6 avainasiaa, joilla autat ADHD-lapsia hallitsemaan impulssejaan
 

6 avainasiaa, joilla autat ADHD-lapsia hallitsemaan impulssejaan

Jotta ADHD-lapset oppisivat hallitsemaan impulssejaan, heitä on opetettava rauhoittumaan ja harkitsemaan. Lue täältä, miten tämä tehdään.
6 avainasiaa, joilla autat ADHD-lapsia hallitsemaan impulssejaan
Elena Sanz Martín

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Elena Sanz Martín.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Impulsiivisuus on yksi merkittävimmistä oireista, joiden kanssa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöstä (ADHD) kärsivät lapset kamppailevat. Tämä johtaa siihen, että heillä on ongelmia elämänsä eri osa-alueilla, olipa kyseessä sitten koulu, sosiaalinen elämä, perhe tai työ. Tämä käytös ei kuitenkaan ole tahallista, vaan se johtuu yhden aivoalueen toimintahäiriöstä. Eräät avainasiat voivat auttaa ADHD-lapsia hallitsemaan impulssejaan.

Vanhempien on oleellista sekä opastaa että tukea lapsiaan näiden oppimisprosessissa. He voivat opettaa ja välittää vinkkejä ja asenteita kärsivällisesti ja sinnikkäästi auttaakseen lapsiaan pysymään rauhallisina ja saavuttamaan heille niin hankalan itsehillintäkyvyn. Jos lapsesi on tässä tilanteessa, kehotamme sinua lukemaan eteenpäin voidaksesi auttaa häntä.

Miksi ADHD-lapsen tulisi oppia hallitsemaan impulssejaan?

Ensiksi on tärkeää selventää, mitä ADHD:sta puhuttaessa tarkoitetaan. On tärkeää huomata, että kyseessä on hermoston kehityshäiriö, joka alkaa lapsuudessa ja jolle on ominaista kolme tyypillistä ilmenemismuotoa:

 1. Tarkkaamattomuus
 2. Ylivilkkaus
 3. Impulsiivisuus

Vaikka jokainen lapsi on erilainen, nämä kaksi viimeistä oiretta ovat yleisempiä pojilla ja ne näyttävät johtuvan samasta ongelmasta: vaikeudesta hillitä omaa käyttäytymistä.

ADHD-lapsilla on siis vaikeuksia säädellä aktivaatiotaan (joka usein on liiallista), hillitä itseään ja hallita impulssejaan. Jotkut impulsiivisuuden yleisimmistä ilmenemismuodoista ovat seuraavat:

 • Taipumus keskeytyksiin ja kyvyttömyys odottaa vuoroa.
 • Vaikeus sietää turhautumista ja odottaa palkkion saamista. Kyvyttömyys säädellä käyttäytymistä pitkän aikavälin palkkioiden kohdalla.
 • Harkintakyvyn puute ja kyvyttömyys ennakoida seurauksia. Heidän on vaikea analysoida tilanteita etukäteen.
 • Ongelmia pitkien lauseiden tai ohjeyhdistelmien käsittelyssä, koska he noudattavat vain alkuperäisiä käskyjä.
 • Taipumus ottaa riskejä ja olla holtiton.
 • He sanovat tai tekevät mitä tahansa, mitä mieleen juolahtaa, vaikka se olisi väärin tai ikävää.
Yliaktiiviset lapset hyppivät sängyllä.
ADHD:llä on neurobiologinen perusta ja sen oireet alkavat lapsuudessa. Oireet kuitenkin muuttuvat lapsen kasvaessa, vaikka ne edelleen häiritsevätkin lapsen päivittäisiä toimia.

Kuinka auttaa ADHD-lapsia hallitsemaan impulssejaan?

Jos yllä oleva kuvaus sopii lapseesi, näillä ohjeilla voit auttaa häntä hallitsemaan itseään.

1. Aseta selkeät, konkreettiset säännöt

Anna lapsellesi konkreettisia sääntöjä ja ohjeita, jotka hänen on helppo ymmärtää ja jotka kuvaavat selkeästi, mitä häneltä kussakin tilanteessa odotetaan.

Yritä käyttää lyhyitä, ytimekkäitä lauseita ilman kaksoismerkityksiä ja välttää liian montaa toteamusta samanaikaisesti. Näin lapsesi on varmasti kuullut ja ymmärtänyt pyynnön. Voit kuitenkin pyytää lastasi vielä toistamaan säännön sinulle sen vahvistamiseksi.

Ilmaise ohjeet mahdollisuuksien mukaan positiivisin sanoin. Esimerkiksi “kerää lelut lattialta” on parempi kuin “älä jätä kaikkea lojumaan”. Aseta myös selkeät seuraukset , jos sääntöjä rikotaan. Lapsesi tulee tietää nämä seuraukset ennalta, ja sinun tulee varmistaa, että ne pannaan täytäntöön tarvittaessa. Muista, että johdonmukaisuus on ratkaisevan tärkeää.

