Laura Ruiz Mitjana - Äitiyden Ihme
Thumb Author Laura Ruiz Mitjana

Laura Ruiz Mitjana

Psykologi


Oppimishäiriöihin erikoistunut lasten ja nuorten psykologi. Hän on työskennellyt kliinisenä psykologina, ohjelmasuunnittelijana, ohjaajana, kasvatuspsykologina sekä lapsille ja nuorille suunnattujen koulutusprojektien vetäjänä. Hän yhdistää työnsä kirjoittamiseen sekä julkaisee erikoisalaansa liittyviä artikkeleita.

Kirjoittajasta

Psykologian tutkinto Barcelonan yliopistosta (2015). Hän täydensi koulutustaan suorittamalla maisterin tutkinnon lasten ja nuorten kliinisestä psykopatologiasta Barcelonan autonomisesta yliopistosta (2017) ja maisterin tutkinnon yleisestä terveyspsykologiasta Lleidan yliopistosta (2022). Hän on myös erikoistunut useiden kurssien ja ohjelmien kautta neurolingvistiseen ohjelmointiin, mindfulnessiin, oppimishäiriöistä kärsiville lapsille suunnattuun interventioon, monimuotoisuuden huomioimiseen ja henkilökohtaisen tuen antoon.

Viime vuosina hän on saanut teoreettista ja käytännön koulutusta hermoston kehityshäiriöistä. Hän on kiinnostunut erityisesti autismikirjon häiriöstä ja älyllisestä kehitysvammasta. Hän on työskennellyt lastenpsykologina Katalonian Fragiili X-oireyhtymän yhdistyksessä, jossa hän suunnitteli ja toteutti  Atención a la Infancia  (PAI) -nimisen lasten hoitoon keskittyvän ohjelman. Hän on työskennellyt myös erityisopetuksen valvojana, opinto-ohjaajana sekä aivo- ja selkäydinvamman saaneiden potilaiden avustajana.

Hän on myös työskennellyt perheterapiassa tukien oppimisvaikeuksista kärsivien lasten vanhempia. Hänen työtään psykologina täydentää hänen intohimonsa kirjoittamiseen. Hän on kirjoittanut teoksen Vivir de memoria, jonka Círculo Rojo Editorial julkaisi vuonna 2018. Kirjoitusintoaan hän toteuttaa laatimalla ja editoimalla psykologiaan, kasvatuspsykologiaan, koulutukseen ja vastaaviin aiheisiin liittyviä artikkeleita eri medioissa.


Viimeiset artikkelit