Lapsen silittely ja sen 8 terapeuttista etua - Äitiyden Ihme
 

Lapsen silittely ja sen 8 terapeuttista etua

Lapsen silittely ja sen 8 terapeuttista etua
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 06 helmikuuta, 2019

Lapsen silittely tuo mukanaan lukemattomia terapeuttisia etuja. Fyysiset kiintymyksen osoitukset tulevat yleensä vanhemmilta luonnostaan, etenkin lasten ollessa vielä pieniä. Vanhemmille ja muille perheenjäsenille on luonnollista haluta suojella ja syleillä lasta ja jakaa tälle hellyyttä.

Lapselle on tärkeää tarjota fyysistä kontaktia esimerkiksi kädestä pitämällä, silittelemällä, halaamalla tai suukottelemalla. Tällaiset kiintymyksen osoitukset hyödyttävät niin vanhempia kuin lastakin ja vahvistavat heidän välistä suhdettaan.

Lapsen varttuessa näiden eleiden tärkeys ja tarpeellisuus unohtuu helposti, vaikka myös vanhemmat lapset tarvitsevat edelleen fyysistä kontaktia. Varttuneempi lapsi vain saattaa haluta huomiota osoitettavan hieman eri tavalla – ei niin lapsenomaisella ja huomiota herättävällä tavalla, ja mieluummin kotioloissa kuin ystävien edessä.

Lapsen silittely on hyvä tapa tarjota lohtua, antaa yksinkertaista ja rakastavaa tukea tai ilmaista kiintymystä lasta kohtaan. Tämä fyysinen ja emotionaalinen kokemus on jotakin, jota kuka tahansa arvostaa. Lisäksi, mitä hitaampia silitykset ovat, sitä voimakkaammin aivot niihin reagoivat.

Lapsen silittely ja sen 8 terapeuttista etua

Olemme koonneet alapuolelle kahdeksan etua, joita lapsen silittely tuo mukanaan.

1. Luo yhteyden vanhemman ja lapsen välille

Silitykset selkeästi vahvistavat vanhempien ja lasten välistä yhteyttä, ja sallivat meidän olla yhteydessä pienokaistemme kanssa niin kehon kuin mielenkin tasolla.

Yhtä kaikki  kiintymyksenosoitukset yleisestikin vahvistavat suhteitamme ja osoittavat lapsellesi sitä rakkauttajota häntä kohtaan tunnet, ilman että sinun tarvitsisi käyttää siihen sanoja.

Lapsen silittely ja sen 8 terapeuttista etua

2. Opettaa antamaan ja vastaanottamaan rakkautta

Jotta lapsi oppisi rakastamaan, hänen on ensin saatava rakkautta itse. Tässä mielessä on erittäin tärkeää, että opetat hänelle pienestä pitäen, kuinka tärkeää kiintymys on, sillä tämä vaikuttaa hänen kykyynsä samaistua muihin.

3. Kehittää lapsen kommunikointikykyä

Fyysisen kontaktin kautta voit kommunikoida lapsesi kanssa, tyynnytellä häntä ja osoittaa hänelle, että rakastat häntä. Sinun on annettava lapsellesi kiintymyksenosoituksia aina hänen ensimmäisistä elinpäivistään lähtien.

Silittelyillä on vaikutus lapsesi elämään myös tulevaisuudessaItse asiassa usein silitellyt vauvat pitävät muille ihmisille avautumista myöhemmin helpompana, ja heillä tulee olemaan todennäköisemmin kykyjä lohduttaa muita.

4. Lujittaa itseluottamusta

Lapset saavat silittelyiden kautta tukea itsetunnolleen. Tämän ansiosta he kokevat itsensä arvostetuiksi ja hyväksytyiksi.

Silitys tarjoaa läheisyyden ja seuran tunnetta. Se on ele, joka välittää toiselle yksilölle turvaa ja voimaa, ja lievittää tällä tavoin emotionaalista kipua. Silitykset vaalivat luottamusta ja osoittavat, että ihmissuhde ei pidä sisällään ainoastaan kiintymystä, vaan myös eräänlaisen antautumisen toista ihmistä kohtaan.

Rakkaus on lapselle sama kuin aurinko kukille: hänellä on ehkä tarpeeksi leipää, mutta kelvoksi ja vahvaksi kasvaakseen hän tarvitsee myös silityksiä.

– Concepción Arenal

5. Vähentää stressiä

Kiintymyksenosoituksia saavien lasten on todistettu olevan vähemmän stressaantuneita. Silitykset rauhoittavat minkä ikäisiä lapsia vain, milloin vain.

Todisteena tästä on se, että silityksiä saavat vastasyntyneet kehittyvät nopeammin eivätkä kärsi yhtä paljon stressistä niihin verrattuna, joita ei silitellä yhtä usein.

6. Herättää myönteisiä tunteita

Rakastettu lapsi, jolle osoitetaan kiintymystä, kasvaa myös rakastavaksi aikuiseksi, joka kykenee ilmaisemaan myönteisiä tunteitaan vanhemmilleen ja muille ihmisille ympärillään.

Silitysten kaltaisilla kiintymyksenosoituksilla on myönteisiä vaikutuksia useisiin käytösmalleihin ja psykologisiin olotiloihin läpi elämän. Lisäksi lapsi saa kokea niiden kautta mielihyvää ja voi rakentaa niiden varassa tervettä itsetuntoa.

Lapsen silittely ja sen 8 terapeuttista etua

7. Tuottaa oksitosiinia

Oksitosiini on aivoihin ja lihaksiin vaikuttava hormoni. Silloin, kun keho tuottaa sitä suuria määriä, se rentouttaa ja aikaansaa levollisuuden ja hyvinvoinnin tunnetta sekä lisää sosiaalista ja emotionaalista viihtyvyyttä.

Oksitosiinin tuotanto lisääntyy lapsilla fyysisten hellyydenosoitusten, kuten silitysten, hieronnan tai halausten kautta. Näin ollen silittely tukee myös oksitosiinin tuotantoa ja tuo lapsille näin hyvinvoinnin ja tyyneyden tuntemuksia.

8. Parantaa unenlaatua

Halaukset, silitykset ja suukot auttavat lapsia nukkumaan paljon paremmin. Silittelyjä saavien lasten on todistettu lepäävän paremmin yön aikana. Jos lapsesi ei saa unta, voit hyödyntää silityksiä, sillä ne auttavat rentoutumaan, lievittävät päänsärkyjä ja auttavat helpottamaan jännittyneisyyttä.

Kuten näet, lapsesi silittelyn terapeuttiset edut ovat hyvin moninaiset. Silittelyillä tarjoat pienokaisellesi jotakin, joka on hänen fyysisen ja emotionaalisen kehityksensä kannalta elintärkeää: fyysistä ihmiskontaktia.

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että ne lapset, joilta hellyydenosoitukset ja silitykset ovat jääneet lapsuudessa väliin, saattavat kärsiä tulevaisuudessa erinäisistä persoonallisuushäiriöistä.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.