Muovailuvahan hyödyt lapsen kehitykselle - Äitiyden Ihme
 

Muovailuvahan hyödyt lapsen kehitykselle

Muovailuvaha tarjoaa lapselle erinomaista viihdykettä. Muovailuvahan avulla lapsi saa päästää mielikuvituksensa lentoon ja luoda erilaisia hahmoja, rakennelmia ja maailmoja. Tänään kerromme muovailuvahan monista hyödyistä lapsen kehitykselle.
Muovailuvahan hyödyt lapsen kehitykselle
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 10 huhtikuuta, 2020

Muovailuvaha on kaikille tuttu lasten leikkeihin käytetty materiaali. Jokainen vanhempi tietää, että lapsi voi uppoutua erilaisten hahmojen ja rakennelmien rakentamiseen pitkäksi aikaa, mutta se, mitä moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, ovat muovailuvahan hyödyt lapsen kehityksen kannalta.

Muovailuvahalla leikkiminen kuuluu monien lasten suosikkiasioihin, ja muovailuvaha onkin ihanteellinen valinta lapsen luovuuden ja viihtyvyyden takaamiseksi. Tämän materiaalin mahdollisuudet luovuuden kannalta ovat loputtomat, ja lapsi pystyy viettämään tuntikausia tylsistymättä, kehittäen luovuuttaan ja mielikuvitustaan. Tämän lisäksi muovailuvahan kanssa puuhastelu vaikuttaa positiivisesti lapsen hienomotorisiin taitoihin. Muitakin hyötyjä on, ja niistä kerromme tarkemmin alla.

Muovailuvahan hyödyt lapsen kehitykselle

1. Lapsi on keskittyneempi ja luovempi

Muovailuvaha edistää sekä keskittymiskykyä että luovuutta. Vahan pehmentäminen, muotoileminen, erottaminen ja kokoaminen auttaa lasta kiinnittämään huomiota kokoihin ja suhteisiin.

2. Hienomotoristen taitojen kehittyminen

Muovailuvahan käsitteleminen auttaa hienomotoristen taitojen kehittymisessä lapsen saadessa käyttää käsiään ja sormiaan. Kun lapsi alkaa harjoitella kirjoittamista, hän oppii muovailuvahan käytön ansiosta käyttämään kynää helpommin. Siksi muovailuvahaa voidaankin pitää epäsuorana valmistautumisena kirjoittamiseen.

3. Itseilmaisu ja viestintä

Muovailuvaha voi olla lapselle varhainen ilmaisun ja viestinnän väline. Vauvoilla kosketus on yksi ensimmäisistä viestinnän välineistä. Syntymästä lähtien kosketus on vauvan tapa viestiä tunteistaan, ja se on yksi tärkeimmistä ei-sanallisista keinoista vanhempien ja lasten viestinnässä. Kosketus myös auttaa lapsia oppimaan oman kehon kyvyistä.

4. Ilmaisun muoto

Kun lapsi kokee olevansa ansassa, turhautunut tai huolissaan elämänsä muutoksista, muovailuvahan käyttö voi edistää negatiivisten tunteiden ja ajatusten vapauttamista. Se auttaa myös vähentämään epäterveellisiä tapoja, jotka voivat olla tuhoavia tai hyödyttömiä. Muovailuvaha voi olla tehokas väline jännitteen, turhautumisen ja aggression purkamisessa.

“Hyvä lelu on sellainen, joka voi olla mitä vaan, mutta ei ole mitään tiettyä.”

– Francesco Tonucci

5. Syvien tunteiden ilmaiseminen

Muovailuvahan käyttö voi auttaa lasta ilmaisemaan monenlaisia tunteita. Muovailuvaha on muovattavaa, joten se voi olla aivan mitä tahansa lapsi sen haluaa olevan. Tämä ominaisuus mahdollistaa sen, että lapsi ilmaisee sisimmät tunteensa ja ajatuksensa.

6. Itsetunnon kohentaminen

Muovailuvahalla leikkiminen voi olla palkitsevaa tekemistä lapselle, joka kokee epävarmuutta omasta luovuudestaan. Se voi auttaa parantamaan itsetuntoa ja helpottaa itsensä hyväksymistä.

Muovailuvahan käyttöön ei tarvita mitään erityisiä taitoja, joten sen kanssa ei ole varsinaista epäonnistumisen vaaraa. Siten lapsi pystyy osallistumaan tähän rikastuttavaan tekemiseen täysillä.

7. Muovailuvaha on kestävää

Lapsen ajatukset ja mielikuvituksen tuotteet saavat aineellisen muodon, joista voidaan nauttia myös myöhemmällä hetkellä. Näin lapsi voi ihailla omaa taidettaan yhä uudelleen.

8. Värien ja muotojen erottaminen toisistaan

Muovailuvahan käyttö edistää lapsen kykyä erottaa värisävyt toisistaan. Palaset voidaan yhdistää ja erottaa, mikä auttaa lasta oppimaan erilaisista muodoista ja ko’oista.

Muovailuvahan hyödyt lapsen kehitykselle

9. Rentoutuminen

Muovailuvahalla leikkiminen on joustavaa ja käsillä tehtävää tekemistä, joka rentouttaa ja rauhoittaa lasta. Se on loistava terapeuttinen keino lapsen rentouttamiseksi stressaavilla hetkillä.

10. Persoonallisuuden kehittyminen

Muovailuvahalla leikkiminen kehittää lapsen persoonallisuutta ja omia mieltymyksiä. Muovailuvahan avulla lapsi voi ilmaista omaa makuaan kuvittelemisen, luomisen ja ajatusten aineellistamisen kautta. Hän muovaa lempihahmojaan ja valitsee ne värit, joista pitää eniten.

Oletko koskaan ajatellut tätä tuttua tuotetta hyödyllisenä lapsen kehitykselle? Äitinä tai isänä kannattaa siis muistaa, että leikin ja hauskanpidon lisäksi muovailuvaha on myös ihanteellinen väline pienen ihmisen mielen aktivoimiseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Portilla Guerron, A. G. (2013). La plastilina como técnica de apoyo al desarrollo de la motricidad fina para los niños de 3 a 4 años (Bachelor’s thesis, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL. FACULTAD: EDUCACIÓN A DISTANCIA). http://192.188.51.77/handle/123456789/10910
  • Avenia Medina, L. D. F. (2019). Mejorando la motricidad fina en los estudiantes de preescolar a través de la técnica artística del modelado con plastilina. http://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/2014
  • Arce Mamani, M. S., & Vilca Molina, J. M. (2017). La aplicación de técnicas con plastilina para el desarrollo de la coordinación oculo manual de los niños de 4 años de la Institución Educativa Privada Gregor Mendel de la ciudad de Juliaca-2016. http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/6828
  • Ambrose, P. P., & Cheong, L. S. (2011). Effects of the Clay Modeling Program on the Reading Behavior of Children with Dyslexia: A Malaysian Case Study. Asia-Pacific Education Researcher (De La Salle University Manila), 20(3). https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=01195646&AN=70257867&h=MpnsVJ5UObGiqR5o%2b5%2fektN0EoZyeY3aYZ6IZD9MoJVEJrdcvDrUgwDyrVRHNUYxRd63kiVKjkF7M7nY9kTN8w%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d01195646%26AN%3d70257867

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.