Kävelyn hyödyt lapsille
 

Kävelyn hyödyt lapsille

Kävely hyödyttää lapsia lukuisin tavoin, minkä vuoksi sitä tulisi harrastaa säännöllisesti ja mielellään koko perheen voimin.
Kävelyn hyödyt lapsille
Andrés Felipe Cardona Lenis

Kirjoittanut ja tarkastanut liikuntatieteiden kandidaatti Andrés Felipe Cardona Lenis.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Kävelyn hyödyt lapsille ovat lukuisat, minkä vuoksi se onkin yksi suositeltavimmista liikuntamuodoista kautta maailman. Tämän lisäksi sitä pidetään lähtökohtaisesti ensimmäisenä tapana torjua fyysisesti passiivista elämäntapaa, joka on yksi aikakautemme suurimmista vitsauksista.

Vaikka lapsille onkin ominaista tietty levottomuus ja jatkuva liikkuminen, tämä ei ole enää yleinen normi. Yksi syy tällaiseen paikallaan pysymiseen on liiallinen elektronisten laitteiden käyttö, joista on tullut pääasiallinen viihdyke monissa kodeissa.

Istuvan elämäntavan syiden etsimisen lisäksi muutostavoitteen tulisi keskittyä kannustamaan liikkumiseen. Ja tässä mielessä kävelyn hyötyjen tiedostaminen auttaa laatimaan parhaan toimintasuunnitelman. Älä jätä tätä artikkelia lukematta!

Kävelyn hyödyt lapsille

Kävely ei ole ainoastaan terveellinen tottumus, vaan se voi olla myös viihdyttävää toimintaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Kävelyn aikana voidaan toteuttaa erilaisia leikkejä ja pitää hauskaa koko perheen kesken.

Kävely tarjoaakin monia hyötyjä fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle kaikenikäisillä. Kehotamme sinua tutustumaan näihin hyötyihin ja tapoihin, joilla lapsesi voi saada ne.

1. Torjuu istuvaa elämäntapaa

Yksi kävelyn tärkeimmistä hyödyistä sekä lapsille että aikuisille on istuvan elämäntavan torjuminen.

Kuten edellä mainittiin, liikkumattomuus on yksi yleisimmistä ongelmista maailmassa. Nykyään lapset istuvat tai makaavat tunteja joko koulussa tai kotona.

Siksi kävelyä edellyttävät aktiviteetit voivat olla lähtökohta terveellisten tapojen omaksumiseksi arjen rutiineihin. Samalla ne voivat olla silta muunlaiseen hyödylliseen toimintaan, kuten urheiluun.

Kävelyn hyödyt lapsille ovat lukuisat.
Koulumatkojen kävely on hyvä lähtökohta, josta käsin tämä terveellinen tottumus voidaan sisällyttää lasten elämään. Se tarjoaa heille myös muita erittäin tärkeitä hyötyjä.

2. Kävelyn hyödyt lapsille: edistää oppimista

Oppiminen on yksi lasten elämän tärkeimmistä näkökohdista, sillä koulupäivä edustaa suurta osaa heidän ajastaan ja puurtamisestaan. Joskus keskittymiskyvyttöyys ja motivaation puute voivat kuitenkin estää uusien käsitteiden omaksumisen.

Liikunnan lisääminen lasten päivittäiseen rutiiniin edistää keskittymistä, vilkastaa mielikuvitusta ja parantaa motivaatiota. Syynä on se, että liikunta lisää aivoihin ja muihin tärkeisiin kehonosiin saapuvan happipitoisen veren määrää.

Siksi koulumatkojen kävely on paljon muutakin kuin vain siirtymistä paikasta toiseen.

3. Edistää verenkiertojärjestelmän terveyttä

Verenkierron yhteydessä on puhuttava myös verenkiertojärjestelmästä.

Kävelyn tunnetuimpia hyötyjä ovat sydämen, keuhkojen ja verenkiertoelinten terveyden paraneminen.

Jotta lapset saisivat nämä fyysiset hyödyt, heidän kannattaa tehdä päivittäin vähintään puolen tunnin mittaisia, teholtaan vaihtelevia kävelylenkkejä. Kun intensiteetti kasvaa, verenkiertojärjestelmäkin saa enemmän ärsykettä.

4. Kävely edistää fyysisten kykyjen kehittymistä

Kävely on yksi parhaista keinoista päästä kuntoon, ja tämä koskee yhtä lailla lapsia.

Jos kävelyä harrastaa säännöllisesti, se kehittää myös erilaisia fyysisiä ja motorisia kykyjä, joista erottuvat erityisesti voima ja kestävyys. Näiden lisäksi kävely voi parantaa ketteryyttä ja notkeutta, kunhan sen lisäksi harrastetaan muita liikuntamuotoja.

Lapset tasapainoilemassa puun päällä metsässä.
Ulkona kävelemiseen kannustaminen on erittäin hyödyllinen strategia lasten terveyden parantamiseksi. Ei vain fyysisesti, vaan myös psyykkisesti ja sosiaalisesti.

5. Kävely parantaa mielialaa

Mieliala on toinen tärkeä tekijä lasten elämässä, ja sillä on vaikutusta useimpiin arjen puuhiin. Tämän vuoksi se on pidettävä positiivisena mahdollisimman pitkälle.

Yksi keino parantaa mielialaa on käydä kävelyllä, erityisesti ryhmässä ja ulkona. Vie lapset vapaa-ajalla kiertämään luontopolkuja, puistoja tai eläintarhoja. Näin kävely on huomattavasti viihdyttävämpää ja rentouttavampaa.

Perheen yhteisen kävelyn hyödyt lapsille

Kävelyn hyödyt lapsille voidaan saada harrastamalla sitä yksin tai yhdessä. Koko perheen voimin kävely on kuitenkin kiistatta paljon mukavampaa. Tämän myötä lapset saavat myös enemmän luottamusta itseensä ja kykyihinsä, ja jopa heidän ihmissuhteensa vahvistuvat.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.