Uniongelmien seuraukset nuorilla - Äitiyden Ihme
 

Uniongelmien seuraukset nuorilla

Unella on elintärkeä merkitys lapsen ja nuoren kehitykseen. Tämän päivän artikkelin aiheena ovat uniongelmien seuraukset nuorilla.
Uniongelmien seuraukset nuorilla
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lepo ja nukkuminen on tärkeää sekä mielen että kehon uudistumisen kannalta. Uni on hyvin tärkeässä roolissa jokaisen elämässä, mutta erityisen tärkeää se on lapsille ja nuorille, jotka ovat vielä kehittymässä niin fyysisesti kuin henkisestikin. Nuoret käyvät läpi monia erilaisia fyysisiä, psykologisia, emotionaalisia ja sosiaalisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa myös unenlaatuun. Siksi olemmekin koonneet tähän artikkeliin kaiken tarvittavan tiedon siitä, millaisia ovat tavallisimmat uniongelmien seuraukset nuorilla.

Miksi nuorilla on uniongelmia?

Ihmisen uni jaetaan kahteen tyyppiin:

 • Non-REM-uni eli perusuni: Tämä unityyppi jaetaan kolmeen vaiheeseen, joiden välillä nukkuja siirtyy monta kertaa yön aikana. NREM-1 on lyhytkestoinen valvetilan ja unen rajatila, NREM-2 on ensimmäistä vaihetta syvempi vaihe ja NREM-3 on syvän unen vaihe.
 • REM-uni eli vilkeuni: Tämä on nukkumisen vaihe, jonka aikana tapahtuu suurin osa unien näkemisestä. REM-unen aikana autonominen hermosto aktivoituu ja kehon lämpötila, pulssi ja hengitys ovat epäsäännöllisiä.

Nukahtaessaan ihminen vaipuu ensimmäisenä kevyeen uneen, jota seuraa noin vajaan puolen tunnin kuluttua syvän unen vaihe, josta puolestaan siirrytään REM-uneen. REM-unesta siirrytään jälleen kevyeen uneen, ja sama ketju toistuu noin puolentoista tunnin sykleissä.

Monet muutokset nuoruusiässä vaikuttavat myös lapsen unenlaatuun

Syvän unen vaihe on tärkein univaihe, koska sen tehtävänä on hidastaa aivojen aineenvaihduntaa ja antaa aivoille lepoa. Tämän lisäksi asiantuntijat uskovat, että REM-uni on vahvasti kytköksissä aivojen kehitykseen ja oppimiseen.

Univaiheet voivat käydä läpi muutoksia ihmisen ollessa nuori. Syitä tähän voivat olla esimerkiksi huonot nukkumistottumukset ja sosiaaliset vaatimukset, joita nuoret kokevat tänä päivänä.

Nukkumistottumukset

Kunnolliset nukkumistottumukset koostuvat välttämättömistä käytännöistä. Nuoren on tärkeää ylläpitää käytäntöä, jossa nukkuminen tapahtuu yöaikaan ja valvominen päiväsaikaan.

Nuoren uniongelmat voivat johtua seuraavista tekijöistä:

 • Epäterveelliset ruokailutottumukset, etenkin yöaikaan.
 • Fyysinen aktiivisuus juuri ennen nukkumaan menemistä.
 • Kahvin, energiajuomien, kofeiinia sisältävien virvoitusjuomien, tupakan, alkoholin tai huumeiden nauttiminen.
 • TV- sarjojen tai elokuvien katsominen myöhään illalla.
 • Älypuhelimen selaaminen ennen nukkumaanmenoa.
 • Videopelien pelaaminen yöaikaan.

“Nuoruus on samalla mahtavaa ja pelottavaa siirtymäaikaa lapsuudesta aikuisuuteen. On sivistyneen kansakunnan intressien mukaista, että kypsynyt, vastuullinen ja hyvin kasvatettu nuori käy läpi tämän siirtymävaiheen. Henkisen ja fyysisen kypsymisen ohessa, terveyttä edistäviä toimia tulisi korostaa nuorille pysyvänä elämän filosofiana. Ravitsevan terveyden harjoittaminen tulee takaamaan parhaan mahdollisen tuloksen aikuistumisen prosessissa. Liikunta ja fyysinen hyväkuntoisuus myös vahvistavat terveyttä ja elämänlaatua. Terveellinen, riittävä uni edistää pitkäikäisyyttä sekä valveillaoloajan optimaalista hyödyntämistä. Jos uni ei ole tervettä, emme itsekään ole terveitä. Valitettavan usein terveyttä edistävät toimet loistavat poissaolollaan.”

– William Charles Dement

Sosiaaliset vaikutukset

Jos ajattelet asiaa tarkemmin, huomaat, että modernilla yhteiskunnallamme on korkeita vaatimuksia meitä kohtaan. On siis hyvin mahdollista, että koulutukselliset ja sosiaaliset vaatimukset vaikuttavat nuoren uneen.

Monet nuoret osallistuvat koulun ulkopuolisiin aktiviteetteihin ja viettävän iltapäivät ystäviensä kanssa. Tämä saattaa vaikuttaa myös heidän koulunkäyntiinsä. Onkin usein niin, että monet nuoret viettävät yönsä tehden kotitehtäviä tai valmistautuen tuleviin kokeisiin. Paradoksaalista onkin se, että riittämätön uni korreloi suoraan heikon koulumenestyksen kanssa.

Tämä johtuu siitä, että nuori tarvitsee optimaalisen määrän laadukasta unta säilyttääkseen ja prosessoidakseen informaatiota pätevästi. Tämä on ratkaisevassa asemassa oppimisprosessissa.

Uniongelmien seuraukset nuorilla

Uniongelmien seuraukset nuorilla

Kouluvuoden aikana nuoren tulisi olla virkeä saadaakseen kaikki irti opetuksesta. Huonosti nukkumisella on välitön negatiivinen vaikutus nuoren koulupäivään.

Yleisimpiä uniongelmien seurauksia ovat seuraavat: 

 • Vaikeus keskittyä opetukseen.
 • Ongelmia keskittyä koulutöiden tekemiseen.
 • Koko koulupäivän kestävää väsymystä.
 • Muistiongelmia.
 • Vaikeuksia tehdä muistiinpanoja häiriintymättä.
 • Sosiaaliset ongelmat.
 • Heikko koulumenestys ja epäonnistumiset.
 • Ärtyneisyys ja mielialanvaihtelut.
 • Alentunut motivaatio ja energiataso.
 • Kyvyttömyys ratkaista ongelmia tai tehdä päätöksiä.

Loppuyhteenvetona voimme todeta, että uniongelmien seuraukset nuorilla ovat vakavia. Ne estävät heidän kehonsa ja mielensä kunnollista toimimista, aiheuttaen kognitiivisia ja motorisia toimintahäiriöitä.

Uniongelmat vaikuttavat myös nuoren mielentilaan ja päivittäiseen elämään yleisellä tasolla. Tämän takia on hyvin tärkeää ratkaista nuoren unenpuutteeseen liittyviä ongelmia, muuten ne voivat pahentua aikuisena.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Andreu, M. M. y Arboledas, G. P. (2013). Trastornos del sueño durante la adolescencia. Revista de3, 29-66.
 • Carlson, N.R. (2006). Fisiología de la conducta. Madrid: Pearson Educación.
 • Sierra, J.C., Jiménez-Navarro, C. y Martín-Ortiz, J.D. (2002). Calidad del sueño en estudiantes universitarios: importancia de la higiene del sueño. Salud Mental25(6), 35-43.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.