Peruskouluikäisen lapsen huumorintajun edistäminen - Äitiyden Ihme
 

Peruskouluikäisen lapsen huumorintajun edistäminen

Huumorintajusta on monia hyötyjä, joista osa on terveydellisiä. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka peruskouluikäisen lapsen huumorintajua voidaan edistää.
Peruskouluikäisen lapsen huumorintajun edistäminen
María Matilde

Kirjoittanut ja tarkastanut pedagogi María Matilde.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Peruskouluikäisen lapsen huumorintajun edistäminen ja kehittäminen on sekä pedagogisesti että viihtyvyyden kannalta tärkeää. Hyvä huumorintaju auttaa myös lapsen kognitiivisessa kehityksessä.

Mitä on huumorintaju?

Huumorintaju on ulkoisesti ilmenevä piirre, joka tarkoittaa yksilöllisiä huumoriin liittyviä luonteenpiirteitä tai ominaisuuksia. Hyvä huumorintaju ei tee ihmisestä hauskaa, vaan sillä tarkoitetaan esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Älyllinen kyky luoda, ymmärtää, toistaa ja muistaa vitsejä
 • Esteettinen herkkyys, eli huumorin arvostaminen ja siitä nauttiminen
 • Sellaiset käyttäytymistavat, kuten nauruherkkyys tai kyky huvittaa toisia tai nauraa muiden vitseille
 • Tunnepohjainen luonteenlaatu, kuten hilpeys
 • Tietynlainen asenne, esimerkiksi suopeus huumorille tai huvittunut suhtautuminen elämään yleisesti

Huumorintaju pitää sisällään myös kyvyn selviytyä sekä erilaisista jokapäiväisistä tilanteista – kuten työstä, vapaa-ajasta ja byrokratiasta – että vaikeammista ja ongelmallisemmista tilanteista hyvällä mielellä. Huumorintaju auttaa ihmistä ymmärtämään ympärillä olevaa maailmaa ja näkemään todellisuutta erilaisista näkökulmista.

Hyvän huumorintajun terveydelliset hyödyt

Hyvällä huumorintajulla on myös terveydellisiä hyötyjä

Monet psykologit, psykiatrit ja sosiologit ovat sitä mieltä, että huumorilla on paljon positiivisia, terveyttä parantavia ja ylläpitäviä vaikutuksia. Huumori vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi immuunijärjestelmään aivojen tuottamien endorfiinien ansiosta.

Endorfiinit tunnetaan myös onnellisuushormonien nimellä, koska ne tuottavat mielihyvän tunteita ja lievittävät kipua. Kun naurat ja olet iloinen ja sinulla on positiivinen asenne, aivosi tuottavat endorfiineja luonnollisesti, minkä ansiosta voit hyvin.

Tämän lisäksi huumori ja nauru auttavat lievittämään stressiä, laskemaan verenpainetta ja suojelemaan sydäntä. Nauraminen on tarttuvaa, se nuorentaa ja rentouttaa sekä auttaa ihmistä ilmaisemaan itseään vapaammin.

Huumorin rooli kasvatuksessa

Huumoriin perustuvien kasvatuksellisten menetelmien käyttäminen auttaa kasvattajia saavuttamaan tavoitteet.

On tärkeää tunnustaa huumorin käytön tärkeys opetus- ja oppimisresurssina, sillä se voi rikastuttaa ja stimuloida opettamis- ja oppimisprosesseja tarjoamalla luovempia tapoja välittää tietoa ja informaatiota lapsille.

Fernandez Solisin (2003) oppeja tiivistäen, huumorilla on pedagogisia funktioita, sillä se parantaa opetus- ja oppimisprosesseja. Sillä on myös muita tärkeitä funktioita, kuten:

 • Motivointi: huumori herättelee kiinnostuneisuutta ja innostuneisuutta.
 • Huumori yhdistää ihmisiä, lähentää ryhmän ihmisiä keskenään sekä vapauttaa jännitteitä.
 • Tehostaa luovuutta sekä stimuloi erilaisten ajatusmallien kehittymistä ja innovatiivista ajattelua.
 • Monimutkaisissa, vaikeissa ja jännitteitä sisältävissä tilanteissa huumorilla on terapeuttinen ja muutoksia aiheuttava voima.
 • Huumori auttaa aktivoimaan aivojen kognitiivisia ja rationaalisia osia.
 • Huumorin psykologinen funktio auttaa tehostamaan itsetuntoa, itseluottamusta sekä itsehyväksyntää.
 • Huumori parantaa ihmisten välisiä kommunikaatiokanavia sekä ihmissuhteita.
 • Auttaa luomaan hauskoja, ilontäyteisiä ja harmonisia ympäristöjä.

Peruskouluikäisen lapsen huumorintajun edistäminen

Vaikka hyvän huumorintajun edistäminen on tärkeää niin muodollisessa kuin epämuodollisessakin kasvatuksessa, se on erityisen tärkeää peruskouluikäisen eli 6-12-vuotiaan lapsen kohdalla. 

Lapsen on tärkeää oppia tunnistamaan ja sisäistämään hyvän olon tunne, jota nauru ja hauskanpito aiheuttavat. Lapsen tulee tiedostaa, että positiivinen asenne elämässä on paras tapa kulkea eteenpäin ja ratkaista eteen sattuvia ongelmia.

Peruskouluikäisen lapsen huumorintajun edistäminen ja kehittäminen on tärkeää

Lapsen huumorintajua edistävät aktiviteetit

Seuraavaksi esittelemme kaksi erilaista tehtävää, joiden avulla peruskouluikäisen lapsen huumorintajun edistäminen ja kehittäminen tapahtuu hauskalla ja viihdyttävällä tavalla.

Piirrä itsesi

Jokainen oppilas saa tehtäväkseen piirtää itsestään sarjakuvahahmo. Lapsi voi korostaa hahmossaan eniten tai vähiten itsessään pitämiään kehon piirteitä.

Tämän aktiviteetin tarkoituksena on opettaa lasta nauramaan itselleen. Tehtävä auttaa lasta myös ymmärtämään, että jokaisella on joitakin kehonosia, joihin he eivät ole täysin tyytyväisiä.

Voit myydä mitä vain

Jokainen oppilas valitsee itselleen esineen, jonka hän yrittää myydä muille luokkakavereilleen. Tämän tehtävän tarkoituksena on oppia improvisoimaan myyntipuheita vakuuttamaan ostajat tuotteensa hyödyistä. Tuotetta saa myydää kuinka hulluilla ja epätodellisilla saatesanoilla tahansa.

Myyntipuheiden jälkeen lapset saavat valita, kenen myyntipuhe oli omaperäisin, houkuttelevin sekä hauskin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.