Vauvan aivojen kehitys - avainsana on rakkaus - Äitiyden Ihme
 

Vauvan aivojen kehitys - avainsana on rakkaus

Vauvan aivojen kehitys - avainsana on rakkaus
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 22 lokakuuta, 2018

Lasten tarpeiden ymmärtäminen voi olla haastavaa. Sitä varten on ymmärrettävä, kuinka vauvan aivojen kehitys tapahtuu. Mitä enemmän tiedämme, sitä hyödyllisempää tieto on sitä sovellettaessa. Näin tunnistamme myös, milloin ja kuinka tietoa tulee soveltaa käytännössä.

Ihmisen aivot kehittyvät noin 25 vuoden ajan, ja ensimmäisen kuuden elinvuoden aikana tapahtuva kehitys on kriittistä ihmisen kasvua ajatellen. Hermosolujen välisten yhteyksien syntyminen on kiivaimmillaan 2-vuotiaalla lapsella, ja aivojen muovautuvuus on suurinta ensimmäisten elinvuosien herkkyyskausien aikana.
Emotionaalisen älykkyyden peruspilarit rakentuvat ensimmäisten kehitysvuosien aikana.

Se, miten puhumme vauvalle ja miten kasvatamme häntä, on avain hänen kehitykseensä. Tarjoamalla lapselle hellyyttä ja auttamalla häntä kehittymään vähitellen, varmistamme, että lapsesta kasvaa emotionaalisesti terve ja vahva aikuinen.

Olemme keränneet alle muutaman perusasian, joiden avulla voimme tukea lasta hänen tarvitsemallaan tavalla.

Vauvan aivojen kehitys

Aivot kehittyvät sisältä ulos ja takaosasta etuosaan. Tämä voi vaikuttaa oudolta, mutta se on todellakin tapa, jolla aivot kehittyvät.

Vastasyntyneen aivot ovat vielä hyvin epäkypsät. Aivot ovat kuin kukkiva kukka, jota on tärkeä auttaa kukoistamaan, jotta ne vähitellen kypsyvät ja sitä kautta saavuttavat kaiken potentiaalinsa ja kykynsä.

Aivojen rakenteen viimeistely tapahtuu heti syntymän jälkeisenä aikana. Aivot muodostavat hermosolujen välisiä yhteyksiä ja alueita, joissa perusprosessit, kuten tiedonkäsittely ja alla mainitut toiminnat, tapahtuvat.

  • Viestintä
  • Liikkuminen
  • Koordinaatio
  • Ongelmanratkaisu

Syntymästä kolmanteen ikävuoteen asti lapsen aivot käyvät läpi uskomattoman määrän muutoksia. Synapsiyhteydet syntyvät vähitellen. Jotta tämä prosessi tapahtuisi tehokkaasti, lapsen täytyy saada kokea hellyydenosoituksia häntä ympäröiviltä ihmisiltä.  Synapsiyhteyksiä ei synny enää elämän myöhemmässä vaiheessa, vaan yhteyksien luonnollinen karsiutuminen alkaa jo lapsuusiässä.

Kolmanteen ikävuoteen asti lapsen aivoissa on kaksi kertaa enemmän synapseja kuin aikuisella. Siksi onkin erityisen tärkeää stimuloida vauvoja oikein ensimmäisten elinvuosien aikana.

Sisältä ulos ja takaosasta etuosaan

Ihmisen aivot muodostuvat useasta eri osasta. Aivot ovat myös osa keskushermostoa selkäytimen lisäksi. Aivot säätelevät ihmisen ajattelua, havainnointia, vireystilaa, unirytmiä sekä motorisia toimintoja, kun taas selkäydin ohjaa aivojen käskyjä eteenpäin. Vauvalla keskushermosto ei ole vielä täysin kehittynyt. 

Vauvan aivojen kehitys
  • Pikkuaivot sijaitsevat isoaivopuoliskojen alapuolella kallon takaosassa. Pikkuaivojen tärkein tehtävä on koordinoida lihasliikkeitä sekä liikesarjoja, ja ne ovat tärkeät myös tasapainon säilymisen ja liikkeiden koordinoinnin kannalta. Pikkuaivot kehittyvät hitaasti mutta varmasti.
  • Vauvan aivot kehittyvät pikkuhiljaa, kunnes kehitys saavuttaa aivojen etuosan. Etuosassa sijaitsevat muun muassa otsa- ja ohimolohkot. Aivojen etuosan lohkot ovat mukana sellaisissa prosesseissa kuten muisti, oppiminen, päätöksenteko, ongelmanratkaisu ja suunnittelu.

Aivojen sisällä tapahtuu varsinainen taikuus. Siellä sijaitsee se uskomaton kompassi, joka hallitsee ihmisen emotionaalista maailmaa. Limbinen järjestelmä, mantelitumake, hippokampus ja tietyt muut aivojen osat ovat primitiivisiä alueita, jotka ovat vastuussa vauvan käytöksestä.

Stimuloi synapsiyhteyksiä

Geenimme mahdollistavat aivojen uudelleenjärjestelyn sen ympäristöstä saamien kokemusten perusteella. Jos kokemukset ovat positiivisia, stimuloivia ja helliä, neuronien aktiivisuus vahvistuu ja taistelee mahdollisia vihollisia, kuten pelkoa ja stressiä, vastaan.

  • Aivojen toistuva käyttö ja jatkuva vuorovaikutus ympäristön kanssa ovat ulkoisia kanavia, jotka antavat aivoille sisäistä voimaa luomalla synapsiyhteyksiä.
  • Onkin hyvä muistaa, että positiivisten yhteyksien kehittämiseksi on tärkeä ylläpitää johdonmukaista ja tasaista kasvatustyyliä.
  • On epäjohdonmukaista esimerkiksi lohduttaa itkevää 6-kuukautista vauvaa ja muuttaa käytöstä hetkeä myöhemmin, koska ajattelemme, että lapsen on aika kypsyä ja kasvaa isoksi.
Vauvan aivojen kehitys

Vauvan aivojen kehityksen tärkeimmät hetket

3-6 kuukauttaMyeliini alkaa muodostua neuronien viejähaarakkeissa ensimmäisen vuoden toisella kolmanneksella. Tätä prosessia kutsutaan myelinisaatioksi, ja se jatkuu murrosikään asti ja auttaa lasta käsittelemään tietoa nopeasti.

6-9 kuukautta: Vauvan aivokuori alkaa kehittyä ja saavuttaa potentiaaliaan. Vauvat alkavat kommunikoida huomattavasti enemmän aikuisten kanssa.

1 vuosi: Aivojen koko kolminkertaistuu, otsa- ja ohimolohkot alkavat kehittyä ja lapset alkavat saada varmuutta liikkumiseensa. He alkavat kiinnostua enemmän ja enemmän kommunikoinnista.

2 vuotta: Kielen käyttöön liittyvien aivon osien intensiivisimmät muutokset tapahtuvat tässä iässä.

3 vuotta: Tämä on maaginen ikävaihe. Etuotsalohkon synapsitiheys saavuttaa suurimman kukoistuksensa. Tämän ikäisillä lapsilla on itse asiassa kolme kertaa enemmän neuroniyhteyksiä kuin aikuisilla. Lapsen mielenkiinto keskittyy oppimiseen, vuorovaikutukseen ja maailman käsillä tutkimiseen.

Jos ohjaamme vauvoja rakkaudella ja kunnioituksella, heistä kasvaa emotionaalisesti vahvoja lapsia ja aikuisia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.