Mikä on lasten hyperleksia?
 

Mikä on lasten hyperleksia?

Tiedätkö, mikä lasten hyperleksia on ja mihin häiriöihin se voi liittyä? Tässä artikkelissa pureudumme tähän aiheeseen.
Mikä on lasten hyperleksia?
Mara Amor López

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Mara Amor López.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Lasten hyperleksia on lukemiseen liittyvä häiriö, jossa on kaksi keskeistä piirrettä. Yhdeltä osin siitä kärsivät lapset osaavat lukea jo varhain, ja toisaalta heillä on suuria vaikeuksia luetun ymmärtämisessä ja jopa suullisessa kielitaidossa.

Ilmiön syynä on varhainen kyky tunnistaa kirjoitettuja sanoja, mikä ei kuitenkaan vastaa lapsen ymmärryskykyä. Yleensä tällaisiä lapsia kiehtovat numerot ja kirjaimet, ja heillä on erinomainen muisti. Mutta… ovatko he muita älykkäämpiä? Jatka lukemista, niin kerromme aiheesta lisää.

Mitä hyperleksialla tarkoitetaan?

Hyperleksia on siis häiriö, jossa lasten lukutaito on parempi kuin heidän ikänsä perusteella voisi odottaa. Tällaisia lapsia kiehtovat numerot ja/tai kirjaimet, ja he pystyvät tunnistamaan kirjoitetun sanan jo 2-vuotiaana.

Varhain opitusta lukutaidosta huolimatta heillä on kuitenkin vaikeuksia ymmärtää lukemaansa, ja yleensä heidän on myös vaikea saavuttaa riittävää suullista kielitaitoa. On hyvin yleistä, että tällaiset lapset puhuvat erikoisella tavalla ja että heillä on vaikeuksia solmia siteitä ikätovereihinsa.

Autismiin perehtyneiden asiantuntijoiden J. Martos-Pérezin ja R. Ayuda-Pascualin mukaan hyperleksia voidaan määritellä seuraavasti:

Hyperleksia on lukemisen häiriö. Se koostuu kyvystä lukea ikäänsä nähden epätavanomaisen virheettömästi, ymmärryksen ollessa kuitenkin usein hyvin rajallista. He lukevat erittäin hyvin, mutta eivät ymmärrä lukemaansa”.

Hyperleksia on lukemisen häiriö, jossa lapsi osaa lukea jo varhain mutta ei ymmärrä lukemaansa.
Hyperleksiasta kärsiville lapsille on ominaista parempi lukutaito kuin luetun ymmärtäminen tai edes kieli- ja viestintätaidot.

Miten nämä lapset oppivat lukemaan niin varhain?

Hyperleksiasta kärsivät lapset eivät opi lukemaan normaalia reittiä (eli opi ensin äänteitä, sitten sanoja ja lopuksi lauseita). Tällaiset lapset osaavat lukea erinomaisen muistinsa ansiosta: heidän muistiinsa jää sanoja, lauseita tai jopa kokonaisia keskusteluja sen kautta, mitä he havaitsevat ympäristössään päivittäin. Esimerkiksi sen kautta, mitä he kuulevat aikuisilta, mediasta, televisiosta, mainoksista tai heille luetuista kirjoista.

Kun he siis lukevat lauseita, se johtuu siitä, että he ovat jo kuulleet ja painaneet ne mieleensä tai koska he ovat pilkkoneet kuulemansa omiksi lauseikseen ja ilmaisuikseen.

Mitkä merkit kertovat lapsen hyperleksiasta?

Tästä oireyhtymästä kärsivillä lapsilla on eräitä tyypillisiä merkkejä, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • He eivät voi olla lukematta kaikkea, mitä näkevät.
 • Heillä on loistava kuulo- ja näkömuisti.
 • Heillä on vaikeuksia ymmärtää abstrakteja käsitteitä.
 • Heillä on suuria haasteita suullisessa kielessä.
 • Heillä on vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä ikätovereidensa kanssa.
 • He ovat hyvin innokkaita lukemaan spontaanisti jo varhaisesta iästä lähtien.
 • Heillä voi olla joitakin tyypillisiä autismiskirjon häiriön (ASD) piirteitä.

Lasten hyperleksian ja ASD:n välinen yhteys

Hyperleksia voi esiintyä yksinään, mutta siihen voi liittyä myös muita kehityshäiriöitä, kuten autismi. Pätevän ammattilaisen arvio on tärkeä, jotta tiedetään, onko kyseessä oire tästä häiriöstä.

Jos hyperleksiaan liittyy stereotyyppistä ja toistuvaa käyttäytymistä, kommunikaatio- ja kielellisiä vaikeuksia, rajallisia mielenkiinnon kohteita, yli- tai aliherkkyyttä tai sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksia, lapsella voidaan epäillä autismikirjon häiriötä.

Lasten hyperleksian ja ASD:n yhteiset oireet

Hyperleksiasta kärsivillä lapsilla on vaikeuksia abstraktissa ajattelussa ja heillä voi olla ASD:lle tyypillisiä oireita, vaikka he eivät täyttäisikään ASD:n kriteerejä. Näille kahdelle häiriölle yhteisiä oireita ovat seuraavat:

 • Pronominien sekoittuminen
 • Vahva näkö- ja kuulomuisti
 • Joustamattomuus rutiineissa
 • Voimakas pelko tiettyjä asioita kohtaan
 • Ekolalia
 • Valikoiva kuuntelu
 • Aistitiedon käsittelyn häiriöt

Saatat olla kiinnostunut myös tästä: Float, liikuttava lyhytelokuva autismista

Äiti ja autismista kärsivä tytär.
Varhainen lukutaito, johon liittyy kommunikaatio-, kielellisiä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen vaikeuksia, voi olla ASD:n oire.

Hyperleksiasta voidaan sanoa…

Viime kädessä hyperleksia voi esiintyä yksinään tai osana toista kehityshäiriötä, kuten kielellistä häiriötä tai ASD:tä. Tästä syystä on tärkeää pyytää ammattilaisen arvio, jos lapsella ilmenee jokin näistä merkeistä.

Muista, että lukutaito kehittyy noudattaen tiettyjä vaiheita, jotka liittyvät läheisesti uusien hermoverkkojen muodostumiseen. Nämä puolestaan riippuvat asianmukaisista ympäristövaikutuksista, jotka ovat merkittäviä, kun tarvittava perusta on kunnossa.

Kun lapsi oppii lukemaan varhain, se ei aina merkitse suurempaa älykkyyttä. Jos lapsesi siis täyttää nämä kriteerit, on parasta kääntyä lastenlääkärin puoleen ja selvittää, onko kyseessä hyperleksia. Mitä nopeammin häiriö hoidetaan, sitä parempia tuloksia saadaan.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Pérez, J. M., & Pascual, R. A. (2003). Autismo e hiperlexia. Revista de neurología36(1), 57.
 • Sage, D. S. (2012, August). Cuando se lee demasiado bien: el caso de la hiperlexia. In Dislexia: Definición e intervención en hispanohablantes (pp. 63-76). Editorial El Manual Moderno.
 • Restrepo, F. L., & Pérez, C. M. U. (1998). Hiperlexia y autismo. Iatreia, pág-77. En internet: https://revistas.udea.edu.co/index.php/iatreia/article/view/3656

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.