Muistiinpanojen tekemisen hyödyt - Äitiyden Ihme
 

Muistiinpanojen tekemisen hyödyt

Muistiinpanojen tekemisen hyödyt
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 22 joulukuuta, 2022

Hyvä muisti ja tiedon ulkoa oppiminen eivät yksistään riitä takaamaan koulumenestystä, vaan myös hyvällä opiskeluasenteella ja oppituntien kunnollisella hyödyntämisellä on tärkeä merkitys. Yksi tapa saada enemmän irti opetuksesta on muistiinpanojen tekeminen. Muistiinpanojen tekemisen hyödyt ovat moninaiset. Muistiinpanot toimivat sekä ajattelun että muistin tukena ja usein myös auttavat keskittymään kuuntelemiseen tai lukemiseen. Muistiinpanot ovat tietenkin myös erinomainen väline opiskellun asian kertaamiseen.

Muistiinpanojen tekemisen hyödyt

Opiskelijan ajatukset saattavat harhailla opetuksen aikana sisäisistä tekijöistä, kuten väsymyksestä, huolista tai hermostuneisuudesta, johtuen tai ulkoisten tekijöiden, kuten melun, vuoksi. Hyvä keino keskittyä paremmin opetukseen on tehdä muistiinpanoja. Se vaatii opiskelijalta vaivannäköä, sillä hänen täytyy keskittyä löytämään opetettavasta aiheesta tärkeimmät seikat, kiinnittäen samalla huomiota myös seuraaviin asioihin:

 • Opetettavan aiheen punaisen langan löytäminen
 • Opetettavan tiedon vertaaminen omaan, jo olemassa olevaan tietoon
 • Jaetun tiedon hyödyllisyyden pohtiminen

Vaikka opiskelun tueksi olisikin saatavilla oppikirja tai muuta opetusmateriaalia, kannattaa omien muistiinpanojen tekeminen. Se on hyödyllistä muun muassa seuraavista syistä:

 • Muistiinpanot toimivat sekä ajattelun että muistin tukena
 • Muistiinpanot auttavat jäsentelemään tietoa
 • Muistiinpanojen avulla opetettavan asian pääkohdat on helpompi ymmärtää
 • Muistiinpanoja tehdessä mieli ei harhaile, ja opetukseen tai lukemiseen on helpompi keskittyä
 • Muistiinpanot ovat hyvä väline opiskellun asian kertaamiseen
Muistiinpanojen tekemisen hyödyt

Miten oppia tekemään hyviä muistiinpanoja?

Psykologi ja pedagogi Rosa Serrate kertoo Help Yourself Study: The Keys to School Success -kirjassaan, että hyvien muistiinpanojen tekemiseksi tulee seurata seuraavia ohjeita:

 1. Kirjoita vihkoon tai paperille aiheen olennaisimmat asiat.
 2. Tee tärkeimmistä ja mielenkiintoisimmista asioista kaavio, luonnos, miellekartta tai piirustus.
 3. Vertaa lopuksi omia muistiinpanojasi opiskelutovereidesi muistiinpanoihin. Tarkista, että olet kerännyt kaiken tarvittavan tiedon ja täydennä muistiinpanojasi tarvittaessa.
 4. Jätä muistiinpanoihin tyhjää tilaa, jonka voit täyttää opettajan toistaessa asian, jota et täysin ymmärtänyt.
 5. Käytä muistiinpanoissasi lyhenteitä ja lyhennettyjä lauseita säästääksesi aikaa ja kirjoittaaksesi nopeammin.
 6. Älä kirjoita kaikkea opettajan sanomaa ylös sana sanalta, vaan yritä ilmaista tieto omin sanoin.
 7. Yritä ymmärtää saamaasi informaatiota ja pohtia aihetta samalla, kun kirjoitat muistiinpanoja.

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Serrate, R. (2008). Ayúdale a estudiar. Las claves del éxito escolar. España: Ediciones del Laberinto.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.