Opiskeluvinkkejä lapsille, joilla on ADHD
 

Opiskeluvinkkejä lapsille, joilla on ADHD

ADHD-lasten opiskeluvinkit auttavat heitä organisoimaan ja optimoimaan kotitehtäviinsä käyttämänsä ajan. Haluatko tietää muutamia vinkkejä? Jatka artikkelin lukemista.
Opiskeluvinkkejä lapsille, joilla on ADHD
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Opiskelu, läksyjen tekeminen ja kokeisiin lukeminen voivat olla epämiellyttäviä tehtäviä kenelle tahansa lapselle. Ne vaativat hyviä työkaluja ja tekniikoita, jotta vaivannäkö ei mene hukkaan. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä (ADHD) kärsivillä lapsilla on kuitenkin muita suurempia haasteita, koska heidän on luonteensa vuoksi vaikea istua paikoillaan ja keskittyä oppituntiin. Siksi esittelemme muutamia hyödyllisiä opiskeluvinkkejä ADHD-lapsille.

Perheen tulee osallistua aktiivisesti ADHD-lapsen opintoihin, tukea, ohjata ja olla mukana, kunnes hän pärjää itsenäisesti. Tässä mielessä kärsivällisyys ja empatia ovat tärkeitä ominaisuuksia. Älä lannistu, sillä sinnikkyyden ja oikeanlaisten opiskelutekniikoiden avulla lapsesi onnistuu kyllä koulutehtävissään.

Keskustelemme tässä artikkelissa tehokkaimmista strategioista, joita voit toteuttaa käytännössä.

Opiskeluvinkkejä lapsille, joilla on ADHD

Ennen kuin valitset opiskelutekniikan, on tärkeää keskustella edeltävistä vaiheista, joita tarvitaan hyödylliseen ja hedelmälliseen lukuhetkeen. Pidä siis mielessä seuraavat opintovinkit lapsille, joilla on ADHD.

Opiskelualueen tulee olla järjestyksessä.
Opiskeluympäristön tulee olla puhdas, siisti ja ilmastoitu, ja siellä tulee olla kaikki tarvittavat välineet käden ulottuvilla. Siellä ei myöskään saa olla keskittymistä häiritseviä esineitä, kuten näyttöjä tai leluja.

1. Varmista, että ympäristö on asianmukainen

Opiskelualueen tulee olla kodin hiljaisin paikka, ja sitä tulee käyttää vain tähän tarkoitukseen (tai ainakin mahdollisimman pitkälle). Tärkeintä on, että ympäröivä tila on puhdas ja siisti, siellä on hyvä valaistus ja riittävä ilmanvaihto.

Kaikkien tarvittavien materiaalien tulee olla valmiina ja ulottuvilla ennen luku-urakan alkamista. Tällä tavoin pänttääminen ei keskeydy välineiden etsimisen vuoksi.

Lisäksi on tärkeää pitää keskittymistä häiritsevät välineet poissa ulottuvilta. Lelut tulee laittaa pois näkyvistä ja tarpeettomat teknologiset laitteet viedä pois huoneesta.

2. Juurruta johdonmukaisuutta ja rutiineja

Kaikille lapsille, mutta aivan erityisesti ADHD-lapsille, rutiinit ovat hyvä apu. Heidän on tiedettävä, mitä vaiheita tulee noudattaa, missä järjestyksessä ja mihin aikaan.

Yritä saada heidät mahdollisuuksien mukaan opiskelemaan joka päivä samaan aikaan ja yhtä kauan. Opintorakenteen tulee aina noudattaa samaa järjestystä. Tässä mielessä on suositeltavaa aloittaa keskivaikeista tehtävistä, jatkaa vaativimmilla ja lopettaa helpoimmilla. Tällä tavoin motivaatio kasvaa ja pysyy yllä.

