Kuinka auttaa kannabista polttavaa lasta
 

Kuinka auttaa kannabista polttavaa lasta

Kuinka auttaa kannabista polttavaa lasta? Mitkä keskeiset asiat voivat auttaa ratkaisemaan ongelman? Kerromme siitä alla.
Kuinka auttaa kannabista polttavaa lasta
Laura Ruiz Mitjana

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Laura Ruiz Mitjana.

Viimeisin päivitys: 26 helmikuuta, 2023

Kannabiksen kaltaisten päihteiden käyttö on yleistymässä teini-ikäisten ja jopa tätä nuorempien lasten keskuudessa. Monet vanhemmat pohtivatkin, kuinka he voisivat auttaa kannabista polttavaa lasta.

Kannabiksen käytön syitä ovat usein tarve kuulua porukkaan, saada hyväksyntää muilta, olla pidetty, halu kokeilla uutta, itse aineen synnyttämä riippuvuus jne.

On tärkeää syventyä käytön motiiveihin ja ennen kaikkea pyrkiä keskustelemaan lapsen kanssa ongelman ratkaisemiseksi. Sitä ei tulisi tehdä riitaisaan tai määräilevään sävyyn, sillä se saa vain lapsen sulkeutumaan. Asiaa on lähestyttävä aktiivisen kuuntelun ja empatian kautta.

“Teini-ikä voi tehdä eron elinikäisen menestyksen ja elinikäisen epäonnistumisen välillä.”

-Anonyymi-

Kuinka auttaa kannabista polttavaa lasta?

Vaikka kyseessä on monimutkainen ongelma, joka vaatii usein ammattiapua, tässä on kuusi keskeistä ideaa kannabista polttavan lapsen auttamiseksi. Ne ovat pieniä toimia ongelman ratkaisemiseksi yhdessä lapsen kanssa, mutta ne voivat johtaa muihin päätöksiin tilanteen kehityksestä riippuen.

Teini sytyttää kannabissavukkeen.

Vältä yhteenottoa

Kun otat ensimmäisen kerran puheeksi kannabiksen käytön lapsesi kanssa, älä aloita riitaisaan sävyyn. Tee siitä keskustelu, keino saada tietoa, ei rangaista tai ajaa lasta nurkkaan.

Tilanteeseen on hyvä suhtautua rauhallisesti ja maltillisesti, vaikka se olisi vaikeaa. Lähesty aihetta neutraalisti äläkä määräilevään sävyyn.

Etsi hyvä hetki keskustelulle

On myös tärkeää etsiä hyvä hetki keskustelulle. Kun lapsi vaikuttaa rauhalliselta, pyri luomaan lämmin ja luottavainen ilmapiiri, jotta hänen on mukavampi keskustella kanssasi ja kertoa sinulle syistä, jotka ovat johtaneet kannabiksen käyttöön.

Huomioi lapsen ikä

Esiteinille puhuminen ei ole sama asia kuin teini-ikäiselle tai sitä vanhemmalle lapselle puhuminen. Teinit ovat yleensä haluttomampia aloittamaan keskustelua. Tässä iässä lapset pyrkivät rikkomaan sääntöjä ja hakemaan hyväksyntää ikätovereiltaan.

Keskustele ja pohdi lapsesi kanssa

Jos lapsesi kertoo polttavansa kannabissavukkeita paetakseen ongelmiaan, yritä auttaa häntä perustelemaan asiaa. Keskustele lapsesi kanssa hänen huolistaan ja siitä, millä muilla tavoin hän voisi käsitellä ongelmiaan. Voit tarjota hänelle vaihtoehtoisia strategioita.

Jos hän perustelee polttamistaan sillä, että hän pitää siitä niin paljon, yritä tässäkin tilanteessa auttaa häntä pohtimaan. Perehdy siihen, mitä vaikutuksia savukkeet hänessä saavat aikaan, hänen motiiveihinsa, polttamisen seurauksiin jne. Voit jopa ehdottaa ammattiavun pyytämistä.

