Poikkeuksellisen lahjakkaat lapset ja heidän luonteensa
 

Poikkeuksellisen lahjakkaat lapset: millainen on heidän luonteensa?

Tämänpäiväisessä artikkelissa haluamme puhua poikkeuksellisen lahjakkaiden lasten luonteesta ja siitä, mitä voit tehdä tukeaksesi tällaisen lapsen kasvua ja kehitystä.
Poikkeuksellisen lahjakkaat lapset: millainen on heidän luonteensa?
Marián Carrero Puerto

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi Marián Carrero Puerto.

Viimeisin päivitys: 09 syyskuuta, 2018

Poikkeuksellisen lahjakkaiden lasten luonteeseen liittyy useita erityisiä piirteitä. Näillä lapsilla on aivan erityinen tapa ilmentää ajatuksiaan, tunteitaan ja mielialojaan. Yleisesti ottaen poikkeuksellisen lahjakkaat lapset ovat rauhallisia ja harkitsevaisia. He ovat kuitenkin myös erittäin helposti innostuvia, ja suhtautuvat intohimoisesti heitä kiinnostaviin asioihin.

Vanhempina meidän on tärkeää muistaa, että myös lahjakkailla lapsilla on samat tarpeet kuin kaikilla muillakin lapsilla. Tämän vuoksi meidän on huolehdittava siitä, ettemme laiminlyö lahjakasta lastamme ja etenkään hänen psykososiaalista kehitystään.

Tämän lisäksi meidän tulee muistaa, ettei lapsemme osaa tehdä kaikkea itse, vaikka hänellä olisikin huomattavia lahjoja ja vahvuuksia. Hän tarvitsee meitä, kuten kuka tahansa lapsi, ja meidän on oltava läsnä vastaamassa hänen tarpeisiinsa.

Poikkeuksellisen lahjakkailla lapsilla on taipumus olla luonteeltaan johdonmukaisia sekä kriittisiä, ja he pyrkivät kehittämään itseään. Tästä syystä lienee tarpeellista huomauttaa, että varhaislapsuutensa aikana näillä lapsilla on rauhallinen luonne, kunhan pystymme auttamaan heitä ymmärtämään ja päihittämään heidän päivittäiset turhautumisen tunteensa.

Poikkeuksellisen lahjakkaat lapset ja heidän luonteensa

Alla kerromme poikkeuksellisen lahjakkaiden lasten 10 yleisintä ominaisuutta.

Poikkeuksellisen lahjakkaat lapset

1. Oppimiskyky

Poikkeuksellisen lahjakkailla lapsilla on kyky oppia ja erityisesti ymmärtää asioita hyvin nopeasti. Ulkoa oppiminen ja muistaminen on heidän pahin vihollisensa, samoin kuin rutiininomainen ja automatisoitu asioiden käsittely ilman perusteluja. Joissain tilanteissa tämä voi johtaa jopa konfliktiin koulussa.

2. Uteliaisuus

Poikkeuksellisen lahjakkaat lapset ovat hyvin uteliaita, ja hyödyntävät jokaista mahdollisuutta tyydyttää oppimisen nälkäänsä.

He ovat usein kiinnostuneita asioista, jotka on tarkoitettu heitä vanhemmille lapsille. He esimerkiksi saattavat haluta keskustella sellaisista asioista, kuten elämän alkamisesta, avaruudesta ja kuolemasta.

3. Kieli

Paradoksaalista kyllä, näiden lasten puhe ei yleensä kehity yhtään ikätovereitaan aikaisemmin. Kuitenkin alkaessaan puhua, poikkeuksellisen lahjakkailla lapsilla on huomattavan laaja sanavarasto, joka ylittää keskimääräisen saman ikäisten lasten tunteman sanamäärän. He ovat myös taitavampia käsitellessään kieliopillisia rakenteita.

Samaan aikaan suurin osa näistä lapsista ilmaisee itseään helposti. He rakastavat puhua aikuisten kanssa ja hyödyntävät näitä keskusteluja kerätäkseen itselleen rikkaan ja monipuolisen sanavaraston.

