Tunnemittari kehittää lapsen tunneälyä - Äitiyden Ihme
 

Tunnemittari kehittää lapsen tunneälyä

Tunnemittari on yksinkertainen kasvatuksellinen työkalu, joka opettaa lapselle tunteiden ymmärtämistä ja ilmaisemista.
Tunnemittari kehittää lapsen tunneälyä
Ana Couñago

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Ana Couñago.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lapsen tunneälyn kehittäminen kannattaa aloittaa jo tämän ensimmäisen elinvuoden aikana. Lasta voidaan opettaa tunnistamaan, ilmaisemaan ja säätelemään tunteitaan niin kotona, päivähoidossa kuin koulussakin. Tähän yksi hyvä apuväline on tunnemittari.

Tunnemittari kehittää lapsen tunneälyä

Tunnemittari on yksinkertainen, visuaalinen työkalu, joka sopii kaiken ikäisten lasten kasvatuksen ja tunneälyn kehittämisen tueksi. Jopa pienimmät lapset ymmärtävät, miten lämpömittaria muistuttavan mittarin lämpötila kuvaa lapsen oman tunteen voimakkuutta. Tunnemittari jaetaan erivärisiin lohkoihin, joihin lapsi voi sijoittaa omia tunnetilojaan. Mittarin avulla lapsi voi osoittaa tunteeko hän iloa, onnea, rauhallisuutta, hermostuneisuutta, alakuloa, surullisuutta tai suuttumusta.

Tunnemittari on siis erinomainen työkalu siinä vaiheessa, kun lapsi opettelee tunnistamaan ja sanoittamaan omia tunteitaan. Sen hyödyntäminen kannattaa etenkin:

 • Varhaiskasvatuksessa.
 • Peruskoulun ensimmäisillä luokilla.
 • Niiden lasten kanssa, joilla on ongelmia suullisessa kommunikoinnissa sekä omien ja muiden tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisemisessa. Tunnemittaria voidaan hyödyntää esimerkiksi niiden lasten kanssa, joilla on autismin kirjoon kuuluva häiriö.

“Vähintään 80 % aikuisen menestyksestä on tunneälyn ansiota.”

– Daniel Goleman

Tunnemittari kehittää lapsen tunneälyä

Tunnemittarin käyttö

Vanhempi, opettaja tai muu aikuinen piirtää lämpömittarin kuvan paperille tai kartongille ja asettaa piirroksen näkyvälle paikalle kotona, luokkahuoneessa tai harrastetilassa. Mittarin viereen asetetaan kuvia kasvoista, jotka ilmentävät selkeästi sellaisia tunteita, joita lapsi voi päivän aikana kokea. Tämän jälkeen lapselle tai lapsille selitetään, että kyseessä on erityislaatuinen mittari, nimittäin tunnemittari, joka mittaa tunteita, joita lapsi käy päivän aikana läpi. Miten tunnemittari sitten toimii?

 • Lapsi voi pyytää aikuiselta missä vaiheessa tahansa luvan mennä tunnemittarin luo ja asettaa siihen senhetkisen tunteensa.
 • Lapsi valitsee kuvan, joka ilmaisee hänen kokemaansa tunnetta, kuten iloa, onnea, rauhallisuutta, hermostuneisuutta, surua, suuttumusta tai alakuloa.
 • Lapsi asettaa tunnetta ilmentävän kuvan tunnemittariin. Korkeimmat lämpötilat ilmaisevat negatiivisia ja kylmimmät positiivisia tunteita.
 • Jos aikuinen kokee sen sopivaksi, hän voi rohkaista lasta kertomaan muille lapsille, mitä hän tuntee juuri sillä hetkellä ja mistä tunne johtuu.

Myös aikuinen voi osallistua tunnemittarin käyttämiseen ja näyttää näin lapsille mallia ja rohkaista heitä ilmaisemaan tunteensa avoimesti.

“Mieli ja tunteet eivät voi olla erillisiä toisistaan, sillä tunteet, ajatukset ja oppiminen ovat kaikki yhteydessä toisiinsa.”

– Eric Jensen

Tunnemittari kehittää lapsen tunneälyä

Yhteisen tunnemittarin hyödyt

Päivähoidossa tai luokkahuoneessa käytettävästä tunnemittarista voi olla monia hyötyjä. Lapsi oppii esimerkiksi:

 • Tunnistamaan ja tiedostamaan omia tunnetilojaan
 • Pohtimaan sitä, mikä tunteen on aiheuttanut
 • Säätelemään ja kontrolloimaan omia tunteitaan
 • Ymmärtämään muiden tunteita
 • Kuuntelemaan muiden kokemuksia
 • Kehittämään empatiakykyään
 • Ymmärtämään, että tunnetilat vaihtelevat päivän aikana
 • Laajentamaan emotionaalista sanavarastoaan

Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.