Kuinka lapsen luontaista lahjakkuutta voidaan kehittää? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka lapsen luontaista lahjakkuutta voidaan kehittää?

Kuinka lapsen luontaista lahjakkuutta voidaan kehittää?
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 25 helmikuuta, 2019

Lapsilla on paljon luovaa kapasiteettia ja potentiaalia, jotka ansaitsevat tulla huomatuksi ja stimuloiduksi. Tässä artikkelissa jaamme kahdeksan käytännön vinkkiä vanhemmille, jotka haluavat maksimoida lapsensa potentiaalin ja auttaa kehittämään tämän luontaista lahjakkuutta.

Yksi tärkeimmistä lapsen luontaista lahjakkuutta koskevista aspekteista on huolehtia luovuuden vaalimisesta. Lapsen luovuutta tulisi arvostaa ja vaalia niin koulussa kuin kotonakin. Lapsuudessa lapsen luontainen lahjakkuus tai potentiaali ei välttämättä pääse täysin kehittymään tai lapsi ei pääse ilmaisemaan niitä vapaasti. Tämän takia on tärkeää stimuloida niitä jo varhaisessa vaiheessa.

Vanhempien tehtävä on rohkaista lasta tutkiskelemaan omia taitojaan niin paljon kuin mahdollista. Lasta voidaan rohkaista esimerkiksi leikkien, kodissa ja luonnossa tapahtuvien aktiviteettien, musiikin, laulun, tanssin tai tarinoiden avulla.

On hyvä pitää mielessä, että tietyt taidot liittyvät tiukasti lapsen geneettiseen rakenteeseen. Lapsen aivot mukautuvat varsinkin elämän varhaisvaiheessa, joten lapsen on mahdollista oppia mitä vain.

Lapsen lahjakkuus tietyssä asiassa on etuoikeudellinen kehityksen muoto – se on potentiaali, joka täytyy löytää, ja jota tulee edistää sitoutumalla siihen. Myöhemmin tämä lahja muuttuu taidoksi ja kyvyksi.

8 vinkkiä kehittämään lapsen luontaista lahjakkuutta

Seuraavaksi esittelemme muutaman vinkin, joiden avulla voit auttaa kehittämään lapsen luontaista lahjakkuutta.

1. Kerro lapselle satuja ja tarinoita

Tarinoiden lukeminen tarjoaa lapselle aineksia, joiden avulla hänen mielikuvituksensa lähtee lentoon. Tarinoiden avulla lapsi löytää ainutlaatuisia paikkoja, mahtavia hahmoja ja oppii sen, että hänen mielikuvituksellaan ei ole rajoja.

Tämä aktiviteetti auttaa lasta löytämään tarinoiden luomisen ja kertomisen ilon. Se voi myös auttaa kehittämään lapsen kirjoitus- ja tarinankerrontataitoja.

Lapsen luontaista lahjakkuutta voi auttaa kehittymään monin tavoin

2. Laulakaa ja kuunnelkaa musiikkia yhdessä

Musiikin luominen ja kuunteleminen yhdessä on loistava tapa auttaa lasta ilmaisemaan itseään. Musiikki auttaa myös edistämään lapsen älyllistä ja emotionaalista kehitystä.

3. Leiki lapsen kanssa

Yhteistyötaitojen oppiminen on tärkeää, ja niitä tulisi kehittää myös kotona. Omista lapsellesi aikaa edistääksesi tämän luontaista lahjakkuutta leikkien ja muiden viihdykkeiden avulla. 

4. Anna lapsen piirtää

Piirtäminen on loistava tapa herätellä lapsen luontaista lahjakkuutta. Se on myös hyvä tapa lapselle ilmaista tunteitaan sekä omaa ymmärrystään ympäröivästä maailmasta.

Vahvista tätä luovaa aktiviteettiä tekemällä lapsen kanssa hauskoja harjoituksia ja viemällä lasta erilaisiin työpajoihin. Lapsi saa niiden kautta itseluottamusta ja pääsee kehittämään taitojaan ensimmäisten piirrustustensa jälkeen.

Jokainen on lahjakas, sillä jokaisella ihmisellä on jotakin ilmaistavaa.

– Brenda Ueland

5. Opeta lasta syömään terveellisesti

Terveellinen ruokavalio voi vaikuttaa lapsen älylliseen kapasiteettiin. Jos haluat kasvavan lahjakkaan aikuisen, terveellisillä ruokailutottumuksilla on suuri merkitys. 

Varmista, että lapsen ruoka sisältää kaikki ravintoaineet, joita lapsi tarvitsee rakenteellisesti ja psykologisesti sekä saadakseen tarpeeksi energiaa ja jotta hänen aineenvaihduntansa toimii kunnolla.

6. Tunnista lapsen lahjakkuus ja kuuntele häntä

On tärkeää huomioida ne aktiviteetit, joita lapsi mieluiten tekee. Sinun tulee myös huomioida tavat, jotka ovat lapselle luonteenomaisia tapoja ilmaista itseä. Kun tunnistat lapsen luontaisen lahjakkuuden, anna hänelle tilaa kehittää sitä sekä oppia kokemuksen kautta.

7. Ota lapsi mukaan kotiaskareisiin

Kun antaa lapsen auttaa kotitöissä, hänestä kasvaa vastuuntuntoinen yksilö. Siksi vanhempien on tärkeää ottaa lapsi mukaan kodin askareisiin jo pienestä pitäen.

Vaali lapsen luontaista lahjakkuutta ja rohkaise lasta kehittämään sitä

8. Viettäkää aikaa ulkona, kävelkää ja leikkikää luonnossa

Lapselle on tärkeää viettää aikaa ulkona raikkaassa ilmassa. Ulkoilu tarjoaa lapselle monia hyötyjä. Sen lisäksi, että ulkoilu auttaa kehittämään lapsen luontaista lahjakkuutta, sillä on myös positiivisia hyötyjä lapsen fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja henkisen kehityksen kannalta. 

Ulkona oleminen stimuloi myös aivojen kehitystä, sillä se auttaa uusien yhteyksien luomista tärkeillä aivoalueilla.

Yhteenvetona toteamme, että lapsella on syntymästään lähtien luontaista lahjakkuutta. Toivomme, että edellä tarjoamamme neuvot hyödyttävät lapsen luontaisen lahjakkuuden tukemisessa. Nyt on aika laittaa antamamme neuvot käytäntöön ja auttaa lasta saavuttamaan potentiaalinsa!


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Giraldo, E. E. P. (2012). Descubrir talentos en educación básica primaria: una obligación docente. Uni-pluriversidad, 12(3), 75-86. https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/15159
  • Novillo, S. M. (2018). Educar el talento: Guía para desarrollar nuevas habilidades en jóvenes y niños. Editorial AMAT.
  • Feldhusen, J. F. (1995). Identificación y desarrollo del talento en la educación (TIDE). Revista Ideacción, 4, 1-4.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.