Perhettä koskevat lakisäädökset - Äitiyden Ihme
 

Perhettä koskevat lakisäädökset

Perhe on yhteiskunnan tärkeä peruspilari. Erilaisten päivittäisten tilanteiden säätelyyn on luotu erilaisia lakisäädöksiä.
Perhettä koskevat lakisäädökset

Viimeisin päivitys: 07 lokakuuta, 2019

Perhe on epäilemättä yksi yhteiskunnan tärkeimmistä rakenteista. Vaikka se onkin hyvin yksityinen rakenne ja yhteiskunnan perusta, sillä on myös lainopillisesti tärkeä merkitys. Perheen konseptia säätelevat ja suojelevat monet lait. Perhettä koskevat lakisäädökset sisältävät muun muassa pykäliä, joiden avulla ratkaistaan perheenjäsenten välisiä konflikteja.

Julkisen hallinnon tulee asettaa tietyt linjaukset perheiden ja sen jäsenten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vaikka viime vuosien aikana perherakenne on kokenut monenlaisia muutoksia, on perhe kuitenkin yhteiskunnan peruspilareita. Myös lakisäädöksiä täytyy muokata niin, että ne soveltuvat perherakenteiden muutoksiin.

Perhettä koskevat lakisäädökset

Perhettä koskevat lakisäädökset

Miten perheen käsite määritellään?

Perhe on instituutio, jonka muodostavat puolisot ja heidän jälkeläisensä. Perhe voidaan määritellä myös yksikkönä fyysisiä ihmisiä, jotka ovat suhteessa toisiinsa joko avioliiton tai sukulaisuuden muodossa. Perheen tarkoituksena on ihmislajin säilyttäminen ja kehittäminen sekä suvun jatkaminen rakastavassa, kunnioittavassa ja turvallisessa ympäristössä.

Tämä instituutio on hyvin tärkeässä roolissa suuremman hyvän saavuttamiseksi. Tämän puitteissa perheenjäsenillä on oikeuksia, velvollisuuksia ja vapauksia. Perhettä koskevat perustuslailliset säädökset.

Usein perhe nähdään sen jäsenten turvasatamana. Perheessä sen jäsenet oppivat elämän kannalta tärkeitä asioita, kuten sosialisaatiota sekä arvoja, ja kehittyvät emotionaalisesti ja älyllisesti – tätä kaikkea tarvitaan ihmisyyteen kasvamisessa.

Perhettä koskevat lakisäädökset takaavat perheenjäsenten hyvinvoinnin

Perhetyypit

Perhettä koskevat lakisäädökset ja hallinnolliset määräykset luokittelevat perheitä eri tyyppeihin. Yleisimmät perhetyypit ovat ydinperhe, suurperhe ja moniydinperhe. Ydinperhe koostuu vanhemmista ja heidän lapsistaan – myös suuret perheet ovat usein ydinperheitä.

Suurperheessä on monia jäseniä, joiden väliset suhteet voivat olla läheisiä tai etäisiä. Moniydinperhe sen sijaan koostuu monesta ydinperheestä. On myös olemassa suurydinperheitä, joihin kuuluu muita sukulaisia, sekä perheitä, joissa on vain yksi vanhempi ja hänen lapsensa.

Oikeus perheeseen

Yksi perhettä koskevista säädöksistä on jokaisen oikeus perheeseen. Tähän kuuluvat lakisäädökset, jotka koskevat kumppanien välistä suhdetta, vanhemmuutta ja lasten huoltajuutta sekä vanhempien vastuuta.

Jokaisella säädöksellä on oma linjauksensa. Kumppanien välistä suhdetta koskevat lakisäädökset liittyvät pääosin avioliittoon, puolisoiden henkilökohtaisiin ja taloudellisiin aspekteihin, kriiseihin, asumuseroon ja avioeroon.

Nykypäivänä on monenlaisia perherakenteita

Vanhemmuutta koskevat lakisäädökset säätelevät aviollista vanhemmuutta ja aviotonta vanhemmuutta koskevia asioita sekä adoptiota. Tämän lain piiriin kuuluvat myös lapsen laillista huoltajuutta koskevat kysymykset, etenkin silloin, jos vanhemmat eivät ole pariskunta. Vanhemmuutta koskeviin lakisäädöksiin kuuluvat myös lait, jotka koskevat vanhempien vastuuta sekä lasten edunvalvojina olemista.

On tärkeää pitää mielessä, että perhettä koskevat lakisäädökset ja oikeus perheeseen ovat tärkeitä ja eettisiä ratkaisuja. Myös moraali ja uskonnot vaikuttavat näihin säädöksiin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.