Miksi metaoppiminen on tärkeää?
 

Miksi metaoppiminen on tärkeää?

Metaoppiminen eli oppimaan oppiminen auttaa lapsia optimoimaan opiskelutapaansa sekä saamaan parempia arvosanoja ja lisää motivaatiota.
Miksi metaoppiminen on tärkeää?
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 27 huhtikuuta, 2023

Vanhemmat ja muut kasvattajat pyrkivät opettamaan lapsille syntymästä lähtien kaiken, mitä heidän tulee maailmasta tietää. On kuitenkin eräs vieläkin tärkeämpi näkökohta, joka usein unohdetaan: metaoppiminen eli oppimaan oppiminen. Se on taito, joka auttaa lapsia oppimaan tehokkaammin.

Tieteen, kirjallisuuden, musiikin ja kielten tuntemuksen lisäksi lapset tarvitsevat työkaluja, joiden avulla he voivat tehdä oppimisesta mielekästä millä tahansa alalla. Kuinka monta kertaa he ovatkaan päntänneet kokeisiin tuntikausia ymmärtämättä tai muistamatta jälkeenpäin lukemaansa? Tämä on heille paitsi ikävää ja epämotivoivaa, myös tehotonta. Tästä syystä metaoppiminen on tärkeää.

Mitä on metaoppiminen?

Käsitteen määrittelivät vuonna 1984 Novak ja Gowin, kaksi kasvatusalan tutkijaa, joiden pyrkimyksenä oli tehdä opiskelijoiden oppimisesta mielekästä. Tämä tarkoittaa, että tietoa ei oteta vastaan passiivisesti, vaan se rakennetaan manipuloimalla käsitteitä ja pohtimalla niitä, kunnes ne omaksutaan ja sisäistetään tehokkaasti.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi metaoppimisen katsotaan olevan välttämätöntä. Se tarkoittaa kykyä arvioida omaa oppimisprosessiaan ja ottaa se haltuun niin, että oppiminen on tietoista. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa “oppimaan oppimista”.

Tarkoituksena ei ole ainoastaan se, että opiskelija ymmärtää materiaalin, vaan myös se, että hän osaa soveltaa siihen kriittistä ajattelua ja suhteuttaa sen aiemmin oppimaansa. Lisäksi koko prosessin tulisi olla miellyttävä ja tehokas.

Poika on turhautunut matematiikan läksyihinsä.
Oppilaan ei tule vain saada selityksiä ja muistaa käsitteitä ulkoa. Metaoppiminen tarkoittaa, että hän todella omaksuu tiedon ja työstää sitä ymmärtääkseen sen kunnolla.

Miten oppilas voi soveltaa tätä taitoa?

Metaoppimista voidaan käyttää ongelmien ratkaisemiseen, tehtävien suorittamiseen ja kaikenlaisen tiedon omaksumiseen. Sitä soveltaessaan oppilaan tulee kysyä itseltään seuraavat kysymykset.

Mitä tulen oppimaan?

On tärkeää, että oppilaat tuntevat aiheen syvällisesti. Ei riitä, että asiat muistaa ulkoa ymmärtämättä niitä tai noudattaa aina samalla tavalla opettajan ohjeita, sillä tieto ei näin lujitu eikä sitä voida hyödyntää tulevaisuudessa. Oppilaiden on perehdyttävä lukusuunnitelmaan ja tapaan, jolla tieto on jäsennetty, jotta he voivat lähestyä aihetta asianmukaisesti.

Miten opin?

Kuten jo todettiin, metaoppiminen liittyy itse oppimisprosessin hallintaan, sen suunnitteluun ja jäsentämiseen. Tähän kuuluvat seuraavat näkökohdat: missä opiskelutila on, milloin opiskellaan ja kuinka paljon aikaa tehtävään käytetään.

Lisäksi oppilas voi pohtia, onko hänen mielialansa ja motivaationsa kohdillaan luku-urakan aloittamiseksi. Jos olo on esimerkiksi ahdistunut tai huolestunut, voi muutaman minuutin hengähdystauko olla tarpeen. Tai jos motivaatiota ei ole, pieni hetki mielenkiintoisen pelin parissa voi auttaa ryhtymään toimeen.

Mitä välineitä tarvitsen ja voin käyttää?

Tämä on oleellinen asia, sillä lapsen tulee olla tietoinen erilaisista menetelmistä, välineistä ja strategioista, jotka tekevät oppimisesta tehokkaampaa. Tämä sisältää erilaiset tekniikat, kuten korostuskynän käytön, yhteenvedon tekemisen, käsitekartat ja muistisäännöt. Lapsen on tärkeää tuntea useita tekniikoita ja tietää, mitkä niistä toimivat parhaiten hänen kohdallaan ja missä yhteyksissä.

Tyttö kirjoittaa laskuja liitutaululle.
Kattava lukeminen voi auttaa lasta perehtymään riittävästi johonkin kirjallisuuden aiheeseen, mutta matematiikassa jatkuva harjoittelu on luultavasti avain.

Miten luku-urakka etenee?

Metaoppiminen tarkoittaa oppimisprosessin jatkuvaa pohtimista. Tämä ei sisällä vain sen alustavaa suunnittelua, vaan myös sen säännöllisen arvioinnin. Oppilaan on kyettävä tunnistamaan ajoissa tekemänsä virheet tai toimimattomat strategiat, jotta hän ei turhaudu tuloksettomiin ponnisteluihin.

Tätä varten lapsen on totuttava seuraamaan etenemistään. Hänen on ymmärrettävä tämän pohdiskeluprosessin merkitys ja analysoitava, ovatko valitut ajankohdat ja tekniikat olleet sopivia vai onko jokin tunne kenties ollut oppimisen tiellä.

Onko parannettavaa tai muutettavaa?

Opiskelutapaan voidaan myös tehdä muutoksia tai parannuksia. Jos oppilas esimerkiksi huomaa, että hän ei ymmärrä jotakin sanaa tai käsitettä, hänen tulee pysähtyä ja ratkaista ongelma ennen eteenpäin menemistä. Tai jos hän huomaa tarvitsevansa tauon, hänen tulee sallia se itselleen. Toisaalta hän voi huomata käyttävänsä tehtävään liian paljon aikaa ja joutuu vaihtamaan strategiaa.

Tarpeellinen taito joka oppilaalle

Metaoppimisen ansiosta lapset optimoivat opiskelutapaansa, tuntevat itsensä motivoituneemmaksi ja saavat parempia arvosanoja. Se on kuitenkin myös työkalu, jota he voivat hyödyntää tulevaisuudessa kaiken uuden oppimisessa. Tämä antaa heille paljon itsenäisyyttä ja autonomiaa.

Tämä taito on kuitenkin opetettava, sillä se ei tule luonnostaan. Oppilaita onkin opetettava ottamaan ohjat ja valvomaan omaa oppimisprosessiaan, työstämään jokaista vaihetta ja tekemään siitä tavan. Tämä voi vaatia vanhemmilta ja kasvattajilta aikaa, kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä. Mutta kun se on sisäistetty, se on yksi parhaista käytettävissä olevista resursseista tulevaisuudessa.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.