Kuinka vähentää sisarusten välistä kilpailua? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka vähentää sisarusten välistä kilpailua?

Joissakin perheissä ja tilanteissa sisarusten välinen jännite on todellinen ongelma. Tässä artikkelissa tarjoamme muutamia tekniikoita, joiden avulla sisarusten välistä kilpailua voidaan pyrkiä vähentämään.
Kuinka vähentää sisarusten välistä kilpailua?
María Matilde

Kirjoittanut ja tarkastanut pedagogi María Matilde.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jos perheessä on useampi lapsi, jossain vaiheessa tulee vastaan konfliktitilanne, jossa vanhemmat joutuvat toimimaan sovittelijan roolissa. Tällaisina hetkinä monet vanhemmat pohtivat, mikä on paras tapa vähentää sisarusten välistä kilpailua.

Monilla – joskaan ei kaikilla – sisaruksilla on tapana riidellä ja väitellä keskenään. Näin tapahtuu etenkin tietyissä ikävaiheissa, eli lasten ollessa hyvin pieniä ja uudestaan teini-iän alkaessa. Sisarusten välinen kilpailu voi kuitenkin jatkua vielä vanhemmallakin iällä. Vanhempien tulee aina varmistaa, että sisarusten väliset jännitteet eivät eskaloidu verbaaliseksi tai fyysiseksi väkivallaksi.

Mikä aiheuttaa sisarusten välistä kilpailua?

Sisarusten välille voi syntyä konflikteja aina pienemmän sisaruksen syntymästä lähtien. Esikoinen saattaa tuntea mustasukkaisuutta uutta vauvaa kohtaan tai jopa kokea tulleensa hylätyksi vanhempiensa toimesta.

Lasten kasvaessa konflikteja voi syntyä erinäisistä syistä, mutta usein ne johtuvat sisarusten erilaisista luonteista ja poikkeavista mielenkiinnon kohteista. Konfliktien luonne voi vaihdella kasvatustavoista ja lasten saamasta opetuksesta riippuen. On vanhempien tehtävä pyrkiä kehittämään ja muokkaamaan sisarusten välistä suhdetta oikeaan suuntaan.

Sisarusten välistä kilpailua voivat aiheuttaa sisarusten erilaiset persoonallisuudet

Riidat, väittelyt, kiukunpuuskat ja mustasukkaisuus voivat johtaa monenlaisiin seurauksiin. Näitä ovat esimerkiksi tarve olla huomion keskipisteenä, materian haaliminen tai tarve olla oikeassa kaikissa tilanteissa.

Vaikka sisarukset leikkivät ja jakavat asioita keskenään ja puolustavat toisiaan muilta ihmisiltä, he myös kilpailevat  ja merkitsevät omaa aluettaan.

Vanhemmille voi olla uuvuttavaa ja vaikeaa toimia sovittelijana lastensa riidoissa ja kaunoissa, samalla pohtien kuumeisesti, miten vähentää sisarusten välistä kilpailua.

Kuinka vähentää sisarusten välistä kilpailua?

Ei ole olemassa mitään taianomaisia ratkaisuja. On kuitenkin joitakin neuvoja, jotka vanhempien on hyvä ottaa huomioon, yrittäessään luoda rauhaa lastensa välille.

  • Pidä huoli, että lapsi tuntee itsensä yhtä erityiseksi kuin sisaruksensakin. Vaikka saattaakin kuulostaa hullulta, lapsi voi tuntea tulevansa kohdelluksi eri tavoin kuin sisaruksensa monissa jokapäiväisissä tilanteissa.
  • Opeta lapset jakamaan kaiken jo varhain. Opeta lapsia myös pyytämään lupaa, jos he haluavat lainata sisaruksensa omaisuutta.
  • Opeta lapsia neuvottelemaan ja tulemaan yhteisymmärrykseen. Lasten tulee oppia myös odottamaan omaa vuoroaan. Riippumatta siitä, millaisia ristiriitoja lasten välille kehittyy, on tärkeää, että lapset oppivat keskustelemaan asioista avoimesti.
  • Lapsen tulee oppia jo nuorella iällä, että sisarukselle – kuten kenellekään muullekaan – ei saa huutaa, häntä ei saa lyödä eikä töniä. Lapsen tulee sen sijaan oppia pyytämään lupaa, antaa kiitosta sekä pyytämään anteeksi.
Lapsille tulee opettaa jo varhain, että sisaruksia ei saa lyödä tai töniä

Muita vinkkejä

  • Korosta oikenlaista käytöstä ja motivoi lasta kohtelemaan sisarustaan hyvin. Tuo lapsille esille, kuinka tärkeää sisarusten välinen hyvä suhde on: se tuo henkistä tukea ja turvaa, luottamusta ja lojaaliutta.
  • Pidä huoli, että lasten vapaa-ajanviettotavat eivät sisällä verbaalista eikä fyysistä väkivaltaa. Vanhempien on tärkeää tietää, mitä lapset tekevät vapaa-ajallaan. Näin vanhemmat voivat seuloa sopimattomat aktiviteetit lapsen iän ja aktiviteetin sisällön mukaisesti.
  • Vältä sisarusten vertailua. Lasten tulee tuntea itsensä ainutlaatuisiksi ja erityisiksi, vaikka he joskus tekisivätkin virheitä.
  • Kuuntele lapsiasi. Muista kuunnella lastasi, vaikka tietäisitkin, mitä hän aikoo sanoa, tai käyttää syynä tapahtuneeseen konfliktiin. Sinun tulee silti kuunnella lapsen antamia syitä, käydä avointa keskustelua sekä auttaa lapsia näkemään asiat toistensa perspektiivistä, vaikka he olisivatkin väärässä.

Loppuyhteenveto

Vanhempien tulee kasvattaa lapsia näyttämällä heille omaa esimerkkiään. Sisarukset päätyvät kiistoihin vähemmän, kun he saavat elää ympäristössä, jossa on rauhallinen ilmapiiri, ja jossa käydään keskustelua avoimesti ja jatkuvasti. Lapset saavat vahvistusta tälle ajatukselle, jos ei ilmene ristiriitaisuuksia sen kanssa, mitä puhut ja mitä heidän elinympäristössään tapahtuu.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.