Kuinka opettaa lasta kirjoittamaan? - Äitiyden Ihme
 

Kuinka opettaa lasta kirjoittamaan?

Kuinka opettaa lasta kirjoittamaan?
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Equipo Editorial

Viimeisin päivitys: 13 tammikuuta, 2019

Tänä päivänä meillä on käytettävissämme erilaisia laitteita ja teknologiaa, kun on aika opettaa lasta kirjoittamaan. Voimme hyödyntää puhelimia, tabletteja ja tietokoneita paitsi lataamalla pelejä ja opettavaisia sovelluksia, myös muilla tavoin.

Kirjoittaminen on tärkeä taito, ja lapsen tulee oppia kirjoittamaan oikein välttyäkseen myöhemmin ongelmilta koulussa ja muissa ympäristöissä.

Vanhemmat ovat lapsen roolimalleja, opettajia ja oppaita, ja heidän kannattaakin pyrkiä olemaan luovia ja älykkäitä opettamisen suhteen. Vanhempien täytyy olla hyviä opettajia ja antaa lapselle yksinkertaisia tehtäviä, joiden avulla tämä nauttii oppimisprosessista.

Huomioon otettavia asioita

Kun lapsen on aika opetella kirjoittamaan, hänelle tulee tarjota oppimista tukeva ympäristö, jossa on mahdollisimman vähän häiriötekijöitä. Nuori lapsi ei ole vielä täysin oppinut keskittymään yhteen asiaan pitkää aikaa.

Vanhempien on tärkeä opettaa lapselle hyvä asento ja oikea tapa pidellä kynää sekä ohjata lapsen käden liikkeitä niin, että tämä oppii, mitä kynän ja paperin avulla voidaan tehdä.

Kirjoittamisen opetteluun investoitu aika on äärimmäisen arvokasta. Sitä välttämättä edes huomaamatta, vanhemmat tarjoavat lapselleen seuraavat asiat auttamalla häntä kirjoittamisen oppimisessa:

 • Työkalun, jonka avulla kehittää ja parantaa kognitiivisia taitoja
 • Tavan ilmaista luovuutta
 • Tavan kommunikoida
 • Viihdykkeen
Kuinka auttaa lasta oppimaan kirjoittamaan?

Miksi kirjoittamaan oppiminen on tärkeää?

Kirjoittamalla lapsi kehittää esimerkiksi keskittymiskykyään, muistiaan ja tarkkaavaisuuttaan. Lapsi myös pääsee käsiksi tietoon, joka puolestaan kehittää älykkyyttä.

On tärkeää, että myös vanhempi opettaa lasta kirjoittamaan, eikä tehtävää delegoida täysin lastenhoitajalle tai opettajalle. Vanhempien tulee olla osa lapsen oppimisprosessia. Tämän lisäksi lapsi, joka osaa kirjoittamisen alkeet aloittaessaan koulunkäynnin, pärjää koulussa paremmin.

Lapset osaavat piirtää kynällä viivoja jo kolmen vuoden iässä. Piirtely on hyvä tapa harjoittaa kättä ja kehittää hienomotorisia taitoja.

Kuinka opettaa lasta kirjoittamaan?

1. Luo rauhallinen ja miellyttävä ympäristö

Auttaakseen lasta oppimaan, vanhempien on tärkeä tarjota tälle rauhallinen ja hiljainen ympäristö, jossa on helppo keskittyä.

Yksi hyvä idea on soittaa hiljaa pehmeää musiikkia, joka paitsi rentouttaa lasta, myös rohkaisee häntä harjoittelemaan sekä lyhyiden että pitkien viivojen piirtämistä.

2. Hanki tarvittavat välineet

Vanhempien tulee hankkia lapselle erilaisia kyniä ja paperia tai vihko ja opettaa tätä pitelemään kynää oikein kädessään. Tämän jälkeen lasta voidaan ohjata piirtämään pysty- ja vaakaviivoja sekä ympyröitä. Tätä varten vanhempi voi piirtää paperille pisteitä, joita lapsi voi yhdistää piirtämällä viivoja.

