Nettikiusaaminen koulussa - Äitiyden Ihme
 

Nettikiusaaminen koulussa

Koulumaailmassa esiintyy valitettavan paljon kiusaamista ja häirintää. Viime aikoina kiusaaminen on kuitenkin lisääntynyt ja saanut uusia piirteitä kehittyneen teknologian ja sosiaalisen median kehittymisen myötä.
Nettikiusaaminen koulussa
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 09 joulukuuta, 2019

Nettikiusaaminen koulussa on valitettavasti tänä päivänä todellisuutta monille tytöille ja pojille. Se on henkisen väkivallan muoto, joka lisääntyy koko ajan. Nettikiusaamisella on hyvin negatiivisia vaikutuksia lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja kehitykseen. Se myös loukkaa yksilön perusoikeuksia. Nettikiusaaminen voi aiheuttaa suurta emotionaalista ja psyykkistä vahinkoa uhrille ja hänen läheisilleen.

Valitettavasti kouluissa tapahtuva nettikiusaaminen on vielä melko huonosti tunnustettua monen julkisten tahojen toimesta, eivätkä vastaavat instituutiot aina tunnista ilmiön vakavuutta.

Mitä on nettikiusaaminen koulussa?

Koulussa tapahtuva nettikiusaaminen on yksi häirinnän muoto. Tämä väkivallan muoto on negatiivista vuorovaikutusta lasten ja nuorten keskuudessa, mutta sitä esiintyy sosiaalisen median kontekstissa. Siihen liittyvät koulussa solmitut sosiaaliset suhteet. Nettikiusaaminen koulussa ilmenee muun muassa syrjintänä, homofobiana ja alistamisena.

Nettikiusaaminen koulussa on nykyajan teknologian mukana tullut kiusaamisen muoto

Nettikiusaaminen on eräänlaista vainoa, jota yksilö aiheuttaa toiselle henkilölle. Kiusaaja valitsee uhrinsa, johon kohdistaa toistuvia hyökkäyksiä. Tämä on negatiivista ja tahallista toimintaa, jolta uhri ei voi välttyä kouluympäristössä.

Kiusaamistapauksissa vallitsee eriarvoinen asema kiusaajan ja hänen uhrinsa välillä. Tämä eriarvoisuus voi olla fyysistä, psykologista tai sosiaalista. Kiusaamiselle tyypillistä on myös selkeä aikomus vahingoittaa toista. Kiusaaminen on aggression muoto, jota tehdään toistuvasti ja jatkuvasti.

Kiusaamisen ja nettikiusaamisen erot

Nettikiusaaminen sisältää paljon samoja piirteitä kuin perinteinen koulussa tapahtuva kiusaaminen. Nettikiusaamisella on kuitenkin omat erityispiirteensä, sillä se hyödyntää uutta teknologiaa, jonka avulla uhria voidaan nöyryyttää, pelotella, häiritä ja uhkailla. Pääasiallisimmat mediat, joissa nettikiusaamista ilmenee, ovat sosiaalinen media, tekstiviestit, sähköpostit ja blogit.

Tämän uudenlaisen kiusaamisen muodon aiheuttama vahinko on myös laadultaan erilaista. Nettikiusaaminen tunkeutuu yksilön omaan yksityisyyteen. Näin käy esimerkiksi silloin, kun uhrista jaetaan videoita tai häntä vahingoittavia kuvia ilman hänen suostumustaan.

Eräs toinen nettikiusaamiselle tyypillinen piirre on se, että sen vaikutus on laajemmalle levinnyt ja julkinen. Vahingoittavien kuvien todistajien määrä on paljon laajempi kuin perinteisessä koulukiusaamisessa. Nettikiusaaminen vaikuttaa myös koulun ulkopuolella, sillä se seuraa uhria joka hetki.

Nettikiusaaminen voi seurata myös koulun ulkopuolelle

Lainopillisesta näkökulmasta katsottuna sekä koulukiusaaminen että nettikiusaaminen rikkovat yksilön perusoikeuksia. Nämä väkivallan muodot aiheuttavat vakavaa psyykkistä vahinkoa niin uhrille itselleen kuin hänen perheelleenkin.

Rangaistaanko nettikiusaamisesta?

Mitä tulee nettikiusaamiseen, rangaistus riippuu rikosnimikkeestä. Yleisimmissä nettikiusaamiseen liittyvissä rikoksissa, kuten kunnianloukkauksessa ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä, rangaistus on sakko. Laittomasta uhkauksesta voi saada sakkoja tai jopa kaksi vuotta vankeutta.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.