Lisääntynyt verkkokiusaaminen nuorten keskuudessa

26.1.2020
Teknologian kehittymisen myötä uuden tyyppinen kiusaamisen muoto on nostanut päätään. Verkkokiusaaminen on lisääntynyt huolestuttavasti etenkin nuorten keskuudessa.

Lisääntynyt verkkokiusaaminen on vakava ongelma ympäri maailmaa. Pelastakaa lapset -järjestön mukaan verkkokiusaaminen on yleisin väkivallan muoto nuorten keskuudessa. Yhdysvalloissa 36,5 % yläaste- ja lukioikäisistä nuorista on joutunut tämän tyyppisen kiusaamisen uhriksi vuonna 2019.

Kiusaamista on tapahtunut aina, ja se on nykyään aivan liian yleinen ja monin tavoin jopa arkinen ongelma. Yhteiskunnassamme ymmärretään koulussa tapahtuvan väkivallan ehkäisemisen ja siihen puuttumisen tärkeys – olipa kyse sitten fyysisestä, verbaalisesta, psykologisesta, sosiaalisesta tai seksuaalisesta väkivallasta. Mutta tällä uudella tieto- ja viestintäteknologian aikakaudella meidän on otettava huomioon myös tämä uusi kiusaamisen muoto, eli verkossa tapahtuva kiusaaminen.

”Ellei yhteiskuntamme tunnusta verkkokiusaamista siksi, mitä se on, tuhansien hiljaisten uhrien kärsimys jatkuu.”

– Anna Maria Chavez

Lisääntynyt verkkokiusaaminen nuorten keskuudessa

Lisääntynyt verkkokiusaaminen nuorten keskuudessa

Pelastakaa Lapset -järjestön vuoden 2019 vuosiraportissa kuvattiin seuraavaa:

 • 39,7 % nuorista on kärsinyt verkkokiusaamista lapsuuden aikana.
 • Haastatelluista tytöistä 46,7 % oli kärsinyt verkkokiusaamisesta.
 • Haastatelluista pojista 33,1 % oli kärsinyt verkkokiusaamisesta.
 • 45,83 % verkkokiusaamistapauksista kiusaaja oli ystävä tai luokkatoveri.

Yllä mainitussa raportissa rekisteröitiin yhteensä 529 000 verkkokiusaamistapausta. Tämä osoittaa, että verkkokiusaaminen on lisääntynyt huomattavasti nuorten keskuudessa. Vuonna 2016 arviolta 82 000 alaikäistä oli kärsinyt tämän tyyppisestä kiusaamisesta.

Mitkä tekijät vaikuttavat verkkokiusaamisen lisääntymiseen?

Internetin piirteet

Käsittääksemme, mistä verkkokiusaamisen lisääntyminen nuorten keskuudessa johtuu, meidän on ymmärrettävä muutamia tekijöitä. Ensinnäkin internetin käyttö on tänä päivänä osa arkeamme, ja suurella osalla maapallon asukkaista on verkkoyhteys käytössään.Tämä pätee etenkin nuorempiin sukupolviin.

Internetiin liittyy seuraavanlaisia piirteitä:

 • Internetissä tapahtuvat toimet ovat välittömiä.
 • Asiat julkaistaan ja ne lähtevät leviämään välittömästi.
 • Internetin käyttö on helppoa ja ilmaista.
 • Internetissä on mahdollisuus pysyä anonyyminä.
 • Internet on universaali järjestelmä.

Kaikki tämä tarkoittaa, että nettikiusaamisella voi olla jopa suurempia ja vakavia seurauksia kuin perinteisellä kiusaamisella.Tämä johtuu siitä, että tällöin kiusaaminen ei rajoitu yhteen fyysiseen paikkaan, vaan se voi tapahtua milloin tahansa, missä tahansa ja minkälaisessa tilanteessa tahansa.

Lisääntynyt verkkokiusaaminen nuorten keskuudessa

Ajatus koskemattomuudesta

Toinenverkkokiusaamisen lisääntymistäselittävä tekijä onse, ettänuoret voivat tuntea itsensä koskemattomaksi kiusatessaan ja häiriköidessään toista henkilöä internetissä. Nuorten onkin ymmärrettävä, että mikä tahansa kiusaaminen on väärin, tapahtuipa se missä ja miten tahansa.

Myös vanhemmat näyttelevät roolia verkkokiusaamisen lisääntymisessä. Se, että vanhemmat eivät valvo tarpeeksi lastensa elektronisten laitteiden ja internetin käyttöä, on myös asiaan vaikuttava tekijä. Monet lapset käyttävät älylaitteita ilman minkäänlaisia rajoituksia. He tekevät näin ymmärtämättä täysin riskejä, joille he altistuvat jo pelkästään selaamalla internetiä tai luomalla profiilin sosiaalisen median kanaviin.

Ratkaisu ei tietenkään ole se, että lapsilta ja nuorilta kielletään älypuhelinten ja internetin käyttö, vaan tärkeää on, että vanhemmat asettavat internetin käytölle säännöt ja keskustelevat lastensa kanssa turvallisesta internetin käytöstä.

 • Calmaestra, J., Escorial, A., García, P., Del Moral, C., Perazzo, C., y Ubrich, T. (2016). Yo a eso no juego. Bullying y cyberbullying en la infancia.Madrid: Save the Children.
 • Sanjuán, C. Violencia viral: análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el entorno digital. Madrid: Save the Children.