Kuinka havaita koulukiusaaminen ja puuttua siihen
 

Kuinka havaita koulukiusaaminen ja puuttua siihen

Koulukiusaaminen on eräänlaista henkistä, fyysistä tai sanallista väkivaltaa ikätoverien keskuudessa. Mutta miten voimme havaita sen ja puuttua siihen? Jatka lukemista.
Kuinka havaita koulukiusaaminen ja puuttua siihen
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 16 maaliskuuta, 2023

Koulukiusaaminen on eräänlaista henkistä, fyysistä tai sanallista väkivaltaa ikätoverien keskuudessa. Tämä tahallinen kaltoinkohtelu aiheuttaa merkittävän muutoksen uhrin käyttäytymisessä, joka häpeää kiusatuksi tulemista. Tässä artikkelissa kerromme, kuinka havaita koulukiusaaminen ja puuttua siihen.

Asiantuntijat pitävät kiusaamista vaikeana tilanteena oppilaille, sillä se koostuu vallan tai voiman epäsuhdasta. Jatkuvan kiusaamisen kohteeksi joutuvat lapset elävät pelossa, panikoivat kouluunmenoa ja kärsivät jopa masennuksesta ja itsetuhoisista taipumuksista.

Vanhemmat ja opettajat saavat tietää yleensä vasta viimeisinä, mitä luokkahuoneessa tapahtuu, sillä häpeä ja pelko mahdollisista kiusaajien kostotoimista usein lamauttavat uhrit, jotka pitävät tilanteen salassa ja kärsivät hiljaa itsekseen.

Kuinka havaita koulukiusaaminen

Sekä kouluyhteisön jäsenillä että vanhemmilla on velvollisuus puuttua koulukiusaamiseen. Koulukiusaamisen ehkäiseminen ja kitkeminen edellyttää sitoutumista turvallisen ympäristön luomiseen, jossa lapset voivat kehittyä sosiaalisesti ja akateemisesti.

Lapsille tulee opettaa jo varhaisesta iästä lähtien kunnioituksen, ystävyyden, väkivallattomuuden ja luottamuksen arvo. Näin he pystyvät aina puuttumaan ongelmiin ja ilmaisemaan tunteensa, epäilyksensä ja pelkonsa. Siten heidän on helpompi toimia ja tunnistaa kiusaamisesta kertovat varoitusmerkit.

Teini-ikäinen tyttö, jota kiusataan.
Eristäminen on yksi ensimmäisistä kiusaamisen merkeistä.

Koulukiusaamisesta kertovat merkit ja käyttäytyminen

 • Lapsi ei halua mennä kouluun ja jättää tunnit väliin, vaikka hän ei ole koskaan aiemmin vältellyt kouluunmenoa.
 • Hän haluaa jonkun seuraansa mennessään sisälle koulurakennukseen ja tullessaan sieltä ulos.
 • Hänen koulumenestyksensä alkaa pikkuhiljaa laskea.
 • Hän teeskentelee olevansa kipeä tai voivansa huonosti välttääkseen kouluunmenon.
 • Kotona hän salaa ongelman ja välttelee koulusta puhumista.
 • Lapsen mieliala ja käytös muuttuvat.
 • Lapsi osoittaa vihaa tai raivoa.
 • Hän vaikuttaa lapsellisemmalta ja epäkypsemmältä.
 • Hän kärsii painajaisista, muutoksista nukkumistottumuksissa, ruokahaluttomuudesta, yökastelusta, oksentelusta jne.
 • Lapsi on ahdistuneessa ja hermostuneessa tilassa, joka voi laukaista paniikkikohtauksen.
 • Hän viettää aiempaa enemmän aikaa kotona eikä mene enää ulos ystäviensä kanssa.
 • Hän hakeutuu nuorempien kavereiden seuraan, koska tuntee olonsa turvalliseksi heidän kanssaan.
 • Lapsessa on merkkejä fyysisestä pahoinpitelystä (kuhmuja, mustelmia tai naarmuja). Kun häneltä kysytään asiasta, hän muuttuu hyökkääväksi ja hermostuneeksi, reagoi oudolla tavalla ja valehtelee. Hän saattaa väittää kaatuilevansa tai joutuvansa usein tapaturmiin.
 • Hän kärsii somaattisista kivuista, kuten päänsärystä, vatsakivusta jne.
 • Hän on surullinen, itkuinen ja ärtynyt.

