Sosiaalisten taitojen opettaminen lapsille - Äitiyden Ihme
 

Sosiaalisten taitojen opettaminen lapsille

Monet vanhemmat ja opettajat puntaroivat, ovatko sosiaaliset taidot jotain, mitä voidaan opettaa tai oppia muiden arvojen tavoin. Vastaus on, että sosiaalisia taitoja voidaan iskostaa lapseen, jopa hyvin introvertteihin yksilöihin.
Sosiaalisten taitojen opettaminen lapsille
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 10 heinäkuuta, 2019

Sosiaalisten taitojen opettaminen parantaa lasten tunnetason terveyttä ja opettaa heitä ratkaisemaan konflikteja. Nämä taidot perustuvat empatialle ja itsevarmuudelle.

Niin vanhemmat kuin opettajatkin voivat auttaa lapsia hankkimaan ja jalostamaan sosiaalisia taitoja. Ensimmäinen askel näiden taitojen opettamisessa lapselle on se, että aikuinen itse käyttää samaisia taitoja. Jokaisen aikuisen on hyvä miettiä, kuinka hän itse toimii muiden ihmisten parissa.

Sosiaalisten taitojen opettaminen lapsille

On selvää, että lapset käyttävät keskenään erilaisia tapoja toisten ihmisten kanssa toimimiseen, olipa kyse sitten kodista tai isossa ikätovereiden muodostamassa ryhmässä toimimisesta.

Käytä joka päivä ryhmän kanssa lyhyt hetki aikaa miettien tapoja, joiden avulla toimimme ja selviämme yhteiskunnassa. Tämä tekee sosiaalisten taitojen opettamisesta lapsille hyödyllisen ja vaivan arvoisen ponnistuksen.

1. Kerro, mitä sosiaaliset taidot ovat ja mihin niitä tarvitaan

Hyvä tapa esitellä aihe lapsille, on analysoida, kuinka sosiaaliset taidot parantavat ja helpottavat ihmisten yhteiseloa. Lasten iästä riippuen aihetta voidaan avata esimerkiksi pelejä, leikkejä, tarinoita, elokuvia tai kirjoja hyödyntäen.

2. Esittele yksi taito kerrallaan

Lapsille ei kannata esitellä kaikkia mahdollisia sosiaalisia taitoja samalla kertaa. Paras tapa on keskittyä yhteen kykyyn kerrallaan, jolloin opettavaiset aktiviteetit voidaan suunnitella tämän nimenomaisen taidon ympärille.

Voit esimerkiksi omistaa viikon asioiden jakamisen taidon ympärille. Näin lapset omaksuvat asiat paremmin ja kehittävät omat henkilökohtaiset tapansa soveltaa opetettuja taitoja.

3. Käy jokainen taito tarkasti läpi

Sosiaalisia taitoja voidaan opettaa lapsille monin eri tavoin. Tärkeintä on, että lapset rohkaistuvat itse miettimään asioita ja saavat ilmaista mielipiteensä ilman tuomitsemista.

Yksi hyvä harjoitus on piirtää kaksisarakkeinen taulukko, jonka vasempaan sarakkeeseen lisätään jokainen opetettava sosiaalinen taito. Viereiseen soluun listataan taitoon liittyvät lasten itsensä ehdottamat esimerkit tavoista, joilla kyseistä taitoa käytetään käytännössä.

Sosiaalisten taitojen opettaminen lapsille

4. Rohkaise lapsia harjoittelemaan oppimaansa

Sosiaalisten taitojen opettamisessa tulee aina ottaa huomioon lasten ikä, mutta olipa kyse minkä ikäisistä lapsista hyvänsä, paras tapa omaksua opetetut asiat, on harjoitella niitä käytännössä. Erilaiset roolileikit ja kysymys-vastaus-leikit ovat erinomainen tapa harjoitella ja vahvistaa opittuja taitoja.

5. Pidä tauko opetuksesta

Jokaisen yksittäisen sosiaalisen taidon opettamisen jälkeen kannattaa pitää tauko, jotta lapset saavat mahdollisuuden alkaa käyttää taitoa käytännössä. Kun huomaat lapsen käyttävän uutta taitoaan, keskustele hänen kanssaan tilanteesta ja hänen tavastaan soveltaa taitoa.

Lasta kannattaa rohkaista analysoimaan omaa käytöstään. Keskustelua voidaan käydä kahden kesken tai isommassa ryhmässä.

Sosiaaliset taidot, kuten neuvottelutaito, ovat monimutkaisia kykyjä, mutta niillä on erittäin positiivinen vaikutus lapsen kehitykseen.

Sosiaalisten taitojen opettaminen vaatii itsevarmuutta ja positiivista minäkuvaa

Yksi aspekti sosiaalisten taitojen opettamisessa lapsille liittyy lasten itsestään rakentamaan kuvaan. Jokaisen pienen tytön ja pojan tulisi oppia arvostamaan ja rakastamaan itseään ja osata puolustaa omia oikeuksiaan ja mielipiteitään.

Ihmistä ei ole aina helppo opettaa rakastamaan itseään, mutta hyvä lähestymistapa on rohkaista lasta olemaan paras versio itsestään. Myös seuraavat asiat kannattaa pitää mielessä:

  • Lasten keskenään vertailu ei kannata
  • Jokainen lapsi tarvitsee laatuaikaa
  • Yksilöt tarvitsevat erilaisia mahdollisuuksia harjoitella taitojaan
  • Lasten vaivannäkö ja vahvuudet tulee huomioida
  • Lasten autonomiaa tulee rohkaista

Itsevarmuus ja määrätietoisuus liittyvät tiiviisti eettisiin periaatteisiin, joiden mukaan sekä omat että muiden oikeudet tulee huomioida ja niitä tulee kunnioittaa. Lasten opetellessa sosiaalisia taitoja, on hyvä keskustella myös itsevarmuuden ja positiivisen minäkuvan tärkeydestä.

Sosiaalisten taitojen opettaminen lapsille

Omien tunteiden kontrolloiminen vaatii itsevarmuutta. Sama ominaisuus on tärkeässä roolissa myös konfliktien ratkomisessa, neuvottelutilanteissa ja suostuttelussa.

Sosiaalisten taitojen opettaminen lapsille ei ole helppoa, ja se vaatii paljon myös aikuisilta. Tästäkin huolimatta, paras lahja, joka lapselle voidaan antaa, on alkaa opettaa näitä taitoja jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Sosiaalisten taitojen opettaminen vaatii myös sen, että lapsen kanssa työskennellään sen eteen, että hän alkaa tunnistaa, ilmaista ja kanavoida tunteitaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.