Kuinka kasvattaa lapsi, jolla on hyvä itsetunto? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka kasvattaa lapsi, jolla on hyvä itsetunto?

Hyvä itsetunto on perusta ihmisen persoonallisuuden hyvälle ja terveelle kehitykselle. Nyt kerromme, miten lapsen itsetunto rakentuu, ja kuinka sitä voidaan muokata vahvemmaksi niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin.
Kuinka kasvattaa lapsi, jolla on hyvä itsetunto?
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lasten itsetunto ja itsetunto yleisesti ovat olleet viime vuosina usein keskustelun aiheena mediassa, ja aiheeseen viitataan tämän tästä erilaisissa lähteissä. Mutta miten ihmisen itsetunto kehittyy, ja voivatko vanhemmat vaikuttaa siihen, että lapselle kehittyy hyvä itsetunto? Vaikka itsetunnon käsitettä käytetäänkin usein laveasti ja epätarkasti ja sen tarkasta merkityksestä on monia mielipiteitä, kyse on todella tärkeästä asiasta, sillä itsetunto on yksi tärkeimmistä tekijöistä sen kannalta, että ihmisen persoonallisuus kehittyy ja on terve.

Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan itsetunnosta?

Itsetunto tarkoittaa ihmisen tietoisuutta omasta arvostaanKyseessä on se ihmisen kokemusten, ajatusten ja tunteiden kokonaisuus, joka hänellä on omaa itseään koskien. Itsetunto on siis kaikki se, mitä ajattelet ja tunnet itsestäsi, ja se liittyy siksi olennaisesti siihen, kuinka tyytyväinen olet omaan itseesi.

Itsetunto ei ole asia, joka ihmisellä on syntyessään ja joka pysyy muuttumattomana ihmisen kasvaessa ja ikääntyessä. Se ei siis ole samanlainen ominaisuus kuin esimerkiksi fyysiset piirteet. Itsetunto kehittyy koko ihmisen elämän ajan, ja sitä voidaan muokata. Vaikka lapsella olisi huono itsetunto, häntä voidaan auttaa parantamaan kuvaa omasta itsestään.

Miksi hyvä itsetunto on niin tärkeä asia?

Olet varmasti useamman kerran kuullut jotakin seuraavan tyylistä: “Jos et rakasta itseäsi, et voi rakastaa muita” tai “Rakasta itseäsi yhtä paljon kuin rakastat läheisiäsi“. Jostakin syystä kuitenkin käy joskus niin (ja aivan liian usein), että ihminen lakkaa rakastamasta itseään. Me siis unohdamme usein, että oman itsensä rakastaminen on se tärkein ja aina välttämätön asia, mitä tulee rakkauteen .

Kuinka kasvattaa lapsi, jolla on hyvä itsetunto?

Millä lapsen hyvä itsetunto taataan?

 • Kun lapsella on hyvä itsetunto, hän tuntee olevansa arvostettu, hyväksytty ja turvassa. Hänellä on tällöin sen verran varmuutta, että hän pystyy kokeilemaan uusia asioita ja tutkimaan ympäristöään.
 • Tämä usko omiin kykyihin saa lapsessa aikaan motivaatiota, jotta hän tekisi parhaansa silloin, kun hän kohtaa uusia tehtäviä. Se myös auttaa lasta tuntemaan itsensä ylpeäksi siitä kaikesta, minkä hän pystyy tekemään.
 • Kun lapsella on hyvä itsetunto, hän pystyy sietämään turhautumista silloin, kun asiat eivät mene hyvin heti ensimmäisellä kerralla. Hän pystyy sopeutumaan ja yrittämään uudelleen. Sen sijaan, että hän katsoisi virheitään omina epäonnistumisenaan, hän näkee ne osana oppimisen prosessia. Siksi lapsi, jolla on hyvä itsetunto, on vähemmän ankara omaa itseään kohtaan, mitä tulee virheisiin.
 • Tämä tapa nähdä elämä antaa lapselle mahdollisuuden suoriutua asioista paremmin – hyöty ei koske vain koulua, vaan myös sosiaalista elämää ja perheen piiriä.

Mitä tapahtuu, jos lapsella on huono itsetunto?

