Kodin emotionaalisen ilmapiirin parantaminen - Äitiyden Ihme
 

Kodin emotionaalisen ilmapiirin parantaminen

Kodin emotionaalisen ilmapiirin parantaminen
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 22 tammikuuta, 2019

Kodin emotionaalisen ilmapiirin parantaminen on monessa tapauksessa tärkeää. Vaikka jokainen perhe onkin rakenteeltaan erilainen ja perheillä on omat kommunikointitapansa, vanhempien tulee aina pyrkiä varmistamaan, että jokainen perheenjäsen voi kodissa hyvin.

Koti on eräänlainen miniuniversumi ja yhteiskunnan heijastuma. Se, mitä tapahtuu kodin seinien sisällä, on yhdistelmä arvoja, käytösmalleja ja tunteita, jotka vaikuttavat kuhunkin perheenjäseneen. Emotionaalisen kasvatuksen tärkeys korostuu, kun perheessä on lapsia.

Tiukoissa tilanteissa lapsen kanssa kannattaa keskustella hänen tunteistaan ennen kuin hän mahdollisesti pahoittaa mielensä. Tämän muistaminen auttaa ehkäisemään ikäviä tilanteita, jotka vaikuttavat negatiivisesti kodin emotionaaliseen ilmapiiriin.

Kodin emotionaalisen ilmapiirin parantaminen

Kodin emotionaaliseen ilmapiiriin vaikuttavat tekijät

Kodin olosuhteiden psykologiaan erikoistuneet asiantuntijat vahvistavat, että jokaisessa kodissa vallitsee ilmapiiri, joka koostuu kolmesta perustekijästä:

  • Materiaaliset tekijät: On olemassa kodin ilmapiiriin vaikuttavia fyysisisiä tekijöitä. Asuintilojen tasapainoisella järjestyksellä on oma vaikutuksensa asukkaiden tunnetiloihin.
  • Henkilökohtaiset tekijät: Nämä seikat riippuvat samassa tilassa asuvien ihmisten keskinäisistä suhteista aina asukkaiden henkilökohtaisista tavoista kommunikointityyleihin.
  • Henkiset tekijät: Nämä ovat eittämättä oleellisimpia osatekijöitä perheen dynamiikassa. Nämä tekijät koostuvat kunkin perheenjäsenen luomista ajatusmalleista, uskomuksista, arvoista ja normeista.

Kodin emotionaalisen ilmapiirin parantaminen 5 vinkin avulla

Kodin emotionaalisen ilmapiirin parantaminen onnistuu seuraavien viiden vinkin avulla. Muista, että vanhempana olet kotisi pääasiallinen vastuuhenkilö yhtenäisen, tasapainoisen ja ennen kaikea myönteisen rytmin ylläpitämisessä.

1. Tarkkaile tapoja, joilla osoitat rakkauttasi

Kodissa jokainen tarvitsee sellaista ihmistä, joka osaa puhutella heitä rakkaudella ja ymmärryksellä. Tässä mielessä kodin asukkaiden välisen kommunikoinnin on tapahduttava tahdikkuudella ja kunnioituksella.

Jokapäiväisen elämän paineet ja rutiinit saavat meidät usein puhumaan rakkaimmillemme asiattomaan sävyyn. Tämä taas heikentää rakentamaamme keskinäistä luottamusta ja vaikuttaa siten kielteisesti kodin emotionaaliseen ilmapiiriin.

2. Yhteinen hyvinvointi on tärkeintä

Kodin emotionaalisen ilmapiirin parantamisen kannalta on tärkeää, että perheenjäsenet jakavat yhteisiä, hauskoja hetkiä ja tukevat toisiaan vaikeina aikoina.

Jo pelkkä rehellisen mielenkiinnon osoittaminen muita kohtaan on ihanteellinen tapa kohentaa ihmisten välisiä suhteita. Kiinnostuksen osoittaminen toisen ihmisen elämään on sosiaalinen taito, joka estää emotionaalista ilmapiiriä muuttumasta haitalliseksi.

Arvokkaat tunteet voivat kukoistaa vain ympäristössä, jossa arvostetaan yksilöllisiä eroja, suvaitaan virheitä, pidetään kommunikaatio avoimena ja säännöt joustavina – sellaisessa perheympäristössä, jossa jokaisesta pidetään huolta.

– Virginia Satir

3. Keskinäinen luottamus ja kunnioitus

Koti on se tila, jossa voimme olla oma itsemme ja käyttäytyä luontevalla tavalla Mutta toisinaan on olemassa se vaara, että joku ylittääkin toisen rajoja.

Tämä tarkoittaa sitä, että omat tapamme saattavat saada meidät unohtamaan tietyt perusperiaatteet, kuten kunnioituksen ja luottamuksen, joita kunkin perheenjäsenen tulisi osoittaa toistaan kohtaan.

Kodin emotionaalisen ilmapiirin parantaminen

4. Tunteista välittäminen

Tunteista ja yleisestä hyvinvoinnista välittäminen on kodin emotionaalisen ilmapiirin ylläpitämisessä elintärkeää. Vielä tärkeämpää siitä tulee silloin, jos kotona on lapsia. Lapset ovat konfliktitilanteissa niitä, jotka kärsivät eniten.

Kotona on myös osoitetta emoti onaalista älykkyyttä, sillä se on paras takuu onnelliselle ja miellyttävälle ympäristölle.

5. Empatian kokeminen

Empatiakyky on omiaan tukemaan kotisi emotionaalista ilmapiiriä, ja sillä on kiistämättömiä etuja perheenjäsenten välisten suhteiden kannalta.

Empatia on kyky, jonka ansiosta voimme tunnistaa, ymmärtää ja samaistua muiden tunteisiin ajatellen samalla muiden näkökantoja ja kokemuksia eri tilanteista.

Lyhyesti sanottuna sinun vastuusi äitinä on varmistaa hyvä emotionaalinen ilmapiiri kodissasi, sillä sen avulla takaat myös lastesi henkilökohtaisen hyvinvoinnin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Carpena, A. (2008). Emociones y salud. Aula de Innovación Educativa, 173-174 (pp. 61-64).
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Navas, M. D. C. O. (2010). La educación emocional y sus implicaciones en la salud. Revista Española de orientación y psicopedagogía, 21(2), 462-470. https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230785025.pdf

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.