5 vinkkiä nuorten syömishäiriöiden ehkäisemiseen
 

5 vinkkiä nuorten syömishäiriöiden ehkäisemiseen

Nuorten syömishäiriöiden ehkäisemiseksi vanhempien on huolehdittava heidän mielenterveydestään ja suhteestaan ruokaan.
5 vinkkiä nuorten syömishäiriöiden ehkäisemiseen
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Nuoruus on kriittinen elämänvaihe syömishäiriöiden puhkeamisen kannalta. Sosiaalinen paine, huono itsetunto, tarve kuulua joukkoon ja tunteiden hallinnan vaikeudet lisääntyvät nuoruudessa ja voivat johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin. Tästä syystä yksi oleellisista tehtävistä kotona on pyrkiä ehkäisemään syömishäiriöitä nuorilla. Tässä artikkelissa jaamme vinkkejä nuorten syömishäiriöiden ehkäisemiseen.

Perhe on merkittävä sosiaalistava tekijä: se välittää arvoja ja tapoja sekä vaikuttaa merkittävästi nuorten elämäntyyliin. Opitut asenteet ruokaa, omaa kehoa sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä kohtaan voivat toimia syömishäiriöltä suojaavina tai sille altistavina tekijöinä. Kuinka siis voimme suojella nuoria? Tässä on muutamia perusvinkkejä nuorten syömishäiriöiden ehkäisemiseen.

Nuorten syömishäiriöt

Nuoret ovat syömishäiriöiden puhkeamisen kannalta haavoittuvin väestöryhmä. Uusimpien tutkimustietojen mukaan suomalaisnuorista jopa 10,5 % on sairastanut jotakin syömishäiriötä varhaisaikuisuuteen saapuessaan.

Nämä lukemat ovat lannistavia, etenkin kun ottaa huomioon, että syömishäiriöitä puhkeaa yhä nuoremmille.

Paitsi että syömishäiriöt ovat pakkomielteistä suhtautumista omaan kehoon, ne ovat monimutkaisia oireyhtymiä, jotka aiheuttavat suurta psyykkistä kärsimystä ja vaarantavat ihmisten terveyden. Ne kestävät usein vuosia ja aiheuttavat vakavia fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia, jotka voivat olla peruuttamattomiakin. Tästä syystä niiden ennaltaehkäisy on ensiarvoisen tärkeää.

Syömishäiriöitä ehkäistäksemme meidän on ensin tiedettävä, mistä niissä on kyse. Vaikka termit anoreksia ja bulimia ovat yleisesti tunnettuja, kaikki eivät tiedä mitä ne tarkalleen ottaen ovat eivätkä ole tietoisia myöskään muista syömishäiriöistä.

Jos olet teini-ikäisen vanhempi, ensimmäinen neuvo on selvä: hanki tietoa luotettavista lähteistä.

Nuoruus on syömishäiriöiden puhkeamisen kannalta kriittinen elämänvaihe.

Vinkkejä nuorten syömishäiriöiden ehkäisemiseen

Edellä mainitun lisäksi on tärkeää noudattaa tiettyjä ohjeita ja periaatteita jo siitä lähtien, kun lapset ovat pieniä. Muista, että vaikka teini-iässä ikätoverit ovat merkittävässä asemassa, tärkeimmät henkilökohtaiset työkalut hankitaan kotona.

1. Auta lapsia rakentamaan hyvä suhde ruokaan

Lasten suhde ruokaan alkaa muodostua jo syntymästä lähtien, jatkuu imetyksen ja myöhemmin kiinteän ruoan myötä. Jotta lapsille kehittyisi myönteinen suhde ruokaan, heille on tärkeää kertoa, että ruoka on kehon “polttoainetta” ja että oikein syöminen on rakkaudenosoitus omaa kehoa kohtaan.

Toisin sanoen etusijalla ja lähtökohtana tulee olla terveys, ei ulkonäkö.

Lasten on annettava kuunnella nälkä- ja kylläisyyssignaalejaan, eikä heitä saa pakottaa syömään eikä kiristää tai lahjoa ruoalla.

Ruokailun tulee olla miellyttävä ja rento hetki, jossa ei ole konflikteja, riitoja eikä häiriötekijöitä (kuten matkapuhelimia tai televisiota).

