Lapselle on tärkeää opettaa sinnikkyyttä - Äitiyden Ihme
 

Lapselle on tärkeää opettaa sinnikkyyttä

Opettamalla lapselle sinnikkyyttä hän saa käyttöönsä resurssit, joita hän tarvitsee elääkseen terveellistä ja onnellista elämää. Lapsen on hyvä oppia näkemään asioiden valoisat puolet ja pilven hopeareunuksen, mutta myös omaksua olennaisia elämäntapataitoja.
Lapselle on tärkeää opettaa sinnikkyyttä

Viimeisin päivitys: 15 syyskuuta, 2019

Sinnikkyys tarkoittaa kykyä kohdata hankalia tilanteita ja selviytyä vastoinkäymisistä voittajana. On sanomattakin selvää, että lapsen tulee saada hoivaa ja turvaa aikuiselta, mutta hänelle on myös tärkeää opettaa sinnikkyyttä jo nuoresta iästä lähtien, sillä se auttaa edistämään hänen itsenäistymistään.

Minnesotan terveysministeriön tutkijat ovat määrittäneet, että sinnikkyys on tulosta dynaamisista vuorovaikutuksista henkilön kokemien epäsuotuisten kokemusten ja häntä suojelevien tekijöiden välillä. Tämä saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta selvennämme asiaa seuraavaksi.

Sinnikkyyden opettaminen lapselle ja sen soveltaminen todellisessa elämässä

Ei ole harvinaista kohdata yksilöitä ja perheitä, jotka ovat käyneet läpi uskomattoman vaikeita kokemuksia, mutta onnistuneet pääsemään niistä yli. Toisaalta tiedämme myös ystäviä tai perheenjäseniä, jotka murtuvat pienemmästäkin vastoinkäymisestä. Mikä tekijä erottaa edellä mainitut ihmisryhmät toisistaan?

Lapselle on tärkeää opettaa sinnikkyyttä jo pienestä pitäen

Näihin eroavaisuuksiin vaikuttavat eittämättä perimä sekä sosiaaliset ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät. Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että määräävä erottava tekijä on sinnikkyys.

Cambridge Dictionaryn ja fysiikan määritelmän mukaan sinnikkyys tarkoittaa sitä, että kappale palautuu sille ominaiseen muotoon, kun sitä on taivutettu, venytetty tai puristettu. Kun sinnikkyys liitetään ihmisen piirteisiin, tarkoittaa se kykyä olla onnellinen ja menestyvä myös vaikean tai huonon kokemuksen jälkeen.

Kaksi lapsensa menettänyttä perhettä voivat surra hyvin eri tavoin. Ensimmäinen perhe voi romahtaa kohdatessaan tragedian, kun taas toinen perhe pystyy lopulta jatkamaan elämäänsä käymällä läpi surun eri vaiheet, joita ovat kieltäminen, viha, kaupankäynti, masennus ja hyväksyminen.

Kun lapselle opettaa sinnikkyyttä, tapahtuu huomattava muutos

Näyttää siis siltä, että sinnikkyys on tekijä, joka tuottaa merkittävän muutoksen siinä, kuinka yksilö kohtaa ongelmat ja reagoi niihin. Tekijät, jotka ravitsevat sinnikkyyttä, ovat:

  • Itsetunto
  • Itseluottamus
  • Henkisyys
  • Huumorintaju

Sinnikkyyttä on usein pidetty elämäntaitona, jolla on ollut tärkeä merkitys menneinä vuosikymmeninä, ja on edelleen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinnikkyys on universaali lääke kaikkiin vaikeisiin tilanteisiin. Mutta se on kuitenkin tärkeä ominaisuus, jota ihmisten tulisi vaalia kodeissa ja kouluissa.

Sinnikkyys tarkoittaa vaikeista kokemuksista yli pääsemistä voittajana

Loppuyhteenveto

Sinnikkyys on yksilön kyky, joka auttaa häntä pääsemään yli ongelmista ja muuntamaan esteet vahvuuksiksi. Vaikka kyseessä on osittain biologinen ja sisäsyntyinen piirre, hyvä uutinen on se, että sinnikkyyttä on mahdollista opetella ja työstää.

Juan de Dios Uriarte Espanjan Bilbaon Kasvatustieteellisestä koulusta ja kehityspsykologian laitokselta kertoo:

“Koulu voi olla olennainen osa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja se voi edistää kaikkien oppilaiden sinnikkyyttä, olivatpa he vähäosaisia tai eivät, jos sen opettamisella on merkittävä koginitiivinen funktio. […] Näin tekemällä annetaan tilaa oppilaiden kommunikoinnille ja jokaiselle opiskelijalle mahdollisuus vakiinnuttaa positiivisia sidoksia, joita voidaan mahdollisesti hyödyntää muissa sosiaalisten kontekstien negatiivisissa kokemuksissa.”


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.