Tavan omaksumiseksi ja sen ylläpitämiseksi on suositeltavaa laatia aikataulu tai kalenteri ja varata tietty päivä ja ajankohta etukäteen kullekin tehtävälle.

3. Herätä lapsesi huomio ja motivaatio

Yksi tehokkaimmista opiskeluvinkeistä ADHD-lapsille on tehdä jotain mielenkiintoista ja mukavaa 5–10 minuuttia ennen läksyjen aloittamista.

Nopean lautapelin tai digitaalisen pelin pelaaminen, ristisanatehtävä tai sudoku ovat hyviä vaihtoehtoja. Näin lapsen huomio herää, ja opiskeluhetken koittaessa häntä ei laiskota.

Opiskelutekniikoita ADHD-lapsille

Kun edelliset vaiheet on suoritettu, on aika valita noudatettavat opiskelutekniikat. On huomattava, että jokainen lapsi on erilainen, ja mikä toimii yhdelle, ei sovi toiselle. Kokeile siis erilaisia strategioita, kunnes löydät miellyttävimmät ja toimivimmat menetelmät.

1. Läpi lukeminen ja alleviivaus

Tämä on yksi helpoimmista ja käytetyimmistä opiskelutekniikoista, mutta ei kätevin.

Se koostuu koko tekstin alustavasta lukemisesta ja sen jälkeen sen rakenteen ja osien analyysistä sekä kunkin kappaleen uudesta lukemisesta kokonaan. Yksi hyvä strategia on kirjoittaa jokaisen kappaleen pääajatukset marginaaliin.

Tärkeimmät ajatukset tulee alleviivata tiedon yhdistämiseksi ja kertauksen helpottamiseksi. Kun tätä on harjoiteltu, alleviivauksessa voi käyttää eri värejä tai erilaisia viivoja erottamaan pääkäsitteet toissijaisista käsitteistä.

2. Tiivistelmän tekeminen

Tekstin läpi lukemisen tulisi olla vasta alustava askel. Sen jälkeen aiheesta kannattaa tehdä tiivistelmä, joka on lyhyt teksti tärkeimmistä käsitteistä ja ideoista ilmaistuna lapsen omin sanoin.

Tiivistelmät pakottavat meidät tavallaan kehittämään materiaalia eteenpäin ja tekemään siitä oman näköistä.

Näin tekstiä ei enää vain lueta passiivisesti, vaan tietoa rakennetaan mielessä. Siten tämä prosessi auttaa lujittamaan muistissa olevia tietoja. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että tiivistelmä on täsmällinen: tärkeitä osia ei voi jättää pois, eikä siinä saa olla ylimääräistä tietoa. Siksi aikuisen tulee auttaa lasta tässä.

3. Hahmotelmien ja käsitekarttojen luominen

Joillekin lapsille tiivistelmä riittää. Useimpien lasten on kuitenkin mentävä askel pidemmälle. Näissä tapauksissa hahmotelmat ja käsitekartat auttavat syntetisoimaan tietoa ja järjestämään sen visuaalisesti niin, että sitä on helpompi ymmärtää ja oppia.

On tärkeää, että ne perustuvat avainsanoihin (eli niissä on vain vähän tekstiä) ja noudattavat hierarkiaa, jotta voidaan muistaa, mitkä käsitteet ovat alisteisia muille. Nuolia, aaltosulkuja ja muita symboleja voidaan käyttää osoittamaan näitä suhteita.

Tähän liittyen yksi hyödyllisimmistä opintovinkeistä ADHD-lapsille on niin sanottu opiskelu liikkeessä. Näillä lapsilla on vaikeuksia istua aloillaan pitkiä aikoja; siksi he voivat hyötyä tekstin lukemisesta seisten tai kävellen huoneessa. Muistivihkon sijaan he saattavat myös pitää enemmän tussitaulusta tai näytöstä, jolle he voivat laatia hahmotelmansa liikkeellä ollessaan.

