Musiikki voi tehostaa lapsen luovuutta - Äitiyden Ihme
 

Musiikki voi tehostaa lapsen luovuutta

Musiikilla voi olla tärkeä rooli lapsen luovuuden kehittymisessä ja se voi kehittää lapsen mieltä jo varhaisessa vaiheessa.
Musiikki voi tehostaa lapsen luovuutta
Natalia Cobos Serrano

Kirjoittanut ja tarkastanut sosiaalipedagogi Natalia Cobos Serrano.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Musiikki voi tehdä ihmeitä lapsen kehitykselle. Se voi yhdistää lapsen mielen ja kehon ja tarjota hänelle olennaisia taitoja tulevaisuutta ajatellen. Mutta voiko musiikki tehostaa lapsen luovuutta?

“Jokainen lapsi on taiteilija. Vaikeus piilee siinä, että pysyy taitelijana kasvaessaan isoksi.”

– Pablo Picasso

Musiikki yhdistää mielen ja kehon

Onko luovuus sisäsyntyinen luonteenpiirre?

Mitä enemmän henkilöllä on ideoita, sitä luovempi hänestä kasvaa. Tätä laajaa ajattelua pidetään kykynä keksiä useampia vastauksia yhteen kysymykseen. Suppeasti ajatteleva pystyy sen sijaan antamaan vain yhden vastauksen.

Musiikin ja luovuuden välinen suhde on ollut pitkään suuren mielenkiinnon kohteena, ja monet tutkimukset ovatkin yrittäneet selvittää, onko luovuus sisäsyntyistä vai voiko sitä kehittää.

Muusikko, matemaatikko ja The Music Intelligence Labin johtaja Parag Chordia on osoittanut, että musiikki voi olla avaintekijänä ihmisen luovuuden prosessissa. Chordian mukaan luovuus on meissä jokaisessa läsnä. Mutta miten luovuutta voi kehittää täyteen potentiaaliinsa?

“Sinun tulee olla valppaana, kyseenalaistaa ja selvittää, jotta aloitekykysi herää.”

– Bruce Lee

Luovuus on läsnä meissä jokaisessa

Kuinka musiikki tehostaa lapsen luovuutta?

Jokaisella lapsella on synnynnäisiä taitoja ja kykyjä, kuten myös oma luovuuden prosessinsa. Kuten mitä tahansa muuta taitoa, myös luovuutta tulisi harjoittaa.

Musiikkipedagogi ja säveltäjä R. Murray Schafer sanoo, että musiikki voi kannustaa kehittämään lapsen analyyttisia kykyjä ja ongelmanratkaisutaitoja. Musiikki voi myös auttaa kehittämään lapsen päättelykykyä ja auttaa sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Lyhyesti sanottuna musiikki voi tehostaa luovuutta.

Musiikilla on suuri vaikutus lapsiin, minkä vuoksi se onkin yksi parhaista menetelmistä tehostaa lapsen luovuutta ja kognitiivisia taitoja.

Musiikki voi tehostaa lapsen luovuutta

Lapsen luovuuden kehittyminen musiikin avulla

Musiikki voi stimuloida lapsen mielikuvitusta, jolla on hyvin merkittävä rooli luovuuden prosessissa. Miellyttävä musiikkikappale voi muuttaa tuntemuksia, luoda mielikuvia ja tehostaa luovuutta.

Schafer toteaa, että musiikin opettaminen auttaa lasta löytämään luovan potentiaalinsa. Tältä pohjalta olisikin tärkeää liittää musiikki lapsen oppimiskäyrään.

“Ilman musiikkia elämä olisi virhe.”

– Friedrich Nietzche

Tänä päivänä lapset elävät hyvin paljon ärsykkeitä sisältävässä maailmassa ja kuuntelevat yleisesti ottaen paljon musiikkia. He eivät kuitenkaan välttämättä saa tarpeeksi musikaalisia ärsykkeitä koulussa. Ymmärtämällä sen, kuinka paljon musiikki voi tehostaa lapsen luovuutta, on hyvin tärkeää kannustaa lasta musikaalisuuteen niin kotona kuin koulussakin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Bernal, J. (2001). Educación musical escolar y desarrollo de la creatividad. En I Congreso de Creatividad y Sociedad. Barcelona: Universidades de Barcelona.
  • Casas, M. V. (2001). ¿Por qué los niños deben aprender música?. Colombia Médica. Vol 32, nº 4, pp- 197-204. Colombia: Cai.
  • Schafer, M. (1983). El compositor en el aula. Buenos Aires: Ricordi.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.