Piirtäminen on erinomainen tapa stimuloida lapsen luovuutta
 

Piirtäminen on erinomainen tapa stimuloida lapsen luovuutta

Piirtäminen on erittäin tehokas tapa stimuloida lapsen luovuutta. Tässä artikkelissa kerromme, miksi luovuus on tärkeää lapsen kehitykselle, ja kuinka sitä voidaan kehittää.
Piirtäminen on erinomainen tapa stimuloida lapsen luovuutta
Natalia Cobos Serrano

Kirjoittanut ja tarkastanut sosiaalipedagogi Natalia Cobos Serrano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Luovuuden edistäminen on tärkeää jo lapsen ollessa pieni. Luovien lasten tiedetään esimerkiksi olevan tavallista neuvokkaampia haasteiden ja vaikeuksien edessä. Piirtäminen on yksi erinomainen tapa stimuloida lapsen luovuutta ja mielikuvitusta. Myöhemmin tässä artikkelissa jaamme seitsemän tapaa, joilla piirtäminen kehittää lapsen luovuutta.

Piirtäminen on erinomainen tapa stimuloida lapsen luovuutta

Luovuus on ihmisen kyky tuottaa jotain uutta, olipa kyse sitten esimerkiksi tuotteesta, tekniikasta tai tavasta hahmottaa todellisuutta. Tänä päivänä luovuus on tärkeä ominaisuus monella elämänalueella aina työstä koulutuksen kautta perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään. Stimuloimalla lapsen luovuutta, tuemme hänen kykyään sopeutua niihin moniin haasteisiin, joita hän tulee kohtaamaan elämänsä aikana.

Piirtäminen on erinomainen tapa stimuloida lapsen luovuutta

Suomessa kuvataide kuuluu peruskoulun opetusohjelmaan, ja lapsia rohkaistaan piirtämään jo päivähoidossa ja alakoulussa. Kuvataiteen tarkoituksena on antaa oppilaille välineitä kuvalliseen ilmaisuun ja kehittää heidän esteettisiä valmiuksiaan ja kuvallista ajatteluaan. Piirtäminen on erinomainen tapa stimuloida lapsen luovuutta – se on lapselle yksi tapa oppia ympäristöstään sekä tutustua omaan persoonallisuuteensa ja kehittää sitä.

Piirtäminen on itseilmaisun tapa, jota lapsi voi hyödyntää jo hyvin nuoresta iästä lähtien. Lapsi pystyy luomaan uusia ideoita piirtämisen avulla, mikä auttaa kehittämään joustavan ajattelutavan.

Lapsen luovuuden stimulointi piirtämisen avulla

Piirtäminen on erinomainen tapa stimuloida lapsen luovuutta
  • Käytä tyhjää paperia ja vältä piirtämiseen tarkoitettuja sapluunoita. Näin lapsi saa ilmaista itseään ja tuntea olonsa vapaaksi. Sapluunat ovat hyviä värittämiseen, mutta ne eivät yleensä salli lapsen lisätä piirrokseen uusia osia.
  • Haasta lasta piirtämään hauskalla tavalla jotain, mikä pelottaa häntä, tai mistä hän ei pidä.
  • Auta lasta inspiroitumaan luonnosta. Monet lapset rakastavat piirtää luonnossa esiintyviä elementtejä, kuten kukkia ja eläimiä. Stimuloi lapsen luovuutta pyytämällä häntä piirtämään mahdollisimman normaalista poikkeavia eläimiä.
  • Keksi tarinoita ja pyydä lasta piirtämään niiden hahmot. Älä kuvaile hahmoja liian tarkkaan, vaan anna lapsen muodostaa niistä oma kuvansa.
  • Hyödynnä juhlapyhät tai erityiset tapahtumat ja pyydä lasta piirtämään niihin liittyviä kuvia.
  • Pyydä lasta kertomaan tarina kuvien kautta. Sarjakuvien piirtäminen on erinomainen tapa rohkaista lasta käyttämään luovuuttaan ja mielikuvitustaan.
  • Piirtäkää yhdessä koko perheen voimin. Perheen kanssa vietetty aika kehittää lapsen luovuutta, samalla tiivistäen perheenjäsenten välisiä suhteita. Lapsen ollessa tarpeeksi vanha, voitte pelata erilaisia kuva-arvauspelejä, kuten Pictionarya.

“Luovuus ei ole ainoastaan henkilökohtainen kyky, vaan myös elämänasenne.”

– Issam Madi

Näistä syistä piirtäminen ei ole ainoastaan harrastus, vaan myös opettavainen aktiviteetti. Se auttaa lasta kehittymään niin henkisellä tasolla kuin henkilönäkin. Tämä taito myös opettaa lasta tunteiden ilmaisussa, ja piirtäminen onkin erinomainen tapa kertoa niin iloista, haluista, huolista kuin turhautumisestakin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Lowenfeld, V. (1987). Desarrollo de la capacidad creadora. Ed. Kapelusz. Argentina: Buenos aires.
  • Madi, I. (2012). La creatividad y el Niño. Palibrio. Estados Unidos.
  • Wallon, P., Cambier, A. y Engelhart, D. (1992). El dibujo del niño. Siglo XXI editores. España: Madrid.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.