Ongelmatilanteiden ratkaiseminen koulussa - Äitiyden Ihme
 

Ongelmatilanteiden ratkaiseminen koulussa

Opettajien, vanhempien ja oppilaiden välinen viestintä on erittäin tärkeässä roolissa koulussa kehittyvien ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Tänään jaamme muutamia perusneuvoja tällaisia tilanteita varten.
Ongelmatilanteiden ratkaiseminen koulussa
María Alejandra Castro Arbeláez

Kirjoittanut ja tarkastanut psykologi María Alejandra Castro Arbeláez.

Viimeisin päivitys: 16 maaliskuuta, 2020

Kiusaaminen ja muut ongelmatilanteet ovat valitettavasti arkipäivää kouluissa ympäri maailman, eikä niiltä pitäisi sulkea silmiä. Kouluissa ei opita ainoastaan lukemista, laskemista ja yleissivistystä, vaan myös sosiaalista vuorovaikutusta. Kun suuri joukko lapsia tai nuoria kokoontuu saman katon alle, päivät eivät valitettavasti ole aina pelkkää ruusuilla tanssimista. Ongelmatilanteiden ratkaiseminen koulussa on ensiarvoisen tärkeää, ja tänään kerrommekin siitä, miten koulussa kehittyvien konfliktien ratkaisemisessa kannattaa edetä.

Minkälaisia konflikteja koulussa voi kehittyä?

Aivan alkuun on tärkeää tarkentaa, mitä konfliktilla tarkoitetaan. Konflikti on tilanne, jossa kaksi tai useampi henkilöä eivät ole samaa mieltä jostakin asiasta, eivätkä pääse yhteisymmärrykseen. Eri tasoiset konfliktit ovat siis ihmisen elämässä hyvinkin tavallisia.

Koulussa saattaa kehittyä konflikteja niin opettajien ja oppilaiden kuin useamman oppilaankin välille. Riippuen konfliktin tyypistä ja siitä, miten tilanne hoidetaan, ongelma voi vaikuttaa kokonaiseen koululuokkaan ja sen oppimiseen ja opinnoissa etenemiseen. Konflikti voi olla tyypiltään esimerkiksi sosiaalinen tai kulttuuriin tai oppimiseen liittyvä. Ne voivat olla mitä tahansa hyvin harvittoman ja erittäin vakavan väliltä. Ratkaisun löytämiseksi on tärkeää tunnistaa ongelmatilanteen varsinainen juurisyy ja osalliset sekä se, mitä tilanteessa pyritään saavuttamaan.

Ongelmatilanteiden ratkaiseminen koulussa

Vaikka tähän kysymykseen ei olekaan mitään selkeää vastausta (sillä jokainen tilanne on erilainen), on tarjolla hyviksi havaittuja neuvoja ja menettelytapoja, jotta koulussa kehittyviä konflikteja voitaisiin ratkaista tehokkaasti.

Missä tahansa tapauksessa – ja olipa kyse aikuisista tai lapsista -, on tärkeää ottaa lapset mukaan kiistan ratkaisemiseen, jotta he saisivat kokemusta tiimityöstä ja hyvistä asenteista.

Ongelmatilanteiden ratkaiseminen koulussa

Konfliktien estäminen koulussa

Ensinnäkin on tärkeää luoda hyvä ilmapiiri koululuokassa, kuten myös selkeät käytössäännöt. Aikuinen on vastuussa (eli opettaja), ja hänen tulee huomioda ne lapset, joilla on ongelmia, ja mieluiten yksitellen.

Opettajien tulisi opettaa lapsille hyviä arvoja sekä edistää tunne-elämän ja sosiaalisia taitoja. Ryhmäaktiviteetit ovat tässä erinomainen apu.

Yksi loistava tapa konfliktin välttämiseksi koululuokassa on se, että opettaja asettaa oppilaiden kanssa perussääntöjä käyttäytymiselle. Sellaisten asioiden suunnittelu, jotka kehittävät ja rohkaisevat viestintää ja rauhaa luokkahuoneessa, on avuksi.

Viestinnän edistäminen

Viestintä (sekä sanallinen että sanaton) määrittää suuresti ihmisen käytöstä myös koulussa. Siksi on välttämätöntä, että kotitehtäviin sisältyy sellaisia tehtäviä, jotka kohentavat viestintätaitoja sekä oppilaiden välillä että suhteessa opettajiin.

Myös opettajien tulee kehittää omia viestintätaitojaan, sillä luokkahuoneen ilmapiiri riippuu juurikin näistä.

Vaikka konflikteja ei aina voidakaan välttää kehittymästä, viestintä saattaa olla avainasia ratkaisun löytämiseksi. Konfliktien työstäminen avoimen vuoropuhelun ja aktiivisen kuuntelemisen kautta ovat tapoja, joita tulee kunnioittaa ja joiden kehittymistä lapsilla tulee edistää.

Opettajien tarvitsee opettaa lapsille hyviä arvoja sekä edistää tunne-elämän ja sosiaalisia taitoja.

Ongelmatilanteiden ratkaiseminen koulussa

Sovittelu on aina välttämätön työkalu

Usein konfliktin osapuolet eivät pysty ratkaisemaan tilannetta yksin. Siksi sovittelijan rooli on äärimmäisen tärkeä, ja se on avainasia myös oppilaiden välisissä kiistoissa – opettaja toimii tällöin sovittelijana.

Kun oppilailla on keskenään ongelmia koululuokassa, vanhemmat, opettaja tai joku muu aikuinen tarvitaan auttamaan osapuolia pääsemään sellaiseen yhteisymmärrykseen, joka on kaikille hyväksi.

Sovittelu on erittäin paljon käytetty ja tehokas tekniikka koulussa kehittyvien ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Tämä tekniikka perustuu pääasiassa viestintään, tasa-arvoon ja itsenäisyyteen.

Kun konfliktin osapuolet ovat itse mukana sovittelussa, tulokset ovat reilummat ja tasapuolisemmat.

Tulisi muistaa, että opettajien ja koulujen tarvitsee jatkuvasti rohkaista oppilaita käyttämään myönteisiä viestintätaitoja auktoriteetteja kohtaan ja keskenään.

Koululuokka on tila, jossa ollaan yhdessä ja jossa kehittyy jatkuvasti jonkin tyyppistä konfliktia. On siis tärkeää osata käsitellä kiistoja, jotta ne eivät pääse vaikuttamaan ryhmään ja nuorten tai lasten oppimisprosessiin.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä se korvaa ammattilaisen konsultaatiota. Jos sinulla on kysyttävää, konsultoi asiantuntijaasi.