Tietotekniikan merkitys päiväkodissa ja esikoulussa - Äitiyden Ihme
 

Tietotekniikan merkitys päiväkodissa ja esikoulussa

Tietotekniikan merkitys koulutuksessa ja kasvatuksessa kasvaa jatkuvasti. Tämän päivän artikkelimme aiheena on tietotekniikan merkitys päiväkodeissa ja esikoulussa. 
Tietotekniikan merkitys päiväkodissa ja esikoulussa
María Matilde

Kirjoittanut ja tarkastanut pedagogi María Matilde.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Elämme digitalisaation aikakautta, ja kasvattajien kannattaakin jakaa informaatiota tietotekniikasta ja kannustaa lapsia sen käyttöön jo näiden ollessa nuoria. Tietotekniikan merkitys on tänä päivänä suuri jo niinkin aikaisessa vaiheessa kuin lasten ollessa päiväkoti- ja esikouluiässä.

Päiväkodit ja esikoulut tarjoavat varhaiskasvatusta alle 2-7-vuotiaille lapsille. Tässä iässä monet tytöt ja pojat saavat ensikosketuksen tietotekniikan maailmaan.

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia

Tietotekniikka kattaa alleen kaikki teknologiset resurssit, työkalut ja ohjelmistot, joita käytämme informaation prosessointiin, hallintaan ja jakamiseen. Näihin lukeutuu monipuolinen valikoima teknologisia laitteita, kuten tietokone, älypuhelin, televisio, pelikonsoli ja tabletti.

Tänäpäivänä tietotekniikan merkitys on suuri jokapäiväisessä elämässämme, sillä se tarjoaa meille palveluita, joita me olemme tottuneet käyttää päivittäin. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi sähköposti, tekstiviestit, pikaviestit ja hakukoneet. Tämä lista vain pitenee pitenemistään.

Tietotekniikan merkitys päiväkodissa ja esikoulussa on koko ajan suurempi

Tietotekniikka mahdollistaa sen, että on olemassa loputon määrä dataa vain yhden klikkauksen päässä. Tämän kaiken vuoksi onkin tärkeää auttaa lasta kehittämään teknologian käyttöön liittyviä taitoja. 

Lasta on tärkeää opettaa myös informaation tulkitsemisen suhteen. Lapsen pitää tietää, että kaikki, mikä on internetissä, ei välttämättä pidä paikkaansa tai ole totta.

Tietotekniikan merkitys päiväkodissa ja esikoulussa

Tietotekniikalla on tärkeä rooli varhaislapsuudessa, sillä sen avulla lapselle kehittyy monenlaisia taitoja. Ensisijaisesti tietotekniikan käyttö edistää lapsen taktiilisia, auditorisia sekä visuaalisia kykyjä, jotka liittyvät tietokoneen tai tabletin käyttöön.  Myös muut taidot kehittyvät, kun lapsi käyttää erilaisia didaktisia ohjelmia, pelejä ja aplikaatioita.

Toisin sanoen tietotekniikalla on kognitiivisia taitoja edistävä merkitys päiväkoti- ja esikouluikäisellä lapsella. Kun lapsi on kontaktissa tietokoneen, älypuhelimen tai muun teknologisen laitteen kanssa varhaisesta iästä lähtien, auttaa se edistämään ja tukemaan oppimista. Opettajan tulee kuitenkin ohjata lasta älylaitteen käytössä.

Teknologian käyttö motivoi lasta sekä opettaa häntä etsimään tietoa ja luomaan erilaisia strategioita. Se myös mahdollistaa pienten päätösten tekemisen lapsen suorittaessa erilaisia tehtäviä. Lapsi oppii myös valikoimaan ja filtteröimään.

Tietotekniikan vaikutus päiväkoti-ikäiseen lapseen

  • Stimuloi luovuutta
  • Kannustaa kokeiluihin
  • Auttaa lasta kehittymään omaan yksilölliseen tahtiinsa
  • Auttaa kehittämään ongelmanratkaisukykyä
  • Herättää uteliaisuuden
  • Auttaa kehittämään autonomisuutta
  • Motivoi oppimaan
  • Auttaa kehittämään käsi-silmä-koordinaatiota

Tietotekniikka päiväkodissa – erilaisia näkökulmia

Tähän asti olemme perehtyneet tietotekniikan tärkeyteen ja sen etuihin varhaiskasvatuksessa. On kuitenkin tärkeää pohtia myös sen oikeanlaista hyödyntämistä esikoulussa ja päiväkodissa. Jos tietotekniikkaa käytetään väärin tai liikaa, sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia. 

Tietotekniikan hyödyntämisellä päiväkodissa on monia etuja lapsen kehitykseen

Päiväkoti-ikäinen lapsi tarvitsee opetusta, joka perustuu leikkimiseen ja todellisten objektien käsittelemiseen. Tämän lisäksi on tärkeää, että lapsi on kontaktissa muiden lasten ja luonnon kanssa, lukee kirjoja, ja että hän kehittyy niin emotionaalisesti kuin sosiaalisestikin.

On totta, että teknologian merkitys lapsen sosiaalisessa ja yhteistyökykyisyyden kehityksessä on suuri. Tulee kuitenkin pitää mielessä, että sitä ei voi verrata toisten kanssa kasvokkain ja fyysisesti tapahtuvaan sosiaalisaatioon.

On siis myös tärkeää asettaa tietyt rajat tietotekniikan käytölle päiväkodissa ja esikoulussa, sillä sen pitkäaikainen käyttö voi olla vahingollista. Tietotekniikan liiallisella käytöllä voi olla vaikutusta lapsen ryhtiin, se voi johtaa liikkumattomuuteen sekä antisosiaaliseen käyttäytymiseen.

Kuten jo yllä mainitsimmekin, opettajan tulee aina valvoa lapsen älylaitteen käyttöä – myös myöhemmillä opetusasteilla. Opettaja ei ole ainoastaan vastuussa uusimpien teknologisten laitteiden käytön opettamisesta, vaan heidän tulee myös opettaa lapsille informaation kriittistä ja vastuullista käsittelemistä.

Tietotekniikka tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia päästä välittömästi käsiksi informaatioon. Lapsen tulee siis oppia tulkitsemaan suuri määrä vastaanottamaansa tietoa. Monesti tämä tieto voi olla puutteellista, harhaanjohtavaa, ja tiedon konteksti tulisi aina ottaa huomioon.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Belloch Ortiz. C. (n.d.). LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (T.I.C). Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia. Recuperado de  https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf
  • Romero Tena, R. (2009). Nuevas tecnologías en Educación Infantil. El rincón del ordenador. Editorial Eduforma. Sevilla.

Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.