Mikä on paras ikä oppimiselle? - Äitiyden Ihme
 

Mikä on paras ikä oppimiselle?

Tiettyinä ikäkausina lapsi voi oppia nopeasti taitoja, jotka auttavat häntä koko loppuelämän ajan. Tässä artikkelissa kerromme kaiken tarvittavan siitä, mikä on paras ikä oppimiselle.
Mikä on paras ikä oppimiselle?
María Alejandra Castro Arbeláez

Tarkistanut ja hyväksynyt: psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Kirjoittanut Naí Botello

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Monet vanhemmat pohtivat, mikä on paras ikä oppimiselle, eli milloin lapsi oppii parhaiten motorisia ja kognitiivisia taitoja sekä emotionaalista ymmärrystä. Tästä artikkelista löydät kaiken tarvitsemasi tiedon aiheeseen liittyen.

Kun lasta tarkkaillaan hänen päivittäisten aktiviteettiensa ja leikkiensä parissa, huomataan, kuinka nopeasti hän omaksuu uusia asioita. Lapsi pystyy todella nopeasti jäljittelemään kaikkien aistiensa avulla havaitsemiaan asioita.

Kyseessä ei ole uusi tutkimusaihe, vaan asiaan on perehdytty monen tieteenalan – kuten neurotieteen – saralla. Lapsen aivojen yhteyksistä on tehty useita tutkimuksia, joissa tutkijat ovat tehneet ällistyttäviä löytöjä. Esittelemme tänään joitakin näistä tutkimustuloksista. Kaiken tämän informaation avulla vanhemmat voivat stimuloida lapsensa oppimista, jotta tämä saavuttaa oman potentiaalinsa.

Mikä on paras ikä oppimiselle?

Jotta  voisimme tietää, mikä on paras ikä oppimiselle, meidän tulee perehtyä lastenneurologisten tutkimusten avulla luotuun konseptiin aivojen plastisuudesta

Aivojen plastisuus ilmenee niin, että lapsen mieli ja aistit toimivat kuin pesusieni: ne imevät itseensä kaiken tiedon ensimmäisistä kuukausista aina kuuteen ikävuoteen saakka.

Lapsi imee itseensä kaiken informaation, jota hän ympärillään havainnoi – tämä kaikki tapahtuu hyvin nopeasti ja luonnollisesti.

Tämän vaiheen aikana lapsi herkistyy oppimiselle. Tästä ajasta on hyvä ottaa kaikki irti, sillä tänä aikana lapsi pystyy säilyttämään suurimman määrän informaatiota.

Tämä kapasiteetti kattaa niin musikaaliset kuin matemaattisetkin taidot sekä motoriikan. Siihen kuuluu myös emotionaalisten siteiden luominen, muistin kehityksen suhde näkökykyyn sekä tietysti kielellinen kehitys.

Moni vanhempi pohtii, mikä on paras ikä oppimiselle

Mitä lapsen tulisi oppia missäkin iässä?

Vaikka lapsella onkin erityinen kapasiteetti oppimiseen ensimmäisten kuukausien ja kuuden ikävuoden välillä, tiedon säilyminen riippuu lapsen iästä.

2 ikävuoteen saakka

Aivoissa on aivokuorenalainen rakenne nimeltään mantelitumake, joka sisältää monia yhteyksiä. Nämä yhteydet aiheuttavat emootioiden, muistojen ja tunteiden yhdistämisen. Se on paljolti pohjana ihmisen emotionaaliselle käyttäytymiselle.

Siksi sillä, millaista hoivaa annat vauvallesi, auttaa lasta kehittämään tietynlaisia käyttäytymistapoja. Lapsi saattaa esimerkiksi oppia välttävää kiintymystä tai empatiaa toisia kohtaan. Lapsi voi kehittyä luottavaiseksi, auktoriteetteja kunnioittavaksi tai pelokkaaksi.

Tulee huomioida, että terveet siteet toisiin ihmisiin ja sopiva emotionaalinen älykkyys vaikuttavat kaikkiin sosiaalisen kehityksen aspekteihin. Vanhempien on siis tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuinka he käsittelevät lastaan tämän vaiheen aikana.

5 ikävuoteen saakka

Tämän vaiheen aikana lapsen aivot muodostavat yhteyksiä näkemänsä ja merkityksien välillä. Tämä johtuu siitä, että lapsi oppii sen avulla, mitä hän näkee. Siksi valojen, värien, erilaisten muotojen ja jopa etäisyyksien näkeminen auttaa lapsen myöhemmässä motorisessa kehityksessä.

Aivojen plastisuuden vuoksi lapsen mieli ja aistit toimivat kuin pesusieni.

8 kuukauden iästä 8 vuoteen

Kahdeksan kuukauden jälkeen lapsi alkaa toistamaan kuulemiaan ääniä. Tällä tavoin lapsi yrittää suorempaa kommunikaatiota vanhempiensa ja muiden läheisten ihmisten kanssa.

Vauva alkaa jokellella ja muodostaa pieniä ääniä. Kolmen vuoden iässä lapsi saavuttaa syntaktisen kyvyn luoda merkityksellisiä lauseita oikeassa sanajärjestyksessä.

Kahdeksanvuotiaaksi asti lapsi vahvistaa ääntämistä ja sanastoa, joita hän oppii kotona vanhemmilta ja koulussa. Siksi on tärkeää, että puhut lapselle oikeaoppisesti. Lisäksi lapsen on tärkeää oppia uusia kieliä ja rakastamaan lukemista.

On olemassa herkkyyskausia, jolloin esimerkiksi musikaalisten taitojen oppiminen tapahtuu nopeasti

1-8 vuoden ikä

Tämä ikävaihe on myöskin erityistä aikaa musikaalisten instrumenttien soittamisen oppimiselle. Kun suoritetaan motoriikkaa vaativia aktiviteetteja, aivoissa aktivoituvat samat alueet, jotka aktivoituvat matematiikan oppimisessa.

Lapsi oppii myös avaruudellista hahmottamista. Tämä on yksi tärkeimmistä taidoista, joita tarvitaan musiikki-instrumentin soittamisen oppimiseen.

Muista, että vanhemmat ovat lapsen oppaita ja kumppaneita lapsen oppimisen tiellä. Vanhempien avulla lapsi voi oppia taitoja laajemmin sekä hyvää itsekontrollia.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.