5 tapaa pitää huolta lasten kuulosta
 

5 tapaa pitää huolta lasten kuulosta

On tärkeää suojata lasten kuuloa, jotta heidän kommunikaatio- ja kielitaitonsa kehittyisi asianmukaisesti.
5 tapaa pitää huolta lasten kuulosta

Viimeisin päivitys: 18 huhtikuuta, 2023

Vanhempina olemme velvollisia huolehtimaan lastemme hyvinvoinnista. Tähän ei kuulu ainoastaan terveellisen ruokavalion tarjoaminen ja säännöllisissä terveystarkastuksissa käyttäminen, vaan myös erilaisten strategioiden hyödyntäminen lasten asianmukaisen kehityksen edistämiseksi. Tänään esittelemme viisi tapaa pitää huolta lasten kuulosta.

Kyky kuulla ja käsittää ääniä on ratkaisevan tärkeää ihmisen oppimiselle, kommunikaatiolle ja sosialisaatiolle. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan noin 32 miljoonalla lapsella maailmanlaajuisesti on kuulo-ongelmia, jotka ovat yksi yleisimmistä lapsuuden häiriöistä. Kuulo-ongelmien välttämiseksi tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

5 tapaa pitää huolta lasten kuulosta

Espanjan lastenlääkäriliiton (AEP) mukaan kolmella 1000 vastasyntyneestä on toinen tai molemmat korvat joko osittain tai täysin kuuroutuneet. Kuulo-ongelmien varhainen havaitseminen sekä perushoito voi parantaa merkittävästi lasten elämänlaatua.

Tässä on joitakin tapoja pitää huolta lasten kuulosta.

1. Säännölliset kuulotarkastukset

Lääkäri tarkastaa vauvan korvia.

Kuurouden havaitseminen vastasyntyneillä on ratkaisevan tärkeää heidän asianmukaisen kehityksensä turvaamiseksi. Monissa tapauksissa kuulon heikkeneminen ilmenee imeväisikäisillä vasta kun he ovat jo useamman kuukauden ikäisiä, mikä voi viivästyttää diagnoosia ja hoitoa. Mitä aikaisemmin kuulo-ongelma havaitaan, sitä nopeammin asiaan voidaan puuttua haittavaikutusten minimoimiseksi.

Vie lapsesi jokaiseen terveystarkastukseen ja pidä mielessä, että monet sairaalat tutkivat nykyään vastasyntyneitä ja vähän vanhempiakin vauvoja kuulonaleneman varalta. Näissä tutkimuksissa vauvan korvaan asetetaan kuulokoje, joka mittaa vasteita ääniin. Verkosta löydät helposti paikkakuntasi kuulokeskuksen, jonne voit viedä lapsesi, jos huomaat hänen kuulossaan jotain hälyttävää.

2. Kuulosuojaimien käyttö meluisassa ympäristössä

Meluisissa paikoissa lasten korvat tulee suojata kuulosuojaimilla. Erittäin kovat ja jatkuvat äänet voivat vahingoittaa kuuloa, etenkin pienillä lapsilla, joiden korvat ovat herkemmät kuin aikuisilla.

Amerikan kuuloliiton tekemässä tutkimuksessa todetaan, että lasten altistumista esimerkiksi konserttien tai urheilutapahtumien kovalle melulle tulisi vähentää. On tärkeää, että vanhemmat opettavat lapsiaan käyttämään kuulosuojaimia, kuten korvatulppia tai vastamelukuulokkeita, oikein.

3. Äänenvoimakkuusrajoituksen asettaminen elektronisille laitteille

Kun lapset käyttävät älylaitteita, kuten matkapuhelimia, tabletteja, tietokoneita tai televisioita, WHO suosittelee asettamaan ja estämään maksimiäänenvoimakkuuden niin, että äänenvoimakkuus ei koskaan ole yli 60 % maksimista.

Monissa elektronisissa laitteissa on lapsilukkoasetus, jolla voidaan rajoittaa maksimiäänenvoimakkuutta ja estää sopimaton sisältö. Vanhempien tulisi myös rajoittaa lastensa ruutuaikaa.

4. Kuulokkeiden pitkäkestoisen käytön välttäminen

Pieni tyttö kuuntelee kuulokkeilla.

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vaikuttaa haitallisesti sekä lasten että aikuisten kuuloon, ja tämä onkin yksi kuulon heikkenemisen merkittävimmistä syistä. On tärkeää, että lapset käyttävät kuulokkeita enintään tunnin päivässä kohtuullisella äänenvoimakkuudella. On myös hyvä huomioida, että suoraan korvaan asetettavat kuulokkeet voivat olla kuulolle haitallisempia kuin korvan päälle asetettavat kuulokkeet. Lasten on parempi käyttää jälkimmäisiä mahdollisimman paljon.

5. Kannusta lapsia liikkumaan ja syömään terveellisesti

Säännöllinen liikunta parantaa verenkiertoelimistön terveyttä ja alentaa verenpainetta, mikä vähentää kuulovaurioita aiheuttavien sairauksien riskiä. Lisäksi tasapainoinen ruokavalio, jossa on runsaasti vitamiineja ja kivennäisaineita sisältäviä ruoka-aineita, kuten hedelmiä ja vihanneksia, voi auttaa suojaamaan kuulojärjestelmää.

Onkin tärkeää kannustaa lapsia liikkumaan leikin lomassa ja tarjota heille terveellinen ruokavalio jo varhaisesta iästä lähtien.

Noudata näitä suosituksia pitääksesi huolta lastesi kuulosta

Kuulo on oleellinen kyky lasten kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta. On erittäin tärkeää tehdä tiettyjä varotoimia korvien suojaamiseksi jo varhaisesta lapsuudesta lähtien. Huoltajien on opetettava lapsille hyviä tottumuksia kuulosta huolehtimiseksi ja valvottava heidän altistumistaan melulle.


Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.