Konfliktitilanteiden ratkaiseminen leikin avulla - Äitiyden Ihme
 

Konfliktitilanteiden ratkaiseminen leikin avulla

Ennemmin tai myöhemmin jokainen kohtaa elämässään konflikteja. Siksi onkin tärkeää osata käyttää oikeita työkaluja tällaisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Kuinka siis voimme opettaa lapsellemme konfliktitilanteiden ratkaisemista?
Konfliktitilanteiden ratkaiseminen leikin avulla
Francisco María García

Kirjoittanut ja tarkastanut asianajaja Francisco María García.

Viimeisin päivitys: 30 syyskuuta, 2022

Tärkeä ja merkittävä osa kasvatusta on konfliktitilanteiden ratkaisun opettaminen lapselle. Jotta tämä onnistuu, lapsen täytyy osata ilmaista omia tunteitaan sekä kehittää kommunikaatiotaitojaan ja sietokykyään. Lapsen tulee myös oppia ymmärtämään yhteistyön tärkeys ja ajatella yhteistä hyvää. Konfliktitilanteiden ratkaiseminen onnistuu myös leikin avulla.

Tähän tarkoitukseen on olemassa useita leikkejä, joita voidaan hyödyntää kasvatuksellisessa mielessä. Nämä leikit auttavat lasta oppimaan ratkaisemaan konfliktitilanteita hauskalla ja luovalla tavalla.  Seuraavaksi esittelemme kolme tällaista leikkiä.

Konfliktitilanteiden ratkaiseminen leikin avulla

1. Sisäpiiri

Sisäpiiri-leikin päämääränä on osoittaa henkilöiden omat motiivit, jotka vaihtelevat ihmisestä toiseen. Leikki auttaa lasta ymmärtämään, että ikätovereiden mielipiteitä täytyy ymmärtää ja kunnioittaa, vaikka ne olisivatkin vastakkaisia omiin mielipiteisiin nähden. Näiden päämäärien myötä leikin tarkoitus on opettaa lapselle konfliktitilanteiden ratkaisemista.

Leikin ensimmäinen askel on, että 6-7 vapaaehtoista lasta muodostaa pienen piirin. Loput lapsista muodostavat pienen piirin ympärille isomman piirin. Leikkiä johtava henkilö – useimmiten opettaja – määrää keskustelunaiheen. Aihe voi liittyä todelliseen konfliktiin, joka lasten keskuudessa vallitsee tai kyseessä voi olla fiktiivinen tilanne.

Sisäpiirin lapset keskustelevat aiheesta. Kun sisäpiirin lapset ovat saaneet keskustelun päätökseen, ulkopiirin lapset keskustelevat samasta aiheesta. Tässä ulkopiirin keskustelussa analysoidaan myös, miksi tietyt lapset halusivat vapaaehtoisiksi sisäpiiriin, eli mitkä olivat heidän motiivinsa.

Samalla lasten tulisi keskustella siitä, kuinka he ovat eri mieltä asioista. Jos asioista ollaan eri mieltä, lapset analysoivat, kunnioitettiinko toisten eriäviä mielipiteitä vai ei. Lopuksi lapset keskustelevat siitä, vaihtoiko joku mielipidettä harjoituksen aikana tai jälkeen. Ohjaaja on olennaisessa roolissa tässä leikissä.

Konfliktitilanteiden ratkaisun taitoa voi opetella leikkien avulla

2. Hämähäkinverkko

Hämähäkinverkko-leikissa lapset yrittävät liikkua “hämähäkinverkon” läpi koskematta siihen. Tämän kasvatuksellisen leikin tavoitteena on rakentaa lasten kollektiivista kykyä tehdä päätöksiä ja ratkaista konflikteja. Lapsi oppii luottamaan ikätovereihinsa ja toimimaan yhteistyössä muiden kanssa.

Toteuttaaksesi tämän leikin tarvitset vahvaa lankaa tai narua ja avoimen tilan – leikki on helpointa toteuttaa ulkona. Tarvitset myös useita pylväitä tai puita, joihin voit kiinnittää narun.

Ennen leikin alkua, muodosta langoista hämähäkinverkko. Verkon tulisi sisältää eri kokoisia reikiä, ja isoimpien reikien on hyvä olla muita korkeammalla. Ideana on, että lapsi kulkee hämähäkinverkon reikien läpi koskematta lankaan. Tämän mahdollistamiseksi, lapsen tulee pohtia, mikä on paras tapa päästä reiän läpi ja myös auttaa muita lapsia. Motivoidaksesi lapsia, voit kehittää tarinan, jonka mukaan lasten tulee paeta jotakin hämähäkinverkon läpi.

Leikin lopuksi lapset arvioivat toimintaansa. Tämän keskustelun aikana jokainen ryhmän jäsen analysoi mekanismeja, joilla yhteistyötä tehtiin. Leikinohjaaja kysyy lapsilta, miltä heistä tuntui leikin aikana.

Hämähäkinverkko- likki auttaa lasta ratkomaan ongelmia ryhmässä. Sen lisäksi lapsi oppii myös sosiaalisia taitoja.

Nämä leikit auttavat lasta oppimaan konfliktitilanteiden ratkaisun dynamiikan hauskalla ja luovalla tavalla.

 3. Roolileikit

Roolileikit ovat yleinen tapa opettaa lapselle konfliktinratkaisutaitoja. Roolileikkien tärkein päämäärä on kehittää ja vahvistaa empatiaa lasten keskuudessa. Leikissä hyödynnetään joko todellisia tai fiktiivisiä tilanteita ja siihen voi osallistua noin 20 lasta.

Leikin ohjaaja antaa konfliktitilanteen aiheen. Jos ryhmän sisällä on jo ennestään jännitteitä tai konflikteja, tämä on hyvä mahdollisuus käsitellä niitä. Muussa tapauksessa ohjaaja voi keksiä hypoteettisen konfliktitilanteen.

Roolileikkien avulla kehitetään lapsen empatiakykyä

Aluksi ohjaaja kysyy vapaaehtoisia tarinan päähenkilöiden rooleihin. Tämän jälkeen lapsilla on muutama minuutti aikaa perehtyä rooleihinsa.

Seuraavaksi lapset näyttelevät ohjaajan antaman konfliktitilanteen. Roolileikin jälkeen lapset keskustelevat ryhmässä. Keskustelun tarkoituksena on, että lapset pääsevät yhteisymmärrykseen tilanteen ratkaisusta.

Kuten huomaat, kaikki edellä mainituista leikeistä ovat yksinkertaisia ja hauskoja. Siksi onkin helppo saada lasten huomio ja herättää motivaatio, ja lapset osallistuvat leikkeihin mielellään, etenkin koulussa ja ystävien kanssa.

Valitse siis mikä tahansa näistä tehokkaista leikeistä opettaaksesi lapselle hauskalla ja luovalla tavalla, kuinka konfliktitilanteiden ratkaiseminen onnistuu.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2006). The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. John Wiley and Sons Inc. https://doi.org/10.4135/9780857024701
  • Hakkarainen, P., & Veresov, N. (1998). Leikki , mielekkyys ja lapsen kehitys. Kasvatus.
  • Lapponi, S. F. (2000). Resolución de conflictos en la escuela: una herramienta para la cultura de paz y la convivencia. Contextos Educativos. Revista de Educación, (3), 91-106. https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/466/430
  • Ros, V. L., & Eberle, T. (2003). Utilizar los juegos para aprender a resolver conflictos.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.