Rutiinien hyödyt lapselle - Äitiyden Ihme
 

Rutiinien hyödyt lapselle

Rutiinit ovat tärkeitä tapoja, jotka myös auttavat vahvistamaan lapsen persoonallisuutta.
Rutiinien hyödyt lapselle
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 08 heinäkuuta, 2019

Vakiinnuttamalla lapsen elämään rutiineja, tämä oppii arvokkaita periaatteita, kuten itsekuria ja vastuullisuutta, joita hän noudattaa läpi elämänsä. Rutiinien hyödyt lapselle ovat moninaiset, ja niistä kerromme lisää tässä artikkelissa.

Hyvien tapojen oppiminen on elintärkeää lapsen persoonallisuuden kehitykselle. Vaikka rutiinit voidaan nähdä myös rajoittavina tekijöinä, ovat ne välttämättömiä lapselle. Rutiineja luodaan auttamaan sopivan käyttäytymisen ja hyvien tapojen oppimista.

Tämä on tehokas tapa opettaa lasta käyttäytymään oikein, sillä vakiintuneita rutiineja on vaikea muokata jälkikäteen. Lapsi voi esimerkiksi oppia harjaamaan hiuksensa aina ennen ulos lähtemistä tai pesemään hampaansa jokaisen aterian jälkeen.

Kaikkia hyviä tapoja ei opita luonnostaan, vaan ne täytyy opetella. Ne ovat lapsen elämässä terveitä ohjenuoria, joita seurata jo hyvin nuoresta iästä lähtien.

Milloin rutiinien vakiinnuttaminen kannattaa aloittaa?

Rutiinien muodostamista ei kannata lykätä liian pitkälle, vaan niiden vakiinnuttaminen kannattaa aloittaa heti lapsen synnyttyä. On tavallista, että lapsi oppii tiettyjä rutiineja jo ensimmäisen elinvuotensa aikana. Viivyttelemällä lapsi saattaa omaksua huonoja tapoja, joita voi olla vaikea muuttaa.

Kun ruokailulle, peseytymiselle ja nukkumiselle muodostetaan aikataulu jo lapsen ollessa pieni, tämä oppii automaattisesti sopeutumaan rutiineihin kasvaessaan. Laajemmin nähtynä tämä auttaa lasta sopeutumaan uusiin rutiineihin esimerkiksi esikoulun, koulun ja uusien koulun ulkopuolisten aktiviteettien alkaessa.

Rutiinien hyödyt lapselle ovat moninaiset

Jo nuoresta iästä lähtien lapsi matkii kaikkea näkemäänsä, olipa kyse positiivisesta tai negatiivisesta käytöksestä. Aluksi tämä johtuu siitä, että lapsi ei osaa erottaa, mikä on oikein ja mikä väärin. Siksi vanhempien onkin tärkeää opettaa hyviä tapoja ja rutiineja omalla esimerkillään.

Tapojen ja rutiinien tärkeys lapselle

Aikataulujen vakiinnuttaminen ja rutiinien noudattaminen tuo paljon hyötyjä lapselle. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Opettavat lasta olemaan siisti ja pitämään yllä järjestystä.
  • Palvelee autonomian kehitystä.
  • Tuottaa turvallisuuden ja vakauden tunnetta.
  • Luo rauhallisen ympäristön.
  • Vähemmän epävarmuutta ja ahdistusta, sillä aktiviteetit ovat ennustettavissa.

Ensimmäiseksi tulisi määrittää aikataulu sille, milloin lapsi syö, peseytyy ja nukkuu. On suositeltavaa sitoutua näihin aikatauluihin ja noudattaa perheen omaa aikataulua päivittäin.

Lapsen kasvaessa aikatauluun tulee lisätä uusia aktiviteetteja, kuten opiskeleminen ja leikkiminen, kuitenkin niin, ettei jo luotu rutiini häiriinny.

Tapojen ja rutiinien yhteys oppimiseen

Tavat ovat oppimisen muoto, joka auttaa vakiinnuttamaan lapsen itsesäätelyä käyttäytymisen ja itsekurin suhteen. Rutiinit auttavat lasta sopeutumaan koulujärjestelmään. Koulussa ja varsinkin esikoulussa oppimisen päätavoitteena on oppia seuraamaan rutiineita.

Rutiinien luominen ja aikataulujen määrääminen auttaa myös lasta ymmärtämään paremmin aikaa ja tilaa, sekä keskittymään tiettyyn tehtävään tiettynä aikana.

Ne auttavat lasta suunnittelemaan asioita sekä tekemään töitä saavuttaakseen tavoitteensa päivittäin. Tämä auttaa lasta aloittamaan ja lopettamaan tehtävänsä tehokkaasti sen sijaan, että asiat jäisivät kesken ja lapsi hyppäisi tehtävästä toiseen.

Rutiinien hyödyt lapselle

Rutiinit auttavat perheen pienimpiä oppimaan oikeanlaista käytösta ja toimintaa. Jokaisen perheenjäsenen tulee sitoutua noudattamaan rutiineja, jotta lapsi oppii esimerkin kautta.

Oppiessaan hyviä tapoja osana päivittäisiä rutiineja, lapsi oppii samalla seuraavia asioita:

  • Odottamaan tulevaa ja hallitsemaan ahdistuneisuuttaan
  • Sopeutumaan helposti erilaisiin tilanteisiin
  • Olemaan järjestelmällinen samassa tahdissa kuin aikuinenkin
  • Normeja ja rajoituksia, joita kaikkien tulee kunnioittaa
Rutiinien hyödyt lapselle: tuovat lapselle turvallisuuden tunnetta.

Vanhempien on pidettävä mielessä, että tehokkaiden rutiinien vakiinnuttaminen lapsen mieleen vaatii vanhempien toimimista esimerkkinä. Se vaatii myös jokaisen perheenjäsenen osallistumista päivittäisiin rutiineihin. Muuten lapsi voi omaksua huonoja tapoja.

Lapsilla on loputon määrä kapasiteettia ja kykyä kehittyä ja oppia. Mitä enemmän hyviä tapoja lapsi omaksuu, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on menestyä elämässään, mitä ikinä hän haluaakaan tulevaisuudessa saavuttaa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.