Lapsen hyvä opiskelurutiini ja sen tärkeys - Äitiyden Ihme
 

Lapsen hyvä opiskelurutiini ja sen tärkeys

Lapsen hyvä opiskelurutiini ja sen tärkeys
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 03 joulukuuta, 2018

Koulunkäynti on haaste, joka jokaisen lapsen täytyy kohdata. Lapselle onkin tärkeä opettaa hyvä opiskelurutiini jo nuoresta iästä lähtien. Tässä artikkelissa kerromme muutaman vinkin, joiden avulla lapsen hyvä opiskelurutiini luodaan. Ajan myötä lapsi omaksuu opiskeluun liittyvät vastuunsa luonnollisesti.

Hyvä opiskelurutiini on saavutettavissa oleva tavoite

Vanhempien voi olla vaikea varmistaa lapsen tekevän kotiläksynsä kunnolla. Samoin voi olla vaikea rohkaista lasta opiskelemaan vastuullisesti. Onkin tärkeää alkaa luoda tiettyjä käytösmalleja vähitellen, riippuen lapsen iästä ja luokka-asteesta.

Ensimmäisten kouluvuosien aikana vanhempien on hyvä auttaa lasta löytämään tekniikoita ja työkaluja hyvän opiskelurutiinin tueksi. Tämä auttaa lasta motivoitumaan koulunkäyntiin.

Hyvän opiskelurutiinin kehittäminen vastaa työelämän rutiinia. Jotta lapsi voi opiskella tehokkaasti, hänen täytyy suunnitella ja järjestellä aikataulunsa sekä ymmärtää ja seurata toimivaa rutiinia.

Opiskelun suunnittelu

Ihanteellinen kesto

Lapsen on tärkeää muodostaa päivittäinen hyvä opiskelurutiini vähitellen. Heidän olisi hyvä varata päivittäin 20-30 minuuttia koulutehtäviin. Toisinaan aikaa voidaan lisätä 10 minuutilla.

Lapsen hyvä opiskelurutiini ja sen tärkeys

Ajankohta

Toinen tärkeä huomioitava asia on parhaan ajankohdan löytäminen opiskelulle. Monen asiantuntijan mukaan paras aika kotiopiskelulle on heti koulusta palaamisen jälkeen ennen muita arjen ja vapaa-ajan aktiviteetteja, jolloin päivän aikana opitut asiat ovat vielä tuoreessa muistissa.

Lapsesta riippuen voi kuitenkin olla parempi antaa hänen rentoutua ja leikkiä hetken koulupäivän jälkeen. Tärkeintä on olla johdonmukainen ja suorittaa opiskelu samaan aikaan päivittäin.

Järjestelemisen tärkeys

Kotiläksyjen määrän kasvaessa, voit auttaa lasta muutamalla eri tavalla. Internetissä on useita työkaluja, joilla lapsen ajankäytöstä tehdään mahdollisimman tehokasta. 

Kalenterit ja muistiinpanovihkot auttavat suunnittelemisessa, tiedon etsimisessä ja kirjoittamisessa sekä muiden tehtävien kanssa.

Keskittyminen

Ympäristöllä on erityisen tärkeä merkitys opiskelun onnistumisessa. Ihanteellisessa tapauksessa kotona on tila, joka on omistettu koulutehtäville ja opiskelulle. Tämä auttaa lasta keskittymään paremmin ja välttämään mahdollisia häiriötekijöitä.

Varmista, että lapsella on kaikki, mitä hän tarvitsee keskittyäkseen ja opiskellakseen rauhassa. On myös tärkeää järjestellä ja siivota opiskelutila säännöllisesti.

Sen lisäksi, että on hyvä välttää häiriötekijöitä, kuten älypuhelinta, televisiota ja videopelejä, on tärkeää varata opiskeluille sopiva aika.

Levotonta lasta voi auttaa suuresti se, että hän varaa aikaa yksinomaan opiskelemiselle ja pitää taukoja ja lepohetkiä opiskelun lomassa. Tämä auttaa lasta saavuttamaan parempia tuloksia.

Lapsen hyvä opiskelurutiini ja sen tärkeys

Työkalut auttamaan ymmärtämistä

Iästä riippuen, lasta voivat hyödyttää tietyt työkalut, jotka auttavat häntä omaksumaan tehokkaan ja hyvän opiskelurutiinin. Tämä rutiini auttaa häntä myös opiskelujen myöhemmässä vaiheessa.

Kolme tärkeää asiaa, jotka voimme opettaa lapselle, ovat seuraavat:

  • Kokonaisvaltainen lukeminen: Lukeminen on hyödytöntä, jos lapsi ei ymmärrä lukemaansa. Voimme auttaa lasta kehittämään toimivan lukemisrutiinin ja ymmärtämään tekstiä paremmin. Tämä onnistuu lukemalla hänen kanssaan ja esittämälle hänelle  tekstiin liittyviä kysymyksiä.
  • Alleviivaaminen ja yhteenvetäminen: Molemmat ovat hyödyllisiä tekniikoita tukemaan ymmärtämistä ja opiskelemista. Opeta lasta poimimaan tekstistä pääkohdat ja alleviivaamaan ne. Ohjaa häntä laatimaan yhteenvetoja ja keräämään avainsanoja tekstistä.
  • Opiskelutekniikoiden käyttö: Tekstin sisällön ymmärtäminen, kokonaiskuvan ja merkitysten hahmottaminen sekä yhteenvetojen ja tiivistelmien laatiminen tekevät kaikki opiskelemisesta helpompaa.

Emme aina muista painottaa koulutuksen tärkeyttä riittävästi. Koulu-uran ensimmäiset vaiheet ovat olennaisen tärkeässä osassa ohjaamassa lapsen opiskelua ja opiskelutekniikkaa.

Muista, että johdonmukaisuus, ymmärtäminen ja jokapäiväinen panostus ovat olennaisen tärkeitä tekijöitä ihanteellisen opiskelurutiinin saavuttamiseksi.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Cortese, A. (2011). Técnicas de estudio. Metodología de la investigación. 
  • Narváez, M. R. T., Guzmán, I. T., González, M. D. C. U., & Robayo, A. M. M. (2009). Hábitos de estudio vs. fracaso académico. Revista educación, 33(2), 15-24. https://www.redalyc.org/pdf/440/44012058002.pdf
  • Ramos, C. B. (2007). La incidencia de las TICs en el fortalecimiento de hábitos y competencias para el estudio. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, (23), a077-a077. http://edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/497

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.