Kannabiksen vaikutukset nuoreen - Äitiyden Ihme
 

Kannabiksen vaikutukset nuoreen

Kannabiksen vaikutukset nuoreen
María José Roldán

Kirjoittanut ja tarkastanut kasvatuspsykologi María José Roldán.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Monet teini-ikäiset polttavat marihuanaa miettimättä, millaisia vaikutuksia sillä voi olla aivojen kehitykselle niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. American Journal of Psychiatry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kerrotaan, että kannabiksen vaikutukset nuoren kehitykseen ovat huomattavasti negatiivisempia kuin alkoholin vaikutukset.

Tutkimus koskien kannabiksen vaikutuksia nuoriin

Tämän tutkimuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli selvittää alkoholin vaikutusta nuoren kognitiiviseen kehitykseen. Noin vuosikymmen sitten tiedettiin paljon alkoholin aiheuttamista vaikutuksista, mutta melko vähän kannabiksen vaikutuksista. Sen jälkeen tehdyt tutkimukset ovat tarjonneet meille runsaasti tietoa kannabiksesta, ja näitä tutkimustuloksia on tärkeää valaista tarkemmin.

On yleisessä tiedossa, että alkoholin käytöllä on negatiivisia vaikutuksia nuoren aivoihin. Myös kannabiksen vaikutukset nuoren kognitiiviseen kehitykseen ovat huomattavia. Siksi onkin tärkeää olla tietoinen aiheeseen liittyvistä tutkimustiedoista.

Tutkimuksessa käytettiin makrodata-lähestymistapaa, jossa tarkasteltiin 3826 seitsemäsluokkalaista nuorta 31 koulussa Montrealin alueella neljän vuoden ajan. Joka vuosi tutkimukseen osallistuvat nuoren ilmoittivat alkoholin sekä kannabiksen käytöstään. Tutkijat antoivat koehenkilöille testejä mitatakseen työmuistia, aistinmukaista päättelykykyä sekä pidättyväisyyttä. Nuorten vanhemmille tai opettajille ei kerrottu tutkimuksessa kerätystä tiedosta tai sen tuloksista, jotta tutkijat pystyivät takaamaan 100-prosenttisen luottamuksen ja anonymiteetin tutkimukseen osallistuville nuorille.

Nuoret, jotka käyttivät enemmän kannabista

Tutkimuksen mukaan nuoret, jotka käyttivät usein kannabista, osoittivat testeissä enemmän käytön aiheuttamia kognitiivisia vaikutuksia, kuin ne nuoret, jotka käyttivät ainoastaan alkoholia. Tämä toimii tärkeänä varoituksena niille nuorille, jotka alkavat polttamaan marihuanaa jo nuoresta iästä lähtien. Nuoren on tärkeää olla käyttämättä lainkaan kannabista, jotta voisi välttyä sen aiheuttamilta vaikutuksilta aivojen kehitykseen, niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Tutkimuksessa on todettu selkeitä terveysriskejä, jotka ovat suorassa yhteydessä kannabiksen käyttöön.

Kannabiksen vaikutukset nuoreen

Kannabiksen vaikutukset nuoreen

Kuten hyvin tiedetään, kannabis on erittäin haitallista terveydelle. Sillä on tiettyjä vaikutuksia, jotka on tärkeää ottaa huomioon. Näin voit kertoa teini-ikäiselle lapsellesi, mitä nämä haitat ovat, jotta lapsi voi tehdä parhaan päätöksen pysymällä kaukana tästä huumeesta.

Kannabiksen vaikutukset aiheuttavat mm. seuraavanlaisia riskitekijöitä:

  • Pitkäkestoiset älylliset ongelmat. Kannabista käyttävällä henkilöllä voi ilmetä kognitiivisia häiriöitä, muistiongelmia ja oppimishäiriöitä. Henkilöllä voi ilmetä virheellisiä muistoja, eikä hän välttämättä osaa erottaa oikeita muistoja keinotekoisista muistoista.
  • Säännöllinen kannabiksenkäyttö voi nostaa riskiä sairastua aikuisiän skitsofreniaan.
  • Kannabiksen polttaminen luo riippuvuutta sekä altistaa muiden huumeiden käyttämiselle. Monet näistä huumeista ovat kannabistakin vaarallisempia aineita, jotka myös aiheuttavat riippuvuutta. Kannabista käyttävällä henkilöllä on suurempi alttius alkaa käyttämään myös muita huumeita, ja luoda niihin riippuvuussuhteen. Tällaisella henkilöllä voi olla riippuuvuushäiriö, jota voi olla hyvin hankala hallita.
  • Negatiiviset vaikutukset hengityselimistöön. Marihuanan sekä sätkien valmistukseen käytettävän tupakan vaikutus hengitysteiden ongelmiin. Polttamiseen liittyvän riippuvuuden seurauksena voi olla jopa keuhkosyöpä.
  • Kannabiksen käyttö kasvattaa riskiä mielenterveydellisiin häiriöihin, kuten ahdistuneisuuteen ja masennukseen.
  • Mielisairauksien kohonnut riski ja niiden vaikea hoitaminen, mikäli kannabiksen käyttöä ei lopeteta.

Edellä mainittujen riskien lisäksi kannabiksen käyttö lisää myös riskiä sydänkohtauksen syntymiseen. Jos kannabista käytetään raskauden aikana, se voi aiheuttaa ongelmia vauvan kasvuun ja kehitykseen niin raskauden aikana kuin sen jälkeenkin. Se voi lisäksi aiheuttaa kannabinoidihyperemeesioireyhtymän. Tälle on tyypillistä vakavat pahoinvointikohtaukset, oksentelu sekä nestehukka, jotka voivat vaatia pikaista sairaalahoitoa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Kadden, R., Sampl, S. (2017) Terapia de estimulación motivacional y cognitivo-conductual para adolescentes adictos a Marihuana. Editorial: Desconocida.
  • Morin, J. F. G., Afzali, M. H., Bourque, J., Stewart, S. H., Séguin, J. R., O’Leary-Barrett, M., & Conrod, P. J. (2019). A population-based analysis of the relationship between substance use and adolescent cognitive development. American Journal of Psychiatry176(2), 98-106. https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2018.18020202

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.