4. Opettelukortit

Opettelukortit ovat hyvä opiskelun apuväline.
Muistin apuvälineet ovat keskeisiä elementtejä aiheen “kovan” ja tärkeän tiedon mieleen painamisessa ja palauttamisessa. Tehtävän saavuttamiseksi on kuitenkin tärkeää, että tiedot ovat ytimekkäitä ja konkreettisia.

Opettelukortit ovat pieniä paperi- tai pahvikortteja, joita voidaan käyttää eri tarkoituksiin.

Kokeeseen lukiessa niitä voidaan laatia oppiaineen avainkäsitteistä, jotta lapsi voi luoda oppimateriaalin. Kertausta varten kysymys voidaan sijoittaa toiselle puolelle ja vastaus toiselle puolelle. Näin lapsi voi testata tietonsa ennen koetta.

Niitä voidaan käyttää myös itseopiskelussa. ADHD-lapsilla on vaikeuksia noudattaa vaiheita ja saada prosessi päätökseen huomion herpaantumatta. Siksi hyvä lähestymistapa on laatia opettelukortteja, jotka auttavat heitä muistamaan, mitä tehdä milloinkin.

Opettelukortit voivat esimerkiksi sisältää matemaattisen ongelman ratkaisemiseen tarvittavat vaiheet. Ne voivat myös olla yleisluontoisempia ja auttaa lasta muistamaan, kuinka tehtävää käsitellään: lue lauseke, lopeta, mieti mitä siinä kysytään, analysoi vastausvaihtoehtoja ja vastaa.

5. Opiskeluvinkkejä lapsille, joilla on ADHD: tallenteet

Jokaisella meistä on erilainen oppimistyyli. Jotkut ovat visuaalisempia, kun taas toiset ovat enemmän auditiivisia tai kinesteettisiä. Jos opiskelustrategiat mukautetaan tähän henkilökohtaiseen ominaisuuteen, kaikki sujuu helpommin.

Esimerkiksi auditiiviset lapset voivat pitää enemmän oppiaineesta tehdystä äänitteestä ja oppia paremmin kuuntelemalla sitä useita kertoja.

Tämän tallenteen voi tehdä joku muukin, mutta sen tulisi mieluiten olla oppilaan itsensä laatima tiivistelmä opiskeltavasta aiheesta.

6. Esitelmän pitäminen

ADHD-lapset pitävät enemmän liikkeestä ja tekemisestä kuin passiivisesta tiedon omaksumisesta. Siksi heidän voi olla kannattavaa päntätä oppiainetta esitelmien kautta. He voivat luettuaan, tiivistettyään ja oppimateriaalin ymmärrettyään esittää sen ääneen ikään kuin he pitäisivät luentoa.

7. Muistitekniikat

Muistitekniikoiden käyttö on yksinkertainen ja hauska keino helpottaa muistamista. On olemassa erilaisia muistitekniikoita: lyhenteet, akrostikonit, laulut, paikkamenetelmä jne.

Vanhemmat voivat opettaa ne lapselle ja auttaa tätä luomaan omia, kunnes hän pystyy riittävän sujuvasti tekemään niitä itse.

Hyödyllisiä opiskeluvinkkejä lapsille, joilla on ADHD

Yllä oli vain muutamia ehdotuksia; todellisuudessa jokainen lapsi tai perhe voi keksiä omat opiskelutekniikkansa. Tärkeintä on kannustaa sinnikkyyteen ja antaa ennen kaikkea ohjausta ja apua.

Ne vanhemmat, jotka osallistuvat ADHD-lastensa kanssa läksyjen tekemiseen, tekevät siitä heille paljon helpompaa. He eivät ainoastaan auta lapsiaan saamaan kotitehtäviään tehdyksi, vaan mikä tärkeintä, “opettavat heitä oppimaan”. Kun lapsi hallitsee ja osaa soveltaa näitä tekniikoita, hän on paljon itsenäisempi koulunkäynnissään.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.