5 vinkkiä, joiden avulla koulukiusaamiseen voidaan puuttua

 1. Tarkkaile lastasi kiusaamisen merkkien varalta. Muista, että lapset eivät aina välttämättä kerro vanhemmilleen kärsimyksestään. Jos saat tietää lastasi kiusattavan, keskustele avoimesti saadaksesi selville mitä koulussa tapahtuu, jotta voit ryhtyä asianmukaisiin toimiin tilanteen korjaamiseksi. Kerro lapsellesi, että olet valmis auttamaan.

  Teini-ikäinen tyttö, jota kiusataan.
  Kiusaamiseen ei kannata vastata väkivallalla.

 2. Opeta lastasi käsittelemään kiusaamistilanteita. Jos toimeen ei voida ryhtyä hallinnollisella tasolla, lapselle kannattaa opettaa tekniikoita kiusaamisen käsittelemiseksi niin, ettei hän altistu fyysiselle väkivallalle. On tärkeää, että lapsi oppii jättämään kiusaajan huomiotta tai kehittämään muita strategioita tilanteen käsittelemiseksi. Auta lastasi tunnistamaan ne opettajat ja ystävät, jotka voivat auttaa ennen kiusaamistilanteen kehittymistä tai sen aikana.
 3. Älä vastaa kiusaamiseen väkivallalla. Kuten tuttu sanonta kuuluu, “kaksi vääryyttä ei tuota yhtä oikeutta”, eli on tärkeää toimia maltillisesti kiusaamisen edessä. Vaikka sinun voi olla vaikeaa suhtautua rauhallisesti lapsesi kiusaamiseen, vältä vihan näyttämistä tai itkemistä. Voit laittaa kiusaajan miettimään tekosiaan vihjailemalla, että ongelmien välttämiseksi vastaisuudessa hänen on parasta pitää etäisyyttä uhriin.
 4. Ilmoita kiusaamisesta koululle. Jos mahdollista, tee valitus kirjeitse ja lähetä siitä vielä kopio koulunjohtajalle, jos ensimmäinen ilmoituksesi ei tuottanut tyydyttävää tulosta.
 5. Tarjoa lapselle koulukuraattorin tai psykologin apua. Ihanteellisesti lapsen tulisi saada terapeuttista tukea, ei siksi, että hänellä olisi psyykkinen sairaus, vaan juurikin sen ehkäisemiseksi tämän stressaavan tilanteen seurauksena.

Kymmenen tapaa puuttua koulukiusaamiseen

Unicef ehdottaa opettajille ja oppilaille kymmentä toimialuetta kiusaamisen kitkemiseksi kouluissa:

1. Pyri kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, johon osallistuvat oppilaat, koulun henkilökunta, vanhemmat ja yhteisö

Keskustele koulutukseen osallistuvien toimijoiden, rehtoreiden, opettajien, opiskelijoiden, vanhempien, paikkakunnan päättäjien jne. kanssa. Kaikkien tulee olla tietoisia väkivallan eri ilmenemismuodoista yhteisen toimintasuunnitelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi.

2. Ota oppilaat mukaan kiusaamisen ehkäisyyn

Oppilaiden tulee saada tietoa ja koulutusta ihmisoikeuksista, keksiä yhteisiä sääntöjä ja ottaa vastuuta rinnakkaiselon edistämisestä koulussa.

