Agazzin siskosten kasvatusmenetelmä
 

Agazzin siskosten kasvatusmenetelmä

Taaperoikäisille suunnatun Agazzin siskosten kasvatusmenetelmän tavoitteena oli kotiolosuhteiden luominen kouluympäristöön. Tässä artikkelissa opit lisää tästä menetelmästä.
Agazzin siskosten kasvatusmenetelmä
María Matilde

Kirjoittanut ja tarkastanut pedagogi María Matilde.

Viimeisin päivitys: 23 helmikuuta, 2023

Rosa Agazzi (1866) ja Carolina Agazzi (1870) olivat kaksi italialaista siskosta ja kasvatustieteilijää, jotka syntyivät Volengossa, Veronan maakunnassa. Agazzin siskosten kasvatusmenetelmä oli tarkoitettu 0–6-vuotiaille lapsille ja se perustui pääasiassa lasten vapauden, spontaaniuden ja autonomian kunnioittamiseen.

Agazzin siskosten kasvatusmenetelmän teoreettinen perusta

Agazzin siskosten kasvatusmenetelmä on osa 1800-luvun lopun New School -liikettä, jonka päätavoitteena oli uudistaa perinteisiä opetusmenetelmiä. Tämä merkitsi keskittymistä lapseen sekä tämän tarpeisiin ja kiinnostuksenkohteisiin.

New School -liike piti aktiivista koulutusta ja lapsen pysyvää osallistumista edellytyksenä hänen kokonaisvaltaiselle psykomotoriselle, kognitiiviselle, sosiaaliselle, psyykkiselle ja tunne-elämän kehitykselleen. Tämä merkitsi opetusta, joka pohjautui leikkiin sekä yhteyteen luonnon ja sosiaalisen ympäristön kanssa.

New School -liike kannatti vapauteen perustuvaa koulutusta, joka teki lapsesta kasvatusprosessin päätähden ja edisti hänen luovuuttaan, osallistumistaan, sitoutumistaan ja yhteistyötään.

Agazzin siskosten kasvatusmenetelmä: kotoisa olo koulussa

Agazzin siskosten kasvatusmenetelmän pääpiirre on tarve tarjota lapsille rakkauden, hellyyden ja läheisyyden ilmapiiri ja emotionaalinen tuki. Heidän menetelmässään opetusympäristöstä tehdään mahdollisimman samankaltainen kuin kotiolosuhteet ovat.

Agazzin siskosten kasvatusmenetelmä tekee opetusympäristöstä samankaltaisen kuin kotiolosuhteet ovat.

Agazzin siskosten kasvatusmenetelmässä opetustilat järjestetään kotiolosuhteiden kaltaisiksi. Jopa lapsille annetut aktiviteetit ovat kotiaskareita, kuten siistiytyminen, hiusten kampaaminen, pukeutuminen, pöydän kattaminen ja eläimen tai kasvin hoito.

Siskokset uskoivat, että tällaiset kotiaskareita muistuttavat päivittäiset aktiviteetit auttoivat lapsia tulemaan järjestelmällisiksi. Toisin sanoen suorittamaan päivittäiset rutiinit ja asettelemaan esineet sekä ruokailuvälineet oikein.

Kodin esineet ja materiaalit opetusresursseina

Siskokset työskentelivät pääasiassa vähävaraisten perheiden lasten kanssa. He laittoivat näiden ulottuville arkisesta ympäristöstä tuttuja materiaaleja ja esineitä. Toisin kuin Fröbelin “lahjat”, jotka oli suunniteltu nimenomaan tähän tarkoitukseen, Agazzin siskokset käyttivät materiaaleina esimerkiksi käytettyjä vaatteita, helyjä ja astioita.

Heidän mielestään todellinen kasvatuksellinen potentiaali piili näiden tavallisten ja aitojen materiaalien ja esineiden käytössä sekä kotiaskareiden kaltaisten tehtävien tekemisessä. Lisäksi he uskoivat, että lapset oppivat intuition kautta, joka on kosketuksissa aitoon elämään, ja aina tutussa ja miellyttävässä ympäristössä.

He havaitsivat, että lasten kognitio kehittyy intuition ja aistitoiminnan kautta asteittain heidän käsitellessään näitä materiaaleja, vertaillessaan niiden samankaltaisuuksia ja eroja, luokitellessaan niitä värien, muodon ja koon mukaan sekä saadessaan tietoa niiden käyttötavoista ja hyödyllisyydestä.

Leikki opettaa

Leikki oli opetustehtävien keskiössä Agazzin siskosten kasvatusmenetelmässä. He pitivät sitä keinona tuoda lapset lähemmäs kotiolosuhteita muistuttavaa, miellyttävää ja affektiivista ympäristöä.

Siskokset suunnittelivat tanssi-, rytmi- ja laululeikkejä eräänlaiseksi kehonkielen ilmaisutavaksi sekä keksivät aktiviteetteja, joissa spontaani piirtäminen sai lasten muoto-, etäisyys-, koko- ja tilatajun kehittymään.

Agazzin siskosten kasvatusmenetelmän keskiössä on leikki.

Yksi Agazzin siskosten kasvatusmenetelmän oleellinen puoli oli maan työstäminen: viljely ja kasvien hoito. Opetustehtäviä kehitettiin pääasiassa luonnon neljän elementin ympärille: maa, vesi, aurinko ja ilma.

Agazzin siskosten “salasanat”

Agazzin siskosten kasvatusmenetelmässä lasten henkilökohtaiset tavarat merkattiin “salasanojen” virkaa tekevillä kuvilla tai symboleilla. Salasanojen avulla pienet lapset, jotka eivät vielä osaa lukea nimiä tai numeroita, voivat tunnistaa ja järjestää henkilökohtaiset tavaransa.

Nämä salasanat hyödyttävät myös kielenopetuksessa, sillä ne ovat avuksi muussa kielellisessä toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa ympäristön, esineiden ja ihmisten kanssa.

Agazzin siskosten menetelmän kasvatusperiaatteet

Yhteenvetona voidaan todeta, että Nila Liliana Muñoz Muñozin (2011) systematisoimat periaatteet ovat erittäin selkeitä ja ytimekkäitä ja määrittelevät Agazzin siskosten kasvatusmenetelmän. Ne ovat seuraavat:

  • Omatoimisuus.
  • Vapaus.
  • Yhteys ympäristöön (perhe-, sosiaaliseen ja kouluympäristöön).
  • Leikki ja järjestys.
  • Havainnoinnin kautta saatu tieto.
  • Ilon arvo.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.