan tietoa opettajilta ja kirjoista sekä parantamaan kulttuurin tuntemusta, mikä auttaa saavuttamaan hyvän koulumenestyksen.

Koulumenestys ei siis riipu yksinomaan opiskelijan älykkyydestä, vaan siihen vaikuttavat monet eri tekijät. Nämä tekijät voivat auttaa selittämään, miksi jotkut oppilaat eivät menesty opinnoissa yhtä hyvin kuin toiset.

Kun oppilas ei suoriudu riittävän hyvin koulussa, on tärkeää tutkia mitkä tekijät hänen tiellään ovat, jotta voidaan löytää ratkaisu ja tarjota tarvittavat työkalut koulumenestyksen parantamiseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.