3. Käytä rakentavia kurinpitomenetelmiä

Keksi säännöt, jotka ovat “positiivisia, ohjeistavia ja lyhyitä”. Käytä opettavaisia ja ei-rankaisevia kurinpitotoimenpiteitä ja motivoi positiiviseen käyttäytymiseen antamalla tunnustusta, kehumalla ja onnittelemalla hyvistä teoista.

4. Toimi aktiivisesti ja tehokkaasti kiusaamisen kitkemiseksi

Määrittele kiusaaminen ja sen eri ilmenemismuodot opettajien, oppilaiden ja koko koulun henkilökunnan kanssa. Päätä rangaistuksista vakavuuden mukaan, neuvo kiusaajia, auta uhreja ja katkaise hiljaisuuden kierre väkivallan ympärillä.

5. Kannusta oppilaita sinnikkyyteen ja auta heitä kohtaamaan elämän haasteet rakentavalla tavalla

Luo kouluun rauhankasvatus- ja opastusohjelma, jolla pyritään estämään kaikki väkivaltaiset teot tai sanat, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa.

6. Ole positiivinen roolimalli vastustamalla seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa

Ole tietoinen sukupuoleen kohdistuvasta eriarvoisuudesta ja varmista, ettei kohtelussa ja ihmissuhteissa esiinny syrjintää tai  eriarvoisuutta. Ehkäise seksuaalista väkivaltaa hinnalla millä hyvänsä ja valista lapsia sukupuoleen perustuvan väkivallan muodoista.

7. Edistä koulun turvallisuusmekanismeja

Laadi ja ota käyttöön toimenpiteitä, joilla estetään vallan väärinkäyttö, ja etsi toimivia menetelmiä väkivallasta ilmoittamiseksi.

8. Tarjoa turvalliset ja viihtyisät tilat oppilaille

Tee selväksi, mitkä paikat koulussa ovat turvallisia ja mitkä vaarallisia. Pyri luomaan tämän kartoituksen perusteella kaikille turvallinen paikka.

9. Opi väkivallan ehkäisy- ja konfliktinratkaisutaitoja ja välitä ne oppilaille

Kiusaamisen kitkemiseksi on tärkeää saada tietoa ja koulutusta konfliktien ratkaisemisesta väkivallattomasti ihmisoikeus- ja rauhanopetuksen kautta.

10. Tunnista vammaisiin oppilaisiin sekä alkuperäiskansoihin, vähemmistöihin ja muihin marginaaliyhteisöihin kuuluviin oppilaisiin kohdistuva väkivalta ja syrjintä

Korosta, että olemme kaikki erilaisia ja siksi ainutlaatuisia, ja että monimuotoisuus, kunnioitus ja syrjimättömyys ovat keinoja taata rauha.

Koulukiusaaminen on tragedia, jonka tunnistamiseksi ja kitkemiseksi tarvitaan kaikkien kouluyhteisössä mukana olevien toimijoiden aktiivista osallistumista, eikä vaikeneminen tai vastuun karttaminen poista ongelmaa.

Jos koulussa on vammaisia lapsia, seksuaalivähemmistöön kuuluvia lapsia tai johonkin etniseen ryhmään tai muuhun vähemmistöön kuuluvia oppilaita, ole tarkkana, tue heitä ja valista oppilaita aktiivisesti ihmisoikeuksista ja monimuotoisuudesta.

Koulukiusaamisen ehkäisy

Kiusaamisen kitkemisessä avainasia on opettaa lapsille kunnioitusta ja tasa-arvoa, kannustaa kommunikaatioon ja rakentaa luottamuksen ilmapiiri perheessä ja koulussa sekä tutustua lapsen ystäviin ja ympäristöön.

Voimme panna pisteen kiusaamiselle valistamalla empatiasta ja opettamalla lapsia asettamaan rajoja. Selitä heille, mitä kiusaaminen on, ja varoita heitä siitä, että kiusaajan haastaminen on turhaa ja voi jopa pahentaa asioita.

Neuvo heitä pysymään jonkun seurassa koko ajan ja – mikä kenties tärkeintä – tuomaan ilmi pienimmänkin väkivallan merkin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.