Voiko peukalon imeminen olla hyödyksi lapsen terveydelle? - Äitiyden Ihme
 

Voiko peukalon imeminen olla hyödyksi lapsen terveydelle?

Voiko peukalon imeminen olla hyödyksi lapsen terveydelle?
Eva Maria Rodriguez Diego

Kirjoittanut ja tarkastanut ammattikirjoittaja ja liikuntakasvatuksen asiantuntija Eva Maria Rodriguez Diego.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Peukalon imeminen on tapa, josta lapsen tulisi päästä eroon kasvaessaan, jotta vältytään avopurennalta ja kitalaen vioilta. Uusi tutkimus kuitenkin osoittaa, että pahaksi tavaksi tuomitusta peukalon imemisestä on myös yllättäviä etuja.

Peu­kalon ime­minen ja kyn­sien pures­kelu saat­tavat nimittäin suo­jata lap­sia aller­gioilta heidän kasvaessaan. Tutkimuksen suorittanut kana­da­lai­suu­si­see­lan­ti­lainen tutki­ja­ryhmä esittää, että peukalon imeminen ja kynsien pureskelu altistavat lapsen normaalia suuremmalle määrälle mikrobeja, mikä muokkaa lapsen immuunijärjestelmää ja vähentää hänen riskiään sairastua allergiaan.

Tutkimus suoritettiin Otagon yliopiston tutkijoiden toimesta ja sen tulokset julkaistiin yhdysvaltalaisessa Pediatrics-lehdessä.

Tutkimustulokset tukevat hygie­nia­hy­po­teesia

Tutki­ja­ryhmän ha­vainnot perus­tuvat yli tu­hannen henkilön terveys­tie­toihin. Tutkimukseen osallistuneiden lasten vanhemmat raportoivat lastensa peukalon imemisestä ja kynsien pureskelusta näiden ollessa 5-, 7-, 9- ja 11-vuotiaita.

Osallistujien aller­gioita tut­kittiin prick-iho­tes­teillä heidän ollessaan 13- ja 32-vuotiaita. Näillä ihopistokokeilla tutkitaan nopeaa allergiaa, ja tutkittavan iho oireilee yleensä muutaman minuutin sisällä, jos hän on herkistynyt tietylle allergeenille. Prick-testin avulla saadaan viitteitä esimerkiksi eläin- ja siitepölyallergioista.

Voiko peukalon imeminen olla hyödyksi lapsen terveydelle?

13 vuoden iässä ainoastaan 38% henkilöistä, jotka olivat imeneet peukaloaan tai pureskelleet kynsiään lapsena, reagoi vähintään yhteen allergeeniin. Henkilöillä, joilla ei ollut kumpaakaan näistä tavoista, vastaava luku oli 49%.

Tulos oli vielä selvempi niiden tutkittavien kohdalla, jotka olivat sekä imeneet peukaloaan että pureskelleet kynsiään säännöllisesti ollessaan vauvoja. Ainoastaan 31 prosentilla näistä henkilöistä ihotesti osoitti allergian merkkejä.

Tulos kävi entistä selvemmäksi tutkimuskohteiden täytettyä 32 vuotta, etenkin, kun tutkijat ottivat huomioon myös muut allergioihin vaikuttavat tekijät, kuten sukupuolen, perheen allergiahistorian, lapsuuden lemmikit, tupakointitottumukset ja lapsuuden aikaisen rintatuokinnan.

Näiden tulosten perusteella lapsen peukalon imemisestä tai kynsien pureskelusta ei tarvitse huolestua – ainakaan hygienianäkökulmasta. Tutkijoiden mukaan tulokset tukevat niin sanottua hygie­nia­hy­po­teesia, jon­ka mu­kaan lapsuuden infek­tiot ja mikro­bial­tis­tus vähentävät allergioita.

Voiko peukalon imeminen tehdä hyvää lapsen terveydelle?

Eroon lapsuusajan huonoista tavoista

Vaikka peukalon imeminen tai kynsien pureskelu saattavat estää allergioihin sairastumisen, tulisi lapsen pyrkiä pääsemään näistä tavoista eroon, sillä niillä voi olla ikäviä seuraamuksia.

Vaikka peukalon imeminen onkin tavallista käytöstä vauvalla, tavasta olisi hyvä luopua viimeistään neljän vuoden iässä, sillä kitalaen luusto on pehmeää ja muovautuvaa, ja peukalon imeminen voi aiheuttaa kitalaen vikoja. Pahimmillaan tuloksena voi olla kasvojen epämuodostumia tai fonetiikkaan liittyviä ongelmia lapsen opetellessa puhumaan.

Peu­kalon ime­minen saattaa synnyttää hammasongelmia, minkä lisäksi se voi aiheuttaa ongelmia itse peukaloon esimerkiksi sormi­tu­leh­duksen muodossa.

Kolme vuotta täyttänyt lapsi liikkuu jo itsenäisesti, mikä tarkoittaa, että lapsi saa käsiinsä erilaisia esineitä ja aineita. Jos lapsi edelleen imee peukaloaan, on myrkytyksen ja tulehdusten mahdollisuus aina läsnä.

Lapsen ei ole hyvä myöskään pureskella kynsiään. Sen lisäksi, että tulehdusten riski kasvaa lapsen ikääntyessä, kynsien pureskelu voi aiheuttaa esimerkiksi syyliä ja hammasongelmia. Myös jokapäiväisten toimien suorittaminen saattaa vaikeutua, jos lapsi on pureskellut kyntensä hyvin lyhyiksi.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.