Parents should give their child pencils and paper or a notebook, and teach him to hold the utensil correctly between his fingers.

3. Keksi muita käsiä hyödyntäviä aktiviteetteja

Lapsen kirjoittamista voidaan tukea myös muiden aktiviteettien, kuten piirtämisen, leikkaamisen, liimaamisen ja värittämisen, avulla.

Lapsen kanssa voidaan leikkiä palapeleillä ja kirjaimia hyödyntävillä peleillä, jotka kehittävät psykomotorisia taitoja.

4. Vältä painostamasta lasta

Vaikka lapsi ei oppisi kirjoittamaan odotetussa ajassa, häntä ei saa painostaa tai rangaista. Jokainen lapsi oppii omaan tahtiinsa, ja lasta on tärkeä kehua hänen yrittäessään, mikä estää häntä lannistumasta.

5. Suunnittele aakkosto

Jotta kirjaimet tulevat lapselle tutuiksi, vanhemmat voivat suunnitella ja valmistaa aakkoston, joka sijoitetaan kotona näkyvälle paikalle. Jokaisen kirjaimen ääntämistä toistetaan, kunnes lapsi muistaa kirjaimet ilman apua.

Kuinka auttaa lasta oppimaan kirjoittamaan?

6. Lue lapselle

Kirja tai lehti täynnä lapselle sopivia tarinoita voi olla iso apu. Lapselle voidaan näyttää kirjaimia ja rohkaista häntä kirjoittamaan niitä paperille. Näin lapsi oppii, kuinka kirjoitettu kieli toimii.

7. Rohkaise lasta kirjoittamaan

Yksi asioista, jonka lapsi rakastaa nähdä kirjoitettuna, on hänen oma nimensä. Kirjoittamalla lapsen nimen paperille, voit ilahduttaa lasta ja rohkaista häntä kirjoittamaan. Oman nimen jälkeen lapsi voi pikkuhiljaa alkaa harjoitella äidin, isän, sisarusten ja lemmikkien nimien kirjoittamista.

Myös kirjaimia ja numeroita hyödyntävät leikit ovat hyvä tapa rohkaista lasta kirjoittamaan.

Aikaisessa vaiheessa kirjoittamaan oppimisen etuja

 • Kasvattaa ttsetuntoa
 • Rohkaisee luovuutta
 • Opettaa lasta kommunikoimaan selkeämmin
 • Stimuloi muistia ja keskittymiskykyä
 • Auttaa omaksumaan muuten helposti unohtuvaa tietoa
 • Kehittää liikkeiden koordinaatiota
 • Aktivoi aivojen neuroneita ja auttaa hermoyhteyksien syntymistä
 • Oikeaoppinen kirjoittaminen auttaa selkeyttää ajatuksia ja tekemään päätöksiä lapsen kasvaessa

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Aguirre, R. (2004). La lectura y la escritura en la escuela. En J. Peña González y S. Serrano de Moreno (Comps.), La lectura y la escritura en el siglo XXI (pp. 70-79). Mérida. Venezuela: CDCHT – ULA.
 • Cassany, D. (1996). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. Barcelona, España: Pai-dós Ibérica S. A.
 • Fons, M. (2001). Enseñar a leer y a escribir. En Didáctica de la lengua en la educación infantil. Monserrat, Bigas y Monserrat Correig (Edits.) pp. 179-212. Madrid: SÍNTESIS, S. A.
 • Villalobos, J. (2006). La lectura y la escritura como herramientas para el desarrollo del cono-cimiento y aprendizaje. En J. Peña González y S. Serrano de Moreno (Comps.), La lectura y la escritura. Teoría y práctica (pp. 33-58). Mérida. Venezuela: Consejo de Desarrollo Científico Humanístico y Tecnológico y Consejo de Estudios de Postgrado Universidad de Los Andes.
 • Vygotsky, L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Grijalbo.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.