4. Yksinäisyys

Näillä lapsilla on hyvin usein taipumus eristäytyä muista. Tämä voi johtua syvällisen pohdinnan tarpeesta, mutta myös siitä, että heidän on vaikea olla osa ryhmää.

Tämä ei tarkoita, että lahjakkaat lapset ovat välttämättä syrjäytyneitä. Pikemminkin näiden lasten luonne saa heidät luonnostaan hakeutumaan omaan rauhaan, jotta he voivat tutkia sisimpäänsä.

5. Perfektionismi

Hyvin lahjakkaat lapset ovat usein perfektionisteja, mikä tuo heille monia etuja. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että heidän on vaikea tunnistaa omat rajansa, joten he helposti vaativat itseltään liikaa.

Tästä syystä meidän vanhempien on autettava näitä lapsia, jotta he eivät aseta itselleen ylimääräisiä paineita suorittaessaan tiettyjä toimintoja.

6. Yliherkkyys

Nämä lapset ymmärtävät tavallista paremmin ympäristöstään saamaansa tietoa. Tämän seurauksena myös heidän tunteensa ja mielialansa voivat olla paljon tavallista voimakkaampia.

Tämä yliherkkyys johtuu siitä, että poikkeuksellisen lahjakkaat lapset osallistuvat täysivaltaisesti tilanteeseen, jossa ovat läsnä.

Poikkeuksellisen lahjakkaat lapset

7. Hyvä itsekontrolli

Yleisesti ottaen poikkeuksellisen lahjakkaiden lasten luonteelle on ominaista hyvä itsekontrolli. He antautuvat harvoin omille impulsseilleen ja tunteilleen.

Mistä tämä johtuu? Heidän mielensä analysoi välittömästi jokaista tilannetta. Tämän seurauksena lapsi ymmärtää nopeasti, miten hänen pitäisi reagoida, eikä menetä itseluottamustaan.

Moni saattaa erehtyä pitämään tätä itsevarmuutta ujoutena. Tämä ei kuitenkaan pidä aina paikkaansa. Olkoon tilanne mikä tahansa, meidän ei tulisi leimata toisia.

8. Ajatusten harhailu

Poikkeuksellisen lahjakkaiden lasten ajatukset tuntuvat usein harhailevan. Tosiasiassa he ovat yleensä kuitenkin uppoutuneet syvälle omiin mietteisiinsä.

Nämä lapset ovat itse asiassa omalla tavallaan hyvin tarkkaavaisia – ainakin niitä asioita kohtaan, jotka kiinnostavat heitä. Näin he sisäistävät ja ymmärtävät vastaanottamansa tiedot ja havainnot. Tästä tavasta he saavat suurta henkilökohtaista tyydytystä.

9. Huumorintaju

Hyvin lahjakkaiden lasten luonteen kaunis piirre on se, että heillä on yleensä erinomainen huumorintaju.

Heidän älykäs ja looginen huumorinsa tulee usein esiin. Sen avulla he voivat olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa rentoon ja ystävälliseen tapaan.

10. Kriittinen ajattelu

Poikkeuksellisen lahjakkailla lapsilla on hämmästyttävä kyky kriittiseen ajatteluun, ja heidän on helppo tunnistaa kaikki käsillä olevan asian pulmat.

He kykenevät esimerkiksi nopeasti osoittamaan kaikki tiettyyn tilanteeseen liittyvät hyödyt ja haitat. He voivat myös osoittaa eri persoonallisuuden tyyppejä ja tuoda esiin kyseisen henkilön tarkoitusperät. Yleisesti ottaen tällaiset lapset kertovat mielipiteensä objektiivisesti ja rakentavasti.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Manzano, A., & Arranz, E. B. (2008). Contexto familiar, superdotación, talento y altas capacidades. Anuario de Psicologia.
  • Nabor, R. (1957). Los niños superdotados. Revista Colombiana de Psicología.
  • Oliver, P. R., Marcilla Fernández, A., & Navarro Guzmán, J. I. (1999). El alumno superdotado. Revista Latinoamericana de Psicología, 31(3). https://www.redalyc.org/pdf/805/80531309.pdf
  • Pérez, L. (2004). Superdotación y familia. Faisca: revista de altas capacidades, (11), 17-36. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2476401.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.