2. Luo perheen yhteisiä rutiineja ja tottumuksia

On osoitettu, että perheen kanssa yhdessä syövillä lapsilla  on pienempi riski sairastua syömishäiriöön kuin niillä, jotka eivät syö perheen kesken.

Perheen yhteinen ruokailuhetki antaa samalla vanhemmille mahdollisuuden näyttää lapsilleen terveellisen syömisen mallia. Se kannustaa myös kaikkia syömään samaa ruokaa ja nuoria tekemään terveellisiä valintoja. Lisäksi ruokapöydässä käytävät mukavat keskustelut vahvistavat perhesiteitä.

On myös erittäin hyödyllistä harrastaa liikuntaa säännöllisesti koko perheen kesken. Tämä edistää itsestä huolehtimista ja terveellisiä elämäntapoja miellyttävällä tavalla ja luonnostaan jo varhaisesta iästä lähtien.

3. Auta lapsiasi rakentamaan vahva itsetunto

Alhainen itsetunto on merkittävä riskitekijä syömishäiriöiden puhkeamisen kannalta teini-iässä.

Lasten on rakennettava vahva ja vakaa itsetunto, tunnettava omat hyvät puolensa, hyväksyttävä puutteensa ja arvostettava itseään sellaisina kuin he ovat, ulkonäöstä riippumatta.

Tällainen ehdoton rakkaus itseä kohtaan auttaa heitä vastustamaan ikätoverien painostusta sekä median ja sosiaalisen median sanelemia kauneusihanteita.

4. Kerro lapsille syömishäiriön riskeistä

Vaikka tämä saattaa tuntua tarpeettomalta, on tärkeää puhua avoimesti nuorten kanssa siitä, mitä syömishäiriö pitää sisällään. Heille on kerrottava sen oireista, syistä ja seurauksista, sillä nuorten on tunnettava sen merkittävimmät terveysriskit ja tiedettävä, että se ei ole leikin asia.

Näistä asioista keskusteleminen voi auttaa heitä tunnistamaan, milloin he itse ovat vaarassa sairastua, ja rohkaista heitä pyytämään apua.

Myös lasten huolet ja tarpeet on huomioitava. Jos he ovat huolissaan kehonkuvastaan tai painostaan, ota aina yhteyttä ammattilaiseen saadaksesi yksilöllistä apua.

5. Opeta heitä huolehtimaan mielenterveydestään

Vanhempien on hyvä tietää vinkkejä nuorten syömishäiriöiden ehkäisemiseen.

Meidän on pidettävä mielessä, että syömishäiriöt ovat psyykkisiä sairauksia. Siksi ahdistuneisuus tai masennus, kiusatuksi tuleminen, henkilökohtaiset vaikeudet tai perheen ongelmat voivat saada syömishäiriön puhkeamaan.

On tärkeää opettaa lapsia hallitsemaan tunteitaan, ilmaisemaan itseään luottavaisesti ja kääntymään vanhempien puoleen kaikissa tarpeissaan. Ja jos tämä ei riitä, on haettava ammattiapua.

Kasvatustyylit ovat sidoksissa syömishäiriöiden puhkeamiseen. Tästä syystä vanhempien on valittava demokraattinen kasvatustyyli autoritaarisen, sallivan tai välinpitämättömän tyylin sijaan.

Nuorten syömishäiriöiden ehkäisy ei ole aina mahdollista

Vaikka vanhemmat pyrkisivät soveltamaan kaikkia yllä olevia periaatteita, yksikään nuori ei ole täysin turvassa syömishäiriöiltä. Siksi varhainen havaitseminen on ratkaisevan tärkeää.

Vanhempana sinun on oltava tietoinen syömishäiriöstä kertovista merkeistä ja haettava ammattiapua jo heti alussa. Jos annat syömishäiriön jatkua, sen haitalliset vaikutukset lapsesi fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ovat entistä suuremmat.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Losada, A. V. (2018). Trastornos de la Conducta Alimentaria y Estilos Parentales. Perspectivas Metodológicas, 21 (I), 89-112
  • Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. (2018, 30 de Noviembre). Los trastornos de la conducta alimentaria son la tercera enfermedad crónica más frecuente entre adolescentes. [Comunicado de prensa]. https://www.semg.es/index.php/noticias/item/326-noticia-20181130
  • Marfil, R., Sánchez, M. I., Herrero-Martín, G., & Jáuregui-Lobera, I. (2019). Alimentación familiar: influencia en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Journal of Negative and No Positive Results4(9), 925-948.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.