Autistinen lapsi ja symbolinen leikki - Äitiyden Ihme
 

Autistinen lapsi ja symbolinen leikki

Autistisella lapsella saattaa olla vaikeuksia symbolisen leikin kehittymisessä. Lue lisää aiheesta tästä artikkelista.
Autistinen lapsi ja symbolinen leikki
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Autismi on neurobehavioraalinen kehityshäiriö, joka vaikeuttaa ihmisen kommunikointia ja sosiaalisten taitojen oppimista. Autistiselle lapselle ovat tyypillisiä rajoittuneet mielenkiinnon kohteet ja toistava käyttäytyminen. Monissa tapauksissa nämä oireet voivat saada aikaan sen, että symbolinen leikki on lapselle vaikeaa ja sen kehittyminen voi hankaloitua.

Symbolinen leikki edistää lapsen kykyjä ja taitoja.

Mitä symbolinen leikki tarkoittaa?

Symbolinen leikki on skenaarioiden luomista, jotka simuloivat päivittäistä elämää tai jotka perustuvat lapsen tuntemiin asioihin kuten tarinoihin ja elokuviin. Symbolisessa leikissä voidaan hyödyntää leluja ja esineitä tai lapsi voi omaksua jonkin roolin, jota esittää. Symbolisen leikin avulla lapsi reflektoi sitä, mitä hän on oppinut maailmasta ja miten hän tulkitsee oppimaansa.

Symbolinen leikki on yksi yleisimmistä leikeistä lapsuudessa. Se on yksi parhaista tavoista ilmaista itseään, ja lisäksi se kehittää lapsen luovuutta ja mielikuvitusta.

Symbolinen leikki kehittää lapsen luovuutta.

Symbolisen leikin kehittyminen

Esisymbolinen leikki alkaa kehittyä lapsen ollessa yli vuoden ikäinen. Tässä vaiheessa lapsi alkaa käyttää yksinkertaisia esineitä ja leluja. Tällä tavoin lapsi haluaa esittää olevansa jokin tai joku muu. Lapsi esimerkiksi leikkii juovansa tyhjästä lasista tai soittavansa puhelimella.

Pikkuhiljaa, ollessaan noin kahden vuoden ikäinen, lapsi alkaa ottaa käyttöön muita leluja – kuten nukkeja – näiden esineiden oheen. Lapsi alkaa matkia näkemäänsä esimerkiksi leikkimällä nukella. Tämän jälkeen lapsi alkaa leikkiä roolileikkejä, eli hän esittää olevansa esimerkiksi opettaja, palomies tai lääkäri.

Ajan kuluessa lapsi alkaa käyttää enemmän mielikuvitustaan ja muitakin esineitä leikeissään. Hän saattaa esimerkiksi hyödyntää pahvilaatikkoa kuvittelemalla sen olevan avaruusalus tai leikkiä kepillä, joka muuntuu taikasauvaksi.

Neljänteen ikävuoteen mennessä leikki muuttuu monimuotoisemmaksi. Lapsi keksii yksityiskohtaisempia ja useampia hahmoja sisältäviä leikkejä. Lyhyesti sanottuna symbolinen leikki alkaa siis kehittyä jo varhain lapsuudessa ja se jatkuu läpi lapsuuden.

Symbolinen leikki voi pitää sisällään muun muassa roolileikkejä

Symbolinen leikki ja autismi

Kuten jo mainitsimme, kyky luoda tarinoita mielikuvituksen avulla alkaa kehittyä lapsen ollessa noin kahden vuoden ikäinen. Tätä kykyä pidetään sisäsyntyisenä, ja se kehittyy asteittain ja muodostuu lopulta kokonaiseksi mielen teoriaksi. Näin ei kuitenkaan ole kyse kaikkien lasten kohdalla.

Autistisella lapsella voi olla vaikeuksia mielikuvituksen kehittymisen kanssa, ja hän saattaakin tarvita hieman enemmän apua saavuttaakseen potentiaalinsa.

Seuraavaksi esittelemme joitakin strategioita, jotka voivat auttaa kehittämään ja stimuloimaan symbolista leikkiä autistisen lapsen kohdalla:

  • Opeta lasta leikkimään esineillä ja leluilla. Pyydä häntä matkimaan sinua ja leikkiäsi.
  • Leiki lapsen kanssa roolileikkejä.
  • Luo käsikirjoitus ja pyydä lasta toteuttamaan se kanssasi leikkimällä.
  • Pyydä lasta luomaan tarina kanssasi.

Autistinen lapsi voi kehittää symbolista leikkiään. Auta siis lasta leikeissä ja tarinoissa ja tulet huomaamaan parannuksen myös lapsen sosiaalisissa taidoissa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • American Psychiatric Association. (2013). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales-DSM 5. Barcelona: Editorial Médica Panamericana.
  • Cornago, A., Navarro, M., & Collado, F. (2013). Manual del juego para niños con autismo: ejercicios, materiales y estrategias: del cucutrás al juego simbólico. Psylicom.
  • Pecci, M. C., Herrero, T., López, M., & Mozos, A. (2010). El juego infantil y su metodología. España: Editorial Mc Graw Hill.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.