 • Tällöin lapsella ei ole itsevarmuutta, eli hän tuntee olonsa epävarmaksi. Hän kokee olevansa vähemmän arvoinen kuin toiset ihmiset, ja hän epäilee omia kykyjään. Hän myös keskittyy usein asioiden negatiivisiin puoliin.
 • Mitä tulee uusien paikkojen ja aktiviteettien kokeilemiseen, lapsi antaa nopeasti periksi, tai hän ei välttämättä edes ryhdy yrittämään. Tämä johtuu siitä, että lapsella on ollut vaikeuksia suhtautua virheisiin ja epäonnistumisiin. Hän voi olla hyvin kriittinen itseään kohtaan, ja hänen saattaa olla todella vaikeaa antaa itselleen anteeksi.
 • Tämän kaiken tuloksena on sitten se, että lapsi ei pysty suoriutumaan yhtä hyvin kuin hän voisi monilla elämänsä alueilla. Toisin sanoen käy niin, että lapsen pelko estää sitä, että hän voisi päästä täyteen potentiaaliiinsa.

Kuinka kasvattaa lapsi, jolla on hyvä itsetunto?

Kuinka kasvattaa lapsi, jolla on hyvä itsetunto?
 1. Rakasta lapsiasi ehdoitta. Osoita rakkautesi ja kerro lapsillesi, että rakastat heitä huolimatta siitä, mitä he tekevät. Kun torut lasta, varmista että teet selväksi, että ongelma liitty hänen konkreettiseen käytökseensä, eikä hänen ominaisuuksiinsa.
 2. Anna lapsillesi huomiota. Käytä aikaa siihen, että olet lastesi kanssa ilman muuta seuraa ja katsot heitä silmiin, kun he puhuvat sinulle. Tällä tavalla voit osoittaa heille, että kuuntelet oikeasti ja että he ovat hyvin tärkeitä sinulle.
 3. Tarjoa heille vaihtoehtoja. Kun lapsi on noin kahden vuoden iässä, hän pystyy jo alkamaan tekemään joitakin pieniä päätöksiä itsenäisesti. Kun annat hänelle vaihtoehtoja, hän pystyy ymmärtämään selkeästi, että sinä luotat hänen kykyynsä päättää.
 4. Aseta lapsillesi selkeät ja johdonmukaiset rajat. Kun lapsi tietää omat rajansa, hän pystyy helpommin kokemaan olonsa turvalliseksi.
 5. Anna lastesi tehdä virheitä ja pyri edistämään heidän itsenäisyyttään. Rohkaise lapsiasi tekemään itse omat läksynsä, ja jos näissä tapahtuu virheitä, älä heti kiirehdi korjaamaan niitä. Anna sen sijaan lapsen itse selvittää, missä virhe on ja mikä olisi parempi vaihtoehto.
 6. Vältä vertaamasta lasta muihin ihmisiin. Korosta sitä faktaa, että kaikki me ihmiset olemme erilaisia, ja meillä on kaikilla omat vahvuutemme ja lahjakkuutemme. Opeta lapsesi ihailemaan sekä oppimaan muilta ihmisiltä sen sijaan, että opetat häntä olemaan kateellinen. Lisäksi auta häntä tuntemaan ylpeyttä omista hyvistä puolistaan sen sijaan, että vertailisit häntä toisiin.
 7. Kehitä hänen kykyään sopeutua muutoksiin. Opeta lapselle, miten kohdataan elämän eteen tuomia haasteita. Muistuta siitä, että tärkeintä ei ole se, että asiat onnistuvat heti ensimmäisellä kerralla, vaan se että nähdään vaivaa ja ollaan itsevarmoja.
 8. Hyväksy lapsesi tunteet ja se, että hän joskus saa “kohtauksia”. Auta häntä tunnistamaan ja hallitsemaan omia tunteitaan.
 9. Ole esimerkkinä siitä, mitä on hyvä itsetunto. Ilmaise, että olet hyvin ylpeä lapsesi saavutuksista ja vältä sitä, että kommentoit häntä negatiiviseen tyyliin.
 10. Anna lapsellesi positiivinen ympäristö hänen kasvulleen. Yksi hyvä keino tämän edistämiseksi on sellainen tapa, että puhut lapsellesi joka ilta siitä, miten hänen päivänsä on mennyt, ja joka aamu muistutat siitä, miten paljon potentiaalia hänessä on.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.