Tue lasta

Kyse ei ole lapsen rankaisemisesta tai sortamisesta vaan siitä, että saat hänet tuntemaan, että olet hänen puolellaan. Että yrität ymmärtää häntä ja olet hänen rinnallaan riippumatta siitä, mitä hän tekee.

Tämä ei tarkoita kaikkien hänen tekojensa hyväksymistä, vaan että yrität löytää hänen kanssaan yhteisen sävelen ja saada hänet tuntemaan, että hän saa ymmärrystä osakseen (vaikka et olisikaan samaa mieltä hänen päätöksistään).

Puhu kannabiksen käytön hyödyistä ja haitoista

Anna lapselle tehtäväksi pohtia kannabissavukkeiden polttamisen hyötyjä ja haittoja. Hän voi kirjoittaa ne vaikkapa vihkoon ylös. Ajatuksena on se, että hän näkee ettet ole hänen vihollisensa, vaan hänen liittolaisensa, ja että voit oppia ymmärtämään niitä “hyviä asioita”, joita hän kannabiksen polttamisesta saa.

On kuitenkin tärkeää korostaa käytön haittoja. Auta häntä tiedostamaan ne visualisoimalla polttamisen hyviä ja huonoja puolia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Miten kannabis vaikuttaa nuorten aivoihin?

Vermontin yliopiston (Yhdysvallat) tutkijoiden vuonna 2019 tekemän tutkimuksen mukaan, joka julkaistiin Journal of Neuroscience –lehdessä, jo kerran tai kahdesti kannabista käyttäneiden lasten aivoissa on nähtävissä enemmän harmaata ainetta amygdalassa ja hippokampuksessa verrattuna niihin, jotka eivät ole koskaan kokeilleet kyseistä päihdettä.

Amygdala on pelkoon ja tunteisiin liittyvä aivorakenne, kun taas hippokampus osallistuu muistin ja spatiaalisten taitojen kehittämiseen. Samassa tutkimuksessa todetaan, että näissä rakenteissa nähdyt erot säilyivät riippumatta muuttujista kuten sukupuoli, sosioekonominen asema ja alkoholin tai tupakan käyttö.

Toisaalta tutkimus osoitti, että harmaan aineen lisääntynyt määrä kannabista vähän käyttävillä nuorilla oli yhteydessä päättelykykyyn ja ahdistuneisuuteen.

Nuoret polttavat kannabista.

“Teini-iässä kehitykselle on ominaista vaihteleva edistys ja taantuminen.”

-Anonyymi-

Kannabista polttavan lapsen auttaminen: tilanteeseen puuttuminen

Lapsen kannabiksen käyttö on arkaluonteinen asia. Suhtautumisesi tulee olla tasapainoista: ei rangaisevaa eikä sallivaa, mutta ei myöskään välinpitämätöntä. Sinun on otettava ongelma käsittelyyn, perehdyttävä sen syihin ja etsittävä ratkaisuja.

Huumeet aiheuttavat suurta pelkoa vanhemmissa, jotka haluavat turvata lastensa hyvän kehityksen. Päihteet, vaikka jotkut ovatkin vaarattomampia kuin toiset, vaikuttavat yleensä aina haitallisesti ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

Jos siis epäilet, että lapsesi on alkanut käyttää kannabista, älä pakene ongelmaa tai vähättele sitä. Mitä nopeammin puhut asiasta lapsesi kanssa, sitä helpompi sinun on saada muutos aikaan. Muista myös, että on olemassa tähän ongelmaan erikoistuneita keskuksia, joista voit saada apua tarvittaessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Orr, C. et al. (2019).Grey Matter Volume Differences Associated with Extremely Low Levels of Cannabis Use in Adolescence.

  • Pereira C., G. (2018)  Psicopatología del yo y su problema de adaptación por consumo de marihuana. Universidad Técnica de Babahoyo.
  • Del Pueyo, B. Perales, A. (2006) ¿Y si mi hijo se droga?  Random House Mondadori.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.