2. Iskosta lapseesi harkintakykyä

ADHD-lapsilla on suuria vaikeuksia ajatella ennen kuin he puhuvat tai toimivat. Heillä on myös vaikeuksia havaita tekojensa seurauksia. Siksi heitä on tärkeää auttaa ja kouluttaa tässä taidossa. Aina, kun lapsesi on menettänyt itsehillintänsä, istu alas hänen kanssaan ja puhu tapahtuneesta, kun hän on jälleen koonnut itsensä.

Pyydä lasta ajattelemaan, analysoimaan ja kertomaan, mitä hän tunsi, miksi hän toimi tietyllä tavalla ja mitä seurauksia hänen toimillaan oli. Lopuksi kannusta häntä pohtimaan muita tapoja, joilla hän olisi voinut toimia ja kuinka hän voisi toimia paremmin seuraavalla kerralla. Tämä prosessi vie enemmän aikaa kuin pelkkä moittiminen tai käskeminen. Kun lapsen antaa osallistua ja tulla näihin johtopäätöksiin itse, hän sisäistää ne suuremmalla todennäköisyydellä ja toteuttaa niitä jatkossa.

3. Harjoittele roolipelien avulla

Voi myös olla hyvä pohtia ja analysoida tilanteita ennen kuin ne tapahtuvat. Näin lapsi voi saada käsityksen siitä, mitä tulee tapahtumaan ja miten hänen tulee toimia.

Ennen tapahtumaa (esimerkiksi syntymäpäiväjuhliin menoa) keskustele lapsen kanssa siitä, mitä siellä tapahtuu ja mitä tilanteita siellä voi tulla vastaan. Tämä auttaa lasta ennakoimaan joitakin ongelmia, jotka voivat järkyttää häntä tai saada hänet menettämään itsehillintänsä, ja löytämään strategioita näiden seurausten välttämiseksi.

Lisäksi kotona voi harjoitella erilaisia arjen tilanteita ja tapoja, joilla niissä tulisi toimia. Nuket ovat tässä hyvä apu, mutta voitte myös leikkiä roolileikkejä.

4. Anna arvoa tunnekasvatukselle kotona

Impulsiivisuus on kyvyttömyyttä säädellä sisäistä aktivaatiota, ja siksi lapsen on opittava suhtautumaan tunteisiinsa oikein, havaitsemaan, ymmärtämään ja hallitsemaan niitä. Tässä mielessä yksi erittäin hyödyllinen työkalu itsesäätelyn saavuttamiseksi on tunnemittari.

Tämän kuvitteellisen välineen avulla lapsi voi mitata tunteensa voimakkuutta ja päättää, kuinka hän toimii kussakin tapauksessa. Jos tunne esimerkiksi saavuttaa keltaisen, hänen tulisi pohtia parasta vaihtoehtoa ennen toimimista, ja jos se saavuttaa punaisen, hänen tulisi välittömästi pysähtyä ja rauhoittua.

Lapsi harjoittelee rauhoittumista.
Meditaatio- ja rentoutumismenetelmät ovat hyviä strategioita impulssihallinnan parantamiseksi myös muilla kuin ADHD-lapsilla. Sisällytä niitä lapsesi päivittäiseen rutiiniin, niin näet itse.

5. Hyödynnä rentoutusmenetelmiä

Rentoutusmenetelmät ovat erinomainen työkalu, joilla ADHD-lapsia voidaan auttaa hallitsemaan impulssejaan. On olemassa lapsille tarkoitettuja muunnelmia, jotka ovat yksinkertaisia ja hauskoja ja joita lapsi voi käyttää aina, kun hän kokee impulssiensa saavan hänestä yliotteen.

Säännöllisen harjoittelun myötä huomaat, että lapsi on päivittäin yhä rauhallisempi ja hänen on helpompi huomata ne hetket, jolloin tunteet voimistuvat.

6. Valvo lastasi ja anna hänelle vahvistusta auttaaksesi häntä hallitsemaan impulssejaan

Kaiken yllä mainitun lisäksi on erittäin tärkeää, että vanhemmat tarkkailevat lapsensa käyttäytymistä ja antavat palautetta ja opastusta joka käänteessä. Lasta on muistutettava säännöistä ja kehotettava miettimään tai rauhoittumaan, kunnes hän oppii hallitsemaan itseään omatoimisesti. Kärsivällisyys ja sinnikkyys on tässä erittäin tärkeää.

Muista antaa lapsellesi vahvistusta jokaisesta saavutuksesta ja edistysaskeleesta. Pidä mielessä, että ADHD-lasten on vaikea keskittyä pitkään, joten aseta välitavoitteita, jotka he voivat saavuttaa ja joista he voivat saada rohkaisua ja kiitosta ennen kuin he hallitsevat itseään täysin. Sinun avullasi he voivat saada oikeat työkalut ja käsitellä impulssejaan paljon paremmin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Quintero, J., & Castaño de la Mota, C. (2014). Introducción y etiopatogenia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Pediatría integral18(9), 600-608.
 • Sánchez Gómez, M., & Adelantado Renau, M. (2019). El termómetro emocional: una
  herramienta educativa para facilitar la comprensión de emociones. Publicaciones didácticas, 105 pp. 301-305. Recuperado de
  http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/183167/64308.pdf?sequence=1&is
